Romeine 2
Afrikaans PWL
1As gevolg hiervan is daar nie ’n verskoning vir jou, o mens wat jou naaste veroordeel nie, want waaroor jy jou naaste oordeel, is jyself skuldig aan, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge, 2maar ons weet dat die oordeel van God in waarheid bestaan oor die wat sulke dinge voortdurend doen. 3Hoekom dink jy, o mens, wat húlle veroordeel wat sulke dinge voortdurend doen en dit sélf doen sodat jy die oordeel van God sal ontvlug? 4Of waag jy dit teen die rykdom van Sy sagte goedheid en teen die geduld van Sy Gees en teen die plek wat Hy vir jou gegee het en besef jy nie dat die sagte goedheid van God jou wil lei om van die sonde af weg te draai na God toe nie? 5As gevolg van die onsensitiwiteit van jou verstand, wil en emosie wat nie wil wegdraai van sonde af nie, versamel jy vir jou ’n skat van toorn vir die dag van die toorn en openbaring van die regverdige oordeel van God. 6Hy wat elkeen beloon volgens sy dade: 7aan die wat deur die geduldige volharding in goeie werke die Gemanifesteerde Teenwoordigheid, waarde en onverganklikheid soek, gee Hy die ewige lewe, 8maar aan die wat die waarheid weerstaan en nie gehoorsaam nie, maar aan die bose gehoorsaam is, gee Hy woede, toorn, 9lyding en moeilikheid; aan elke mens wat aanhou om die bose te doen, eerstens aan die Jood en ook aan die Arameër, 10maar die Gemanifesteerde Teenwoordigheid, eer, vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid vir elkeen wat aanhou goed doen, eerstens vir die Jood en ook vir die Arameër, 11want daar is geen aanneming van die persoon by God nie.

12Hulle wat sonder die geskrewe wet gesondig het, sal ook sonder die geskrewe wet vernietig word en hulle wat die geskrewe wet oortree het, sal deur die geskrewe wet veroordeel word, 13want dit is nie die hoorders van die geskrewe wet wat by God onskuldig is nie, maar die wat die wet doen, word onskuldig verklaar. 14Wanneer die ander nasies, wat nie die geskrewe wet het nie, van nature die dinge van die geskrewe wet doen, is hulle vir hulleself die geskrewe wet, al het hulle nie die geskrewe wet gehad nie. 15Daardeur wys hulle dat die doen van die geskrewe wet op hulle verstand, wil en emosie geskrywe staan en hulle gewete saam getuienis gee terwyl hulle redevoering elkeen beskuldig of verdedig 16op die dag wanneer God die geheime van die mense, volgens my goeie boodskap, deur Yeshua, Die Gesalfde Een, sal beoordeel.

17As jy jouself vanaf Y’hudah noem en steun op die geskrewe wet en jou beroem op God: 18dat jy Sy wil ken en die dinge wat reg is onderskei wat vir jou vanuit die wet geleer is 19en jy oortuig is in jouself dat jy ’n gids is vir die blindes, ’n lig vir die wat in duisternis is, 20’n instrukteur vir die wat begrip kortkom, ’n leermeester van kinders omdat jy die bloudrukplan van die kennis en die waarheid in die geskrewe wet het; 21jy dan, wat ’n ander leer, leer jy jouself nie? Jy wat verkondig: ‘Jy mag nie steel nie,’ steel jy? 22Jy wat sê: ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie’, pleeg jy egbreuk? Jy wat afgode verafsku, plunder jy die Afgesonderde Plek? 23Jy wat jou op die geskrewe wet beroem, beledig jy God deur die geskrewe wet te oortree? 24Volgens wat geskryf is: ‘Dit is as gevolg van julle dat die ander nasies sleg praat van die Outoriteit en Karakter (Naam) van God,’

25want die besnydenis is wel ’n voordeel as jy die geskrewe wet volkome gehoorsaam, maar as jy afwyk van die geskrewe wet, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. 26Let op, as die onbesnedene die opdragte van die geskrewe wet nakom, word sy onbesnedenheid gereken as besnydenis 27en sal hy wat onbesnede is en die opdragte van die geskrewe wet volkome doen, wat natuurlik is, jou wat besny is en die wet op skrif het, maar dit oortree, nie oordeel nie? 28Hy is nie ’n Jood wat dit in die uiterlike is nie en dít is nie besnydenis wat in die vlees gesien word nie. 29Inteendeel, hy is ’n Jood wat dit in die binneste is en besnydenis is dié van die verstand, wil, emosie en die gees, nie volgens die geskrifte nie sodat sy eer en lof nie van mense is nie, maar van God.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Romans 1
Top of Page
Top of Page