Romeine 3
Afrikaans PWL
1Wat is daarom die voortreflikheid van die Jood, of wat is die voordeel van die besnydenis? 2Baie, in alle opsigte: eerstens dat aan húlle die Woorde van God toevertrou is, 3want wat daarvan as sommige nie vertrou het nie? Sal hulle gebrek aan vertroue miskien die vertrouenswaardigheid van God vernietig?

4’n Verwerplike gedagte! God is waarheid en elke mens ’n leuenaar, soos geskrywe is: “U is regverdig in U woorde en onskuldig as hulle U beoordeel.”

5As ons boosheid die regverdigheid van God bevestig, wat sal ons sê? Is God dan nie onregverdig om Sy woede oor ons te bring, nie? Ek praat soos die mense. 6’n Verwerplike gedagte! Hoe anders sal God die wêreld oordeel? 7As die waarheid van God deur my valsheid vergroot is tot Sy eer, lof en aanbidding, waarom word ek dan steeds as sondaar geoordeel? 8Of is dit, soos kwaad gepraat word van ons deur hulle wat in die oordeel veroordeel sal word en beweer dat ons sê: ‘Laat ons boosheid doen sodat daar goed van kan kom?’

9Word ons dan as beter beskou omdat ons ’n voordeel het? Ons het aangaande die Jode, sowel as Arameërs, bepaal dat hulle almal onder sonde is,

10net soos geskrywe is: ‘Daar is niemand onskuldig nie, selfs nie een nie,

11ook nie iemand wat verstaan nie, ook nie iemand wat God soek nie!

12Hulle het almal saam afgewyk en is verwerp. Daar is niemand wat goed doen nie, nie een nie.’

13‘Hulle kele is oopgemaakte grafte en hulle tonge is misleidend.’ ‘Die gif van Mitzrayitiese kobras is onder hulle lippe.’

14‘Hulle monde is vol vervloeking en bitterheid’

15en ‘hulle voete is ywerig om bloed te stort.

16Teëspoed en ellende is op hulle pad,

17en die pad van vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid het hulle nie geken nie.’

18‘Die respekvolle vrees vir God is nie voor hulle oë nie.’

19Ons weet dat alles wat die geskrewe wet gesê het, gesê is vir dié wat in die geskrewe wet is sodat elke mond toegemaak en die hele wêreld voor God skuldig sal wees 20op grond daarvan dat uit die doen van die skriftelike wet niemand voor Hom onskuldig verklaar sal word nie, want deur die geskrewe wet is die sonde bekend gemaak,

21maar nou word die onpartydige opregtheid van God openbaar sonder die geskrewe wet en die Wet en die Profete getuig daarvan. 22Die onpartydige opregtheid, wat van God kom, is deur die vertroue van Yeshua, Die Gesalfde Een, vir elke persoon wat aanhou vertrou in Hom, want daar is geen onderskeid nie, 23want almal van hulle het gesondig en kom die Gemanifesteerde Teenwoordigheid van God kort 24en hulle word onskuldig verklaar deur Sy onverdiende guns sonder koste en deur die verlossing wat in Die Gesalfde Een, Yeshua, is; 25Hy, wat vroeër deur God gegee is as die Toedekking van sonde, deur die vertroue, met Sy bloed ter wille van ons sondes wat ons vroeër gepleeg het, 26in die ruimte wat God ons gegee het deur die geduld van Sy Gees vir die demonstrasie van Sy beoordeling wat in die teenwoordige tyd is, waardeur Hy wys dat Hy die Regverdige Een is en deur onpartydige opregtheid hom wat in die vertroue van ons Meester, Yeshua, Die Gesalfde Een is, onskuldig verklaar.

27Waar is dan die roem? Dit is uitgeskakel. Deur watter wet? Dié van doen van die wet? Nee, maar deur die wet van vertroue. 28Ons kom dus tot die gevolgtrekking dat die mens onskuldig verklaar word deur vertroue en nie deur die doen van die geskrewe wet nie. 29Of is God net God van die Jode en nie ook van die ander nasies nie? Ja, ook van die ander nasies, 30want daar is net een God, wat die besnedenes deur vertroue en die onbesnedenes deur vertroue onskuldig verklaar.

31Kanselleer ons daardeur die geskrewe wet deur vertroue? ’n Verwerplike gedagte! Inteendeel, ons bevestig die wet.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Romans 2
Top of Page
Top of Page