Psalms 144
Afrikaans PWL
1’n Gedig van Dawid, met instrumentale musiek. Geseënd is יהוה, my Sterkte, wat my hande leer om oorlog te maak en my vingers om te veg;

2my Skuiling en my Bevryder; my Skild en my Helper, waarop ek vertrou, wat nasies aan my onderwerp.

3O יהוה, wat is die mens dat U kennis neem van hom, of die seun van die mens dat U aan hom dink?

4Die mens is soos wasem; sy dae soos ’n skaduwee wat verbygaan.

5Buig U hemele, יהוה en kom af; bestraf die berge en hulle sal rook!

6Gooi weerligstrale en verstrooi hulle; skiet U pyle uit en vernietig hulle!

7Strek U hand uit van bo af; red my uit diep waters, uit die hand van die bose,

8wie se mond sinnelose boosheid praat en wie se regterhand ’n regterhand van bedrog is.

9Ek wil ’n nuwe lied tot U sing, o God, op ’n lier en ’n tiensnarige instrument wil ek sing en musiek maak tot U.

10Dit is Hy wat aan konings die oorwinning gee, wat Sy dienskneg Dawid bevry van die bose swaard.

11Bevry my uit die hand van die bose, wie se mond sinnelose booshede praat en wie se regterhand ’n regterhand van bedrog is

12sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgroei in hulle jeug en ons dogters mag wees soos bruide wat ryklik versier is soos tempels,

13ons skure vol mag wees tot oorlopens toe, ons kleinvee oorvloedig mag vermeerder in ons velde

14en ons beeste sterk mag wees en geen een onder hulle onvrugbaar is nie en daar geen diefstal sal wees nie en geen rou op ons strate nie.

15Gelukkig is die volk wat al hierdie dinge het; ja, gelukkig is die volk wie se God, יהוה is!

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Psalm 143
Top of Page
Top of Page