Psalms 104
Afrikaans PWL
1Loof en eer יהוה, o my lewe! יהוה my God, U is baie groot! U is aangetrek met eer en majesteit,

2U bedek Uself met lig soos met ’n kledingstuk, U wat die hemel uitstrek soos ’n gordyn;

3wat die balke van Sy kamers in die waters bou, wat van die wolke Sy strydwa maak, wat loop op die vlerke van die wind,

4wat van Sy boodskappers winde maak, Sy dienaars ’n brandende vuur,

5wat die fondasies van die aarde gelê het sodat dit nooit verwyder kan word nie.

6U het dit met die diep watermassa bedek soos met ’n kledingstuk; die waters het bo-oor die berge gestaan.

7Deur U bestraffing het hulle gevlug, met die stem van U donderslag het hulle hul skielik weggehaas.

8Die berge het opgerys, valleie het weggesak na die plek wat U vir hulle beplan het.

9U het ’n grens daargestel waaroor hulle nie mag gaan nie, om die aarde nie te bedek nie.

10U het die fonteine uitgestuur na die valleie, wat tussen die heuwels deur loop.

11Hulle gee water aan al die wilde diere van die veld; die wilde donkies les hulle dors.

12By hulle het die voëls van die hemel hulle blyplek; van tussen die heuwels sing hulle.

13Hy gee die berge water uit Sy boonste kamers; die aarde is tevrede met die vrug van U werke.

14Hy laat gras groei vir die beeste en kruie tot diens van die mens, dat hy kos uit die grond mag voortbring

15en wyn, wat die mens se binneste bly maak; olie, om sy gesig te laat blink en brood, wat die mens se binneste versterk.

16Die bome van יהוה is vol sap, die seders van L’vanon wat Hy geplant het.

17Daar maak die voëls hulle neste, wat die ooievaar betref, haar huis is in die sipresse.

18Die hoë berge is ’n skuilplek vir die ibex en die rotse ’n skuilplek vir die dassies.

19Hy het die maan aangestel vir die vasgestelde tye; die son ken sy ondergaan.

20Hy het duisternis gemaak en dit is nag, waarin al die diere van die woud uitkruip.

21Die jong leeus brul vir hulle prooi en verwag hulle kos vanaf God.

22Die son kom op en hulle maak hulleself bymekaar en lê neer in hul slaapplekke.

23Die mens gaan uit na sy werk en na sy arbeid tot die aand toe.

24Hoe talryk is U werke, o יהוה! In wysheid het U dit alles gemaak; die aarde is vol van U rykdomme!

25Let op, die groot en wye see waarin ontelbare dinge wemel, skeppinge, beide klein en groot.

26Daarop seil die skepe; daarin is die Leviátan, wat U geskep het, om daarin te speel.

27Hierdie almal wag op U dat U hulle kos mag gee in die regte seisoen.

28Met wat U aan hulle gee, is hulle versadig; U maak U hand oop, hulle is tevrede.

29U steek U gesig weg, hulle is omgekrap; U neem hulle asem weg, hulle sterf en keer terug tot hul stof.

30U stuur U Gees uit, hulle word geskep en U maak die oppervlak van die aarde nuut.

31Die Gemanifesteerde Teenwoordigheid van יהוה duur voort vir ewig, יהוה sal verheug wees oor Sy werke,

32Hy kyk na die aarde en dit bewe; Hy bestraf die berge en hulle rook.

33Ek wil sing tot יהוה solank as wat ek leef, ek wil juig tot my God met sang en musiek terwyl ek bestaan.

34Mag my uitinge aanvaarbaar wees vir Hom; ék sal bly wees in יהוה!

35Laat die sondaars verteer word vanaf die aarde en die moreel bose mense nie meer wees nie! Loof en eer יהוה, o my lewe! Loof Yah alleen!

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Psalm 103
Top of Page
Top of Page