Mattheus 2
Afrikaans PWL
1Toe Yeshua in Beit-Legem, in die land van Y’hudah gebore is, in die tyd toe Herodes koning was, het daar geleerde manne uit die Ooste in Yerushalayim aangekom 2en gevra: “Waar is die Koning van die Y’hudahiete, wat gebore is, want ons het Sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom te aanbid?” 3Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Yerushalayim saam met hom. 4Hy het al die leierpriesters en die leraars van die wet van die volk bymekaar laat kom en vir hulle gevra: “Waar sou Die Gesalfde Een gebore word?” 5“Te Beit-Legem in Y’hudah,” het hulle geantwoord, “want so is dit geskryf in die profete:

6‘En jy, Beit-Legem, in die land van Y’hudah, is nie die geringste onder die konings van Y’hudah nie, want uit jou sal die Koning voortkom wat vir My volk Yisra’el ’n Herder sal wees’.”

7Toe het Herodes die geleerde manne in die geheim laat roep en hulle gevra watter tyd die ster aan hulle verskyn het. 8Hy het hulle na Beit-Legem gestuur met die opdrag: “Soek noukeurig na die Seun en wanneer julle Hom kry, laat my weet sodat ek ook kan gaan en Hom aanbid.” 9Nadat hulle na die koning geluister het, het hulle weggegaan en die ster wat hulle in die Ooste gesien het, het voor hulle uitgegaan totdat dit oor die plek waar die Seun was, stilgestaan het. 10Hulle was vol vreugde om die ster te sien. 11Hulle het die huis ingegaan en die Seun by Miryam, sy moeder, gesien en neergeval en Hom aanbid. Hulle het hulle skatte oopgemaak en vir Hom geskenke van goud, mirre en wierook aangebied. 12Hulle is in ’n droom gewaarsku om nie na Herodes terug te gaan nie en hulle het met ’n ander pad na hulle land toe teruggegaan.

13Nadat hulle weg is, verskyn daar ’n boodskapper van יהוה in ’n droom aan Yosef en sê: “Staan op, neem die kind en sy moeder en vlug na Mitzrayim en bly daar totdat ek vir jou sal sê, want Herodes gaan die kind soek om Hom te vernietig.”

14Hy het opgestaan, die kind en sy moeder in die nag geneem en na Mitzrayim gevlug, 15waar hy gebly het tot Herodes se dood. Dit het gebeur dat die woord vervul sou word wat יהוה deur die profete gegee het: “Uit Mitzrayim het Ek My Seun geroep.”

16Toe Herodes agterkom dat hy deur die geleerde manne mislei is, was hy woedend en het opdrag gegee dat al die seuns van twee jaar en jonger, in Beit-Legem en in al die omstreke daarvan, doodgemaak moet word, ooreenkomstig die tyd wat hy van die geleerde manne uitgevind het. 17Op hierdie manier is die woorde wat deur die profeet Yirmeyahu gesê is, vervul:

18“’n Stem is in Ramah gehoor: geklaag en bitter gehuil; dit was Ragel wat oor haar kinders huil en weier om vertroos te word omdat hulle nie meer leef nie.”

19Toe Herodes dood is, het daar ’n boodskapper van יהוה in ’n droom aan Yosef in Mitzrayim verskyn 20en gesê: “Staan op, neem die Seun en Sy moeder en gaan na die land van Yisra’el, want hulle wat die lewe van die Seun gesoek het, is dood.” 21Yosef het opgestaan, die Seun en Sy moeder gevat en na die land van Yisra’el gegaan. 22Toe hy egter hoor dat Argelaus sy vader Herodes opgevolg het as koning oor Y’hudah, was hy bang om daarheen te gaan. Dit het in ’n droom na hom gekom om na die streek van die Galil te gaan 23en hy het gaan woon in ’n stad met die naam van Natzeret sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is: dat Hy Natzeréner genoem sou word.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Matthew 1
Top of Page
Top of Page