Jeremia 52
Afrikaans PWL
1Tzidkiyahu was een en twintig jaar oud toe hy koning geword het en hy het vir elf jaar in Yerushalayim regeer en sy moeder se naam was Hamutal, die dogter van Yirmeyahu van Livnah. 2Hy het boos gedoen in die oë van יהוה, soos alles wat Y’hoyakim gedoen het. 3As gevolg van hierdie booshede het die woede van יהוה teen Yerushalayim en Y’hudah gekom totdat Hy hulle uit Sy Teenwoordigheid uitgegooi het. Tzidkiyahu het rebelleer teen die koning van Bavel. 4Nou, dit het gebeur in die negende jaar van sy regering, in die tiende maand, op die tiende van die maand dat N’vukhadnetzar, koning van Bavel, teen Yerushalayim gekom het, hy en sy hele leër en hulle het daarteen laer opgeslaan en ’n beleëringsmuur reg rondom dit gebou. 5So was die stad beleër tot die elfde jaar van koning Tzidkiyahu. 6In die vierde maand, op die negende van die maand, toe die hongersnood so erg was in die stad dat daar geen brood was vir die mense van die land nie, 7is in die stad ingebreek en al die krygsmanne het gevlug en in die nag uit die stad getrek en uitgegaan deur die poort, tussen die twee mure wat by die koning se tuin is, alhoewel die Kasdeërs reg rondom die stad was en hulle het deur die Vlakte gegaan. 8Die leër van die Kasdeërs het egter die koning agternagejaag en Tzidkiyahu in die vlaktes van Yerigo ingehaal en sy hele leër is van hom af verstrooi. 9Toe vang hulle die koning en bring hom op na die koning van Bavel, na Rivlah, in die land van Hamat en hy het ’n vonnis oor hom uitgespreek. 10Toe het die koning van Bavel die seuns van Tzidkiyahu voor sy oë doodgeslaan en hy het ook al die prinse van Y’hudah in Rivlah doodgeslaan 11en hy het die oë van Tzidkiyahu verblind en die koning van Bavel het hom met koper kettings geboei en hom na Bavel gebring en hom in die tronk gesit tot die dag van sy dood toe.

12Nou, in die vyfde maand, op die tiende dag, wat die negentiende jaar van koning N’vukhadnetzar, koning van Bavel was, het N’vuzar’adan, die bevelvoerder van die lyfwag, wat in die diens van die koning van Bavel was, in Yerushalayim gekom. 13Hy het die huis van יהוה, die paleis van die koning en al die huise van Yerushalayim verbrand; elke groot huis het hy met vuur verbrand. 14Die hele leër van die Kasdeërs wat by die bevelvoerder van die lyfwag was, het al die mure van Yerushalayim reg rondom afgebreek. 15Toe het N’vuzar’adan, die bevelvoerder van die lyfwag, van die armstes van die volk, die res wat in die stad agtergebly het, die oorlopers wat na die koning van Bavel oorgeloop het en die res van die vakmanne, in ballingskap weggevoer, 16maar N’vuzar’adan, die bevelvoerder van die lyfwag, het sommige van die armstes van die land laat agterbly as wynboere en as landbouers.

17Die Kasdeërs het die koper pilare wat in die huis van יהוה was, die staanders en die koper see wat in die huis van יהוה was, stukkend gebreek en al die koper daarvan na Bavel weggedra. 18Hulle het ook die potte, die grawe, die kerssnuiters, die komme, die panne en al die koper gereedskap gevat wat in die diens gebruik is. 19Die bevelvoerder van die lyfwag het ook die skottels, die vuurpanne, die komme, die potte, die kandelare, die panne en die drankoffer skottels, wat van suiwer goud en van suiwer silwer was, gevat en 20die twee pilare, die see en die twaalf koper bulle, wat onder die see was en die staanders wat koning Shlomo vir die huis van יהוה gemaak het; die koper van al hierdie voorwerpe kon nie geweeg word nie. 21Wat die pilare betref, die hoogte van een pilaar was agttien el en dit was twaalf el in omtrek en vier vingers dik, dit was hol. 22’n Pilaarkop van koper was daarop en die hoogte van een pilaarkop was vyf el, met vlegwerk en granate op die pilaarkop reg rondom, alles van koper en die tweede pilaar was net so, insluitend die granate. 23Daar was ses en negentig granate sigbaar; al die granate op die vlegwerk was ’n honderd, reg rondom.

24Toe het die bevelvoerder van die lyfwag vir S’rayah, die hoofpriester en vir Tz’fanyah, die tweede priester en die drie drumpelwagters gevat. 25Hy het ook uit die stad uit ’n amptenaar gevat wat opsigter oor die krygsmanne was en sewe van die koning se raadgewers, wat in die stad gevind is en die skrywer van die bevelvoerder van die leër wat die mense van die land opgeroep het en sestig man van die mense van die land wat in die stad gevind is. 26N’vuzar’adan, die bevelvoerder van die lyfwag, het hulle gevat en hulle na die koning van Bavel, in Rivlah gebring. 27Toe het die koning van Bavel hulle neergeslaan en hulle gedood in Rivlah, in die land van Hamat. So is Y’hudah uit sy land in ballingskap uitgelei.

28Hierdie is die mense wat N’vukhadnetzar in ballingskap weggevoer het: in die sewende jaar, drie duisend, drie en twintig (3023) Y’hudahiete; 29in die agttiende jaar van N’vukhadnetzar, agt honderd twee en dertig mense uit Yerushalayim; 30in die drie en twintigste jaar van N’vukhadnetzar het N’vuzar’adan, die bevelvoerder van die lyfwag, sewe honderd vyf en veertig Jode in ballingskap weggevoer; daar was vier duisend ses honderd in totaal.

31Dit het gebeur in die sewe en dertigste jaar van die ballingskap van Y’hoyakhin, koning van Y’hudah, in die twaalfde maand, op die vyf en twintigste van die maand dat `Eveel-M’rodakh, koning van Bavel, in die eerste jaar van regering, guns bewys het aan Y’hoyakhin, koning van Y’hudah en hom uit die tronk uitgebring het. 32Hy het goedhartig met hom gepraat en sy stoel bokant die stoele van die konings gesit wat by hom in Bavel was. 33Y’hoyakhin het sy tronkklere omgeruil en het gereeld sy etes in die koning se teenwoordigheid gehad, al die dae van sy lewe. 34Vir sy lewensonderhoud is ’n vaste lewensonderhoud aan hom gegee deur die koning van Bavel, ’n daaglikse porsie al die dae van sy lewe, tot op die dag van sy dood.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Jeremiah 51
Top of Page
Top of Page