Klaagliedere 1
Afrikaans PWL
1Hoe sit die stad alleen wat vol mense was! Hoe het sy geword soos ’n weduwee! Sy wat so groot was onder die nasies en sy wat ’n prinses was, het ’n betaalpligtige geword.

2Bitterlik huil sy snags en haar trane hardloop oor haar wange! Uit al haar liefdes het sy niemand om haar te troos nie, al haar vriende het bedrieglik teenoor haar opgetree, hulle het haar vyande geword.

3Y’hudah het in ballingskap gegaan, in ellende en slawerny; sy dwaal tussen die nasies, vind geen rus nie; al haar vervolgers haal haar in te midde van verdrukkings.

4Die paaie na Tziyon treur omdat niemand na die vasgestelde feeste kom nie; al haar poorte is verlate, haar priesters sug, haar maagde word verneder en sy is bitter.

5Haar onderdrukkers het haar heersers geword en haar teëstanders het ’n einde aan haar gemaak, want יהוה het haar laat ly weens die menigte van haar sondes; haar kinders het in ballingskap gegaan voor die teëstander

6en al die glans en grootheid het gewyk van die dogter van Tziyon af; haar prinse het geword soos bokke wat geen weiveld vind nie en is kragteloos weg voor die vervolger.

7In haar tyd van onderdrukking en straf onthou Yerushalayim al die aangename dinge wat sy in die ou dae gehad het. Toe haar volk in die hande van die onderdrukker geval het en sy niemand gehad het om haar te help nie, het die onderdrukker haar gesien en gespot met haar verwoesting.

8Yerushalayim het ernstig gesondig; daarom het sy verwerplik geword; almal wat haar geëer het, het haar verag omdat hulle haar kaalheid gesien het; ja, sy sug en draai om.

9Haar onreinheid is in haar rokke, sy het nie aan haar einde gedink nie en daarom is haar eer en lof laag, sy het geen vertrooster nie. O, יהוה, sien my ellende, want die vyand het hom vergroot.

10Die onderdrukker het sy hand uitgesteek na al haar kosbaarhede, want ek het gesien dat die ander nasies U afgesonderde plek onteer, van wie U bevel gegee het dat hulle nie in U vergadering mag kom nie.

11Al haar mense sug, hulle soek brood; hulle het al hul kosbaarhede vir kos gegee, om hulle lewe te verlig. Kyk, יהוה en sien, ek word verag.

12Is dit vir julle niks nie, julle almal wat verbygaan? Verstaan en kyk of daar ’n pyn is soos my pyn, wat יהוה vir my uitgedeel het, want יהוה het my geteister op die dag van Sy vreeslike woede.

13Van bo af het Hy vuur gestuur in my gebeente en dit het my verneder; Hy het ’n net vir my voete uitgesprei en my laat terugdraai, Hy het my aan die swaard oorgegee en ek is die hele dag lank ellendig.

14My sonde het vergelding op my afgebring, Sy juk is met Sy hande op my nek vasgebind, my krag faal. יהוה het my oorgegee in die hande van hulle voor wie ek nie kan staande bly nie.

15יהוה het al my magtiges binne-in my onderwerp, Hy het ’n vergadering teen my uitgeroep om my jongmanne te vernietig; יהוה het die maagd van Y’hudah soos in ’n parskuip getrap.

16Oor hierdie dinge huil ek, my oog loop in trane, want die Vertrooster wat my lewe moet verkwik, is ver van my; my seuns is verlate omdat die vyand oorwin.

17Tziyon steek haar hande uit en daar is niemand om haar te troos nie; יהוה het opdrag gegee teen Ya’akov en sy onderdrukkers is rondom hom; Yerushalayim het veragtelik geword in hulle midde.

18יהוה is regverdig en ek het teen Hom rebelleer. Hoor, al julle volke en sien my smart; my maagde en my jongmanne is weg in gevangeskap.

19Ek het geroep na hulle wat my liefhet, maar hulle het my mislei; my priesters en my oudstes het in die stad gesterf; hulle het kos gesoek om hul lewe te verlig en niks gekry nie.

20Let op, o יהוה, ek is benoud, my lewe is in die moeilikheid, my binneste het pyn, want ek het ernstig gerebelleer; buitekant verteer die swaard en hulle wat in die huis is, word deur die dood verslind.

21Hulle het gehoor dat ek sug, daar is niemand om te vertroos nie; al my vyande het van my onheil gehoor, hulle is bly dat U dit gedoen het. Verhaas die dag wat U aangekondig het, die vyand sal word soos ek.

22Laat al hulle boosheid voor U kom; teister hulle soos U my geteister het vir al my oortredinge, want ek sug baie en my verstand, wil en emosie is swak.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Jeremiah 52
Top of Page
Top of Page