Jeremia 16
Afrikaans PWL
1Die woord van יהוה het ook tot my gekom en gesê: 2“Jy mag vir jou geen vrou vat en jy mag ook geen seuns of dogters in hierdie plek hê nie,” 3want so sê יהוה van die seuns en die dogters wat in hierdie plek gebore word en van hulle moeders wat geboorte aan hulle gee en van hulle vaders wat hulle verwek in hierdie land: 4“Hulle sal aan dodelike siektes sterf, hulle sal nie beklaag of begrawe word nie; hulle sal wees soos mis op die oppervlakte van die grond en tot ’n einde kom deur swaard en hongersnood en hulle lyke sal kos word vir die voëls van die hemel en vir die wilde diere van die aarde,”

5want so sê יהוה: “Moenie ’n huis van rou ingaan of gaan om te rouklaag of hulle te troos nie, want Ek het My vrede, liefdevolle goedheid en omgee van hierdie volk af onttrek,” verklaar יהוה. 6Beide groot sowel as klein sal sterf in hierdie land; hulle sal nie begrawe word nie en niemand sal hulle beklaag en homself stukkend kerwe of sy kop kaal skeer om hulle ontwil nie. 7Mense sal nie brood breek in rou vir hulle om iemand te troos oor ’n dooie, of aan hulle ’n beker van troos gee om te drink oor iemand se vader of moeder nie. 8Verder mag jy ook nie in ’n huis van feesviering ingaan om saam met hulle te sit en te eet en te drink nie, 9want so sê יהוה-Tzva’ot, die God van Yisra’el: “Let op, Ek gaan, voor julle oë en in julle dae, die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid uitroei uit hierdie plek uit.

10Wanneer jy al hierdie woorde aan hierdie volk vertel, sal hulle jou vra: ‘Waarom het יהוה al hierdie groot rampe teen ons verklaar? Wat is ons oortredinge of ons sonde wat ons teen יהוה, ons God, begaan het?’ 11Dan moet jy vir hulle sê: ‘Omdat julle vaders My verlaat het,’ verklaar יהוה, ‘en ander gode gevolg en hulle gedien en neergebuig het voor hulle, maar My het hulle verlaat en nie My wet gehou nie. 12Julle het ook boosheid gedoen, selfs erger as julle vaders, want let op, julle leef elkeen volgens die hardkoppigheid van sy eie bose verstand, wil en emosie, sonder om na My te luister. 13Ek sal julle uit hierdie land uit slinger na ’n land wat julle nie geken het nie, nie julle of julle vaders nie; daar sal julle dag en nag ander gode dien omdat Ek julle geen guns sal bewys nie;’

14daarom, let op, daar kom dae,” verklaar יהוה, “wanneer dit nie meer gesê sal word: ‘So waar as יהוה leef, wat die seuns van Yisra’el uit Mitzrayim gebring het nie;’ 15maar: ‘So waar as יהוה leef, wat die seuns van Yisra’el gebring het uit die land van die noorde en uit al die lande waarheen Hy hulle verban het,’ want Ek sal hulle herstel na hulle eie land wat Ek vir hulle vaders gegee het.

16Let op, Ek sal stuur vir baie vissers,” verklaar יהוה, “en hulle sal hulle van die eilande af vang; daarna sal Ek stuur vir baie jagters wat hulle sal jag vanaf elke berg en van elke heuwel en uit die rotsskeure, 17want My oë is op al hulle lewenswyses; dit is nie vir My weggesteek nie en hulle onregverdigheid is ook nie vir My oë verborge nie. 18Ek sal eers hulle oortredinge en hulle sonde dubbeld vergeld omdat hulle My land besoedel het; My erfenis gevul het met die lyke van hulle verfoeilike afgode en met hulle verwerplikhede.”

19O יהוה, my Sterkte en my Vesting, my Toevlug in die dag van benoudheid, tot U sal die volke van die eindes van die aarde af kom en sê: “Ons vaders het niks geërf, behalwe valsheid, nutteloosheid en dinge sonder voordeel nie.”

20Let op, mense maak gode vir hulleself, wat geen gode is nie.

21“Let daarom op, Ek gaan hulle laat weet; hierdie keer gaan Ek dat hulle My krag en mag ken en hulle sal weet dat My Naam יהוה is.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Jeremiah 15
Top of Page
Top of Page