Jeremia 15
Afrikaans PWL
1Toe het יהוה vir my gesê: “Selfs al sou Moshe en Sh’mu’el voor My staan, sal Ekself nie by hierdie volk wees nie; stuur hulle weg van My Teenwoordigheid af en laat hulle weggaan!

2Dit sal wees dat as hulle vir jou vra: “Waar moet ons heengaan?” dan moet jy vir hulle sê: ‘So sê יהוה: “Wie vir die dood bestem is, na die dood en wie vir die swaard, na die swaard en wie vir die hongersnood, na die hongersnood en wie vir die gevangeskap, na die gevangeskap.’”

3Ek sal vier soorte oor hulle aanstel,” verklaar יהוה: “die swaard om dood te maak, die honde om weg te sleep, die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde om op te eet en te vernietig. 4Ek sal van hulle ’n voorwerp van verskrikking maak vir al die koninkryke van die aarde as gevolg van M’nasheh, die seun van Hizkiyahu, die koning van Y’hudah, vir wat hy in Yerushalayim gedoen het.

5Inderdaad, wie sal vir jou jammer kry, o Yerushalayim? Of wie sal oor jou treur? Of wie sal uitdraai om na jou welstand te vra?

6Jy wat My verwerp het,” verklaar יהוה, “jy hou aan agteruitgaan; daarom sal Ek My hand teen jou uitstrek en jou vernietig; Ek is moeg om toe te gee!

7Ek sal hulle uitwan met ’n hooivurk in die stede van die land. Ek het hulle van kinders ontneem. Ek het My volk vernietig, tog het hulle nie berou gehad en omgedraai van hulle lewenswyses nie.

8Hulle weduwees sal meer voor My wees as die sand van die see; Ek sal teen hulle bring, teen die moeder van ’n jongman, ’n verwoester op die middag; Ek sal angs en ontsteltenis skielik oor haar laat kom.

9Sy wat geboorte gegee het aan sewe, kwyn weg; haar asemhaling is met moeite; haar son het ondergegaan terwyl dit nog dag was; sy is beskaamd en verneder. Ek sal hulle oorlewendes aan die swaard oorgee voor hulle vyande,” verklaar יהוה.

10Wee my, my moeder, dat u aan my geboorte gegee het, as ’n man van twis en ’n man van stryd vir die hele land! Ek het nie uitgeleen nie en hulle het nie aan my geleen nie; tog vervloek almal my.

11יהוה het gesê: “Sekerlik sal Ek jou bevry vir die goeie; sekerlik sal Ek maak dat die vyand jou sal smeek in ’n tyd van rampe en ’n tyd van benoudheid.

12Kan enige iemand yster breek, yster uit die noorde, of koper?

13Jou rykdom, jou skatte en al jou grense sal Ek as buit gee as gevolg van jou sondes.

14Dan sal Ek dat jou vyande dit bring in ’n land wat jy nie ken nie, want ’n vuur is aangesteek in My toorn, dit sal oor julle brand.”

15U wat weet, o יהוה, onthou my, neem kennis van my en neem wraak namens my op my vervolgers. Moet my nie, in U geduld, wegvat nie. Weet dat ek beskuldigings om U ontwil verdra.

16U woorde is gevind en ek het hulle opgeëet en U woorde het vir my ’n vreugde en ’n blydskap vir my verstand, wil en emosie geword, want ek word volgens U Naam (Karakter en Outoriteit) genoem, o יהוה-Tzva’ot!

17Ek het nie gesit in die sirkel van pretmakers of was uitgelate nie; as gevolg van U hand op my het ek alleen gesit, want U het my met verontwaardiging gevul.

18Waarom is my pyn ewigdurend en my wond ongeneeslik, weierend om genees te word? Sou U waarlik vir my wees soos ’n bedrieglike stroom, met waters wat onbetroubaar is?

19יהוה sê daarom: “As jy terugdraai, dan sal Ek jou herstel, voor My sal jy staan en as jy die kosbare uit die waardelose onttrek, sal jy My woordvoerder word. Húlle mag na jou toe draai, maar jy moenie na hulle toe draai nie.

20Dan sal Ek jou ’n versterkte muur van koper maak vir hierdie mense en alhoewel hulle teen jou sal veg, sal hulle nie oorwin nie, want Ek is by jou om jou te red en om jou te bevry,” verklaar יהוה.

21“So sal Ek jou bevry uit die hand van die bose en jou loskoop uit die houvas van die gewelddadige.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Jeremiah 14
Top of Page
Top of Page