Jeremia 17
Afrikaans PWL
1Die sonde van Y’hudah is geskrywe met ’n ystergriffel, met ’n diamantpunt is dit ingegraveer op die tafel van hulle verstand, wil en emosie en op die horings van hulle altare.

2Soos hulle hul kinders onthou, so onthou hulle hul altare en Asherim by die groen bome, op die hoë heuwels.

3“Ek sal jou rykdom, al jou skatte en alles wat tussen jou grense is as buit oorgee as gevolg van jou sonde.

4Ek sal jou die erfenis laat verloor wat Ek vir jou gegee het en Ek sal maak dat jy jou vyande dien in die land wat jy nie ken nie, want julle het ’n vuur aangesteek in My woede, wat tot in ewigheid sal brand.”

5So sê יהוה: “Vervloek is die man wat op die mensdom vertrou en vlees sy krag maak en wie se verstand, wil en emosie wegdraai van יהוה af.

6Hy sal wees soos ’n plant in die woestyn en sal nie sien as voorspoed kom nie, maar sal in klipperige plekke in die wildernis bly, ’n soutland sonder inwoners.

7Geseënd is die man wat in יהוה vertrou en wie se vertroue יהוה is,

8want hy sal wees soos ’n boom wat by die water geplant is, wat sy wortels uitsteek by ’n stroom en nie sal vrees as die hitte kom nie, maar sy blad sal groen wees en hy sal nie angstig wees in ’n jaar van droogte nie en nie ophou om vrugte te dra nie.

9Bedrieglik en ernstig siek is die verstand, wil en emosie bo alle dinge; wie kan dit verstaan?

10Ek, יהוה, deursoek die verstand, wil en emosie, Ek toets die gedagtes, om aan elkeen te gee volgens sy lewenswyse, volgens die vrug van sy dade.

11Soos ’n patrys wat eiers uitbroei wat hy nie gelê het nie, so is hy wat ’n fortuin maak, maar onregverdig; in die middel van sy dae sal dit hom verlaat en aan die einde sal hy ’n dwaas wees.”

12’n Troon van eer, lof en aanbidding, verhewe van die begin af, is die plek van ons afsondering.

13O יהוה, die Verwagting van Yisra’el! Almal wat U verlaat, sal beskaam word; wie op die aarde wegdraai sal opgeskryf word omdat hulle יהוה, die Fontein van lewende water, verlaat het.

14Maak my gesond, יהוה en ek sal gesond wees; red my, dan sal ek gered wees, want U is my lofprysing.

15Let op, hulle sê vir my: “Waar is die boodskap van יהוה? Laat dit nou kom!”

16Wat my betref, ek het U nie aangepor om boosheid te bring nie en ek het ook nie enige man se ongelukkige dag begeer nie; U weet self dat dit wat uit my lippe uitgegaan het, in U Teenwoordigheid was.

17Moenie ’n verskrikking vir my wees nie; U is my Toevlug in die dag van rampe.

18Laat die wat my vervolg beskaamd staan, maar laat my nie beskaamd word nie; laat hulle ontsteld wees, maar laat my nie ontsteld wees nie. Bring oor hulle ’n dag van rampe en vergruis hulle met ’n dubbele verwoesting.

19So het יהוה vir my gesê: “Gaan staan in die publieke poort, waardeur die konings van Y’hudah in- en uitgaan, sowel as in al die poorte van Yerushalayim 20en sê vir hulle: ‘Luister na die woord van יהוה, konings van Y’hudah, die hele Y’hudah en al die inwoners van Yerushalayim wat deur hierdie poorte ingaan: 21so sê יהוה: “Neem kennis vir julle eie onthalwe en dra geen vrag op die Shabbat nie en bring ook niks deur die poorte van Yerushalayim nie. 22Julle mag ook geen vrag uit julle huise uitbring op die Shabbat of enige werk doen nie, maar hou die Shabbatdag afgesonderd, soos Ek julle vaders beveel het.” 23Tog het hulle nie geluister nie en hulle oor nie gedraai nie, maar hul nekke styf gemaak om nie te luister of dissipline te aanvaar nie.

24“Dit sal egter gebeur, as julle aandagtig na My luister,” verklaar יהוה, “om geen vrag deur die poorte van hierdie stad op die Shabbat in te bring nie, maar die Shabbatdag af te sonder deur géén werk daarop te doen nie, 25dat konings en vorste deur die poorte van hierdie stad sal ingaan wat op die troon van Dawid sit, wat op strydwaens en op perde ry, hulle en hulle prinse, die manne van Y’hudah en die inwoners van Yerushalayim en hierdie stad sal vir ewig bewoon word. 26Hulle sal inkom vanuit die stede van Y’hudah en uit die omstreke van Yerushalayim, uit die land van Binyamin, uit die Laagland, uit die heuwelagtige land en uit die Suidland, sal hulle brandoffers, offers, graanoffers, wierook en dankoffers bring na die huis van יהוה, 27maar as julle nie na My luister om die Shabbatdag af te sonder deur geen vrag te dra en deur die poorte van Yerushalayim in te kom op die Shabbatdag nie, sal Ek ’n vuur in sy poorte aansteek en dit sal die paleise van Yerushalayim verteer en nie uitgeblus word nie.”’”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Jeremiah 16
Top of Page
Top of Page