Jesaja 38
Afrikaans PWL
1In daardie dae het Hizkiyahu dodelik siek geword en Yesha’yahu, die profeet, die seun van Amotz, het by hom gekom en vir hom gesê: “So sê יהוה: “Kry u huis in orde, want u sal sterf en nie lewe nie.” 2Toe draai Hizkiyahu sy gesig na die muur en bid tot יהוה, 3en het gesê: “Onthou nou, o יהוה, ek smeek U, hoe ek voor U in waarheid en met ’n volkome verstand, wil en emosie geloop het en gedoen het wat goed is in U oë.” Hizkiyahu het bitterlik gehuil.

4Toe het die woord van יהוה tot Yesha’yahu gekom en gesê: 5“Gaan sê vir Hizkiyahu: ‘So sê יהוה, die God van jou vader Dawid: “Ek het jou gebed gehoor, Ek het jou trane gesien; let op, Ek sal vyftien jaar by jou lewe byvoeg. 6Ek sal jou en hierdie stad uit die hand van die koning van Ashur bevry en Ek sal hierdie stad verdedig.’”

7Hierdie sal vir jou die teken wees vanaf יהוה dat יהוה hierdie ding wat Hy gesê het, sal doen: 8“Let op, Ek sal dat die skaduwee op die trappe, wat afgegaan het met die son, op die trappe van Agaz, tien stappe teruggaan.” Die son se skaduwee het tien stappe teruggegaan op die trappe waarop dit afgegaan het.

9’n Geskrif van Hizkiyahu, koning van Y’hudah, nadat hy siek was en gesond geword het:

10Ek het gesê: “In die middel van my lewe moet ek die poorte van Sh’ol binnegaan; ek word beroof van die res van my jare.”

11Ek het gesê: “Ek sal יהוה nie sien nie, יהוה, in die land van die lewendes; ek sal die mens nie meer sien onder die inwoners van die wêreld nie.

12Soos ’n herderstent word my blyplek opgebreek en van my af verwyder; soos ’n wewer het ek my lewe opgerol. Hy sny my van die wewersbalk af; vanaf oggend tot aand het U my oorgegee aan my lot.

13Ek het myself in toom gehou tot die oggend. Soos ’n leeu, só breek Hy al my bene; vanaf oggend tot aand het U my oorgegee aan my lot.

14Soos ’n swaweltjie tjirp, so het ek gebabbel; ek het gekla soos ’n duif; my oë het dof na die hoogtes gekyk: o יהוה, bevry my en vertroos my!

15Wat sal ek sê? Want Hy het met my gepraat en Hyself het dit gedoen; Ek sal al my jare ronddwaal as gevolg van die bitterheid van my lewe.

16O יהוה, deur hierdie dinge leef die mens en in dit alles is die lewe van my gees; herstel my tot gesondheid en laat my lewe!

17Let op, ek het groot bitterheid gehad vir my eie welsyn, maar U was tevrede met my lewe en het dit weggehou van die put van vernietiging, want U het al my sondes agter U rug gegooi,

18want Sh’ol kan U nie bedank nie, die dood kan U nie prys nie; die wat afgaan in die put kan nie hoop op U getrouheid nie.

19Dit is die lewende wat aan U dank bring, soos ek vandag doen; ’n vader vertel sy seun van U vertrouenswaardigheid.

20יהוה sal my sekerlik red; ons sal my lied op snaarinstrumente speel al die dae van ons lewe, by die huis van יהוה.”

21Yesha’yahu het gesê: “Laat hulle ’n vyekoek vat en dit op die sweer sit sodat hy kan herstel.” 22Toe het Hizkiyahu gesê: “Wat is die teken dat ek sal opgaan na die huis van יהוה?”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Isaiah 37
Top of Page
Top of Page