Jesaja 39
Afrikaans PWL
1In daardie tyd het M’rodakh-Bal’adan, die seun van Bal’adan, koning van Bavel, ’n brief en ’n geskenk vir Hizkiyahu gestuur, want hy het gehoor dat hy siek was en gesond geword het. 2Hizkiyahu was bly en het aan hulle sy skathuis gewys, die silwer, die goud, die speserye, die kosbare olie, sy hele arsenaal en alles wat te vinde was in sy skatkamers. Daar was niks in sy huis of in sy hele ryk wat Hizkiyahu nie vir hulle gewys het nie.

3Toe kom die profeet Yesha’yahu na koning Hizkiyahu en sê vir hom: “Wat het hierdie manne gesê en waarvandaan het hulle na u toe gekom?” Hizkiyahu antwoord: “Uit ’n ver land het hulle na my toe gekom, uit Bavel.” 4Hy sê: “Wat het hulle in u huis gesien?” Hizkiyahu antwoord: “Hulle het alles gesien wat in my huis is; daar is niks in my skatkamers wat ek hulle nie gewys het nie.”

5Toe sê Yesha’yahu vir Hizkiyahu: “Luister en hoor die woord van יהוה-Tzva’ot: 6‘Let op, die dae kom dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders opgeberg het tot vandag toe, na Bavel weggedra sal word; daar sal niks oorbly nie,’ sê יהוה. 7‘Van jou seuns wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, sal weggevat word en hulle sal amptenare in die paleis van die koning van Bavel word.’” 8Toe sê Hizkiyahu vir Yesha’yahu: “Die boodskap van יהוה wat u gebring het, is goed,” want hy het gedink: “Daar sal vrede en waarheid in my dae wees!”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Isaiah 38
Top of Page
Top of Page