Jesaja 33
Afrikaans PWL
1Wee jou, vernietiger, terwyl jy nie vernietig is nie en jy wat vals is teen wie nie vals opgetree het nie! Sodra jy klaar vernietig het, sal jy vernietig word; sodra jy klaar vals opgetree het, sal ander vals teenoor jou optree.

2יהוה, bewys ons onverdiende guns; ons het op U gewag. Wees hulle Sterkte elke oggend, ons Verlossing ook in die tyd van benoudheid!

3Met die klank van die opskudding vlug die volke; as U Uself oplig, word nasies verstrooi.

4Julle buit word bymekaargemaak soos die rusper bymekaargemaak word; soos ’n swerm sprinkane wanneer dit bymekaargemaak word.

5יהוה is hoog opgelig, want Hy bly in die hoogte; Hy het Tziyon vol regverdige oordeel en onpartydige opregtheid gemaak

6en Hy sal die Standvastigheid van julle tye wees, ’n Rykdom van verlossing, wysheid en kennis; die respekvolle vrees van יהוה is Sy skat.

7Let op, hulle helde skree in die strate, die ambassadeurs van vrede huil bitterlik.

8Die hoofpaaie is verlate, die reisigers het opgehou. Hy het die verbond verbreek, die stede verag, Hy neem die mens nie in ag nie.

9Die land treur en kwyn weg; L’vanon staan beskaamd en verwelk; Sharon is soos ’n woestynvlakte, Bashan en Karmel het hul blare verloor.

10“Nou sal Ek opstaan,” sê יהוה, “nou sal Ek verhoog word, nou sal Ek opgelig word.

11Julle het bevrug geraak van strooi, julle sal geboorte gee aan stoppels; My asem sal julle verteer soos ’n vuur.

12Die volke sal verbrand word tot kalk, soos afgekapte dorings wat in die vuur verbrand word.

13Julle wat ver weg is, hoor wat Ek gedoen het en julle wat naby is, erken My mag!”

14Die sondaars in Tziyon is vreesbevange; bewing het die wettelose aangegryp. “Wie van ons kan leef met die verterende vuur? Wie van ons kan leef met voortdurende gebrand?”

15Hy wat in onpartydige opregtheid loop en met openhartigheid praat; hy wat onregverdige wins verwerp en sy hande skud sodat hulle geen omkoopgeskenk vashou nie; hy wat sy oor toestop om nie van bloedvergieting te hoor nie en sy oë toemaak om nie na boosheid te kyk nie;

16hy sal op die hoogtes woon, sy skuiling sal die ondeurdringbare Rots wees; sy brood sal vir hom gegee word, sy water sal seker wees.

17Jou oë sal die Koning in Sy skoonheid aanskou; hulle sal ’n ver land sien.

18Jou verstand, wil en emosie sal terreur deurdink: “Waar is hy wat tel? Waar is hy wat weeg? Waar is hy wat die torings tel?

19Jy sal nie langer ’n woeste volk sien nie, ’n volk met onverstaanbare spraak wat niemand begryp nie, met ’n hakkelende tong, wat niemand verstaan nie.

20Kyk oor Tziyon, die stad van ons aangestelde feeste! Jou oë sal Yerushalayim sien, ’n onaangeraakte blyplek, ’n tent wat nie opgevou sal word nie, sy penne sal nooit uitgetrek word of enige van sy toue losgeskeur word nie,

21maar daar sal יהוה, die Majestueuse, vir ons ’n Plek van riviere en breë kanale wees, waarop geen roeiskepe sal vaar nie en waarop geen kragtige skip verby sal gaan nie,

22want יהוה is ons Regter, יהוה is ons Wetgewer, יהוה is ons Koning; Hy sal ons red.

23Jou toue hang slap; dit kan nie die voetstuk van hulle mas styf vashou, of die seil uitsprei nie. Dan sal die roof van ’n oorvloedige buit verdeel word; die lammes sal die buit vat

24en geen inwoner sal sê: “Ek is siek nie;” die mense wat daarin woon, se oortredinge sal vergewe wees.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Isaiah 32
Top of Page
Top of Page