Jesaja 14
Afrikaans PWL
1Wanneer יהוה omgee sal wys oor Ya’akov en Yisra’el weer sal kies en hulle in hul eie land vestig, dan sal vreemdelinge hulle by hul voeg en hulleself verbind tot die huis van Ya’akov. 2Hulle sal die volke saamvat en na hul plek bring en die huis van Yisra’el sal hulle besit as ’n erfenis in die land van יהוה, as slawe en slavinne; hulle sal dié gevange neem wat hulle as gevangenes weggevoer het en oor hulle onderdrukkers heers.

3Dit sal wees op die dag wanneer יהוה jou rus gee van jou smart, jou rusteloosheid en van die harde diens waaraan julle verslaaf is

4dat jy hierdie spreuk teen die koning van Bavel sal begin en sê: “Hoe het die onderdrukker opgehou, die ywerige het opgehou!

5יהוה het die staf van die bose oortreder verbreek, die septer van die heersers,

6wat die volke in raserny met onophoudelike slae geslaan het, wat die nasies in woede onderdruk het met onbeteuelde vervolging.

7Die hele aarde rus, is stil; hulle breek uit in uitroepe van blydskap.

8Selfs die sipresbome en die seders van die L’vanon is bly oor jou en hulle sê: ‘Sedert jy afgebring is, kom geen snyer teen ons op nie.’

9Sh’ol, onder, is opgewonde oor jou koms; dit wek al die leiers van die aarde en die konings van die nasies op wat jy onttroon het.

10Hulle sal almal antwoord en vir jou sê: ‘Selfs jy is swak gemaak soos ons; jy het soos ons geword.’

11Jou prag en praal en die musiek van jou harpe is afgebring na Sh’ol; maaiers is onder jou uitgesprei en wurms is jou bedekking.’

12Hoe het jy geval uit die hemel, o môrester, seun van die sonsopkoms! Jy is na die aarde toe afgesny, jy wat die nasies swak gemaak het,

13maar jy het in jou verstand, wil en emosie gesê: ‘Ek wil opgaan na die hemel; ek sal my troon oplig bo die sterre van God en ek sal sit op die berg van ontmoeting, aan die noordelike uithoek.

14Ek sal opgaan bo die hoogtes van die wolke; ek sal myself soos die Allerhoogste maak!’

15Nogtans sal jy in Sh’ol neergewerp word, in die diepste plekke van die put!

16Die wat jou sien, sal jou aanstaar, hulle sal oor jou wonder en sê: ‘Is dit die man wat die aarde laat bewe het, wat koninkryke geskud het,

17wat die wêreld soos ’n wildernis gemaak en sy stede verwoes het, wat nie sy gevangenes toegelaat het om huis toe te gaan nie?

18Al die konings van die nasies lê in lof en eer, elkeen in sy eie graf,

19maar jy is uitgewerp uit jou graf, soos ’n verwerpte tak, aangetrek met die doodgemaaktes wat deurboor is met ’n swaard, wat afgaan na die klippe van die put, soos ’n vertrapte lyk.

20Jy sal nie met hulle in die graf verenig word nie, want jy het jou land verwoes, jou volk doodgemaak. Mag die nageslag van die boosdoeners vir ewig nie genoem word nie.

21Berei ’n plek van slagting voor vir sy seuns, as gevolg van die oortredinge van hulle vaders. Hulle moenie opstaan en die aarde in besit neem en die oppervlak van die wêreld vol stede maak nie.”

22“Ek sal teen hulle opstaan,” verklaar יהוה-Tzva’ot, “en sal van Bavel af afsny: naam, oorblewene, nageslag en nakomeling,” verklaar יהוה. 23“Ek sal dit ’n besitting maak vir die krimpvarkie en moerasse van water en Ek sal dit wegvee met die besem van vernietiging,” verklaar יהוה-Tzva’ot.

24יהוה-Tzva’ot het gesweer en gesê: “Waarlik, net soos Ek dit wou, so het dit gebeur en net soos Ek beplan het, so sal dit wees: 25om Ashur te verbreek in My land en Ek sal hom op My berge vertrap. Dan sal sy juk van hulle af verwyder word en sy las van hulle skouer af. 26Dit is die plan wat teen die hele aarde gemaak is en dit is die hand wat uitgestrek is oor al die nasies, 27want יהוה-Tzva’ot het beplan, wie kan dit verydel? Sy hand is uitgestrek, wie kan dit terugdraai?”

28In die jaar wat koning Agaz dood is, het hierdie profetiese visie gekom:

29“Wees nie bly, enige van julle in F’lishtia omdat die lat verbreek is wat jou geslaan het nie, want uit die wortel van die slang sal ’n adder uitkom en sy vrug sal ’n vlieënde slang wees.

30Die wat die hulpeloosste is, sal eet en die behoeftiges sal in veiligheid lê. Ek sal jou wortel met hongersnood vernietig en dit sal dié van jou wat oorgebly het doodmaak.

31Huil, o poort! Skree, o stad! O, F’lishtia, almal van julle is in verwarring, want rook sal uit die noorde kom en daar is niemand alleen in Sy aangestelde tye nie.

32Hoe sal ’n mens die boodskappers van die nasies antwoord? Dat יהוה Tziyon gestig het en die geteisterdes van Sy volk sal daarin skuiling soek.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Isaiah 13
Top of Page
Top of Page