Genesis 16
Afrikaans PWL
1Sarai, die vrou van Avram, het vir hom geen kinders voortgebring nie en sy het ’n slavin uit Mitzrayim gehad met die naam van Hagar. 2Sarai het vir Avram gesê: “Let op, יהוה het van my teruggehou om geboorte te gee. Gaan, wees intiem met my slavin; miskien kan ek kinders deur haar hê.” Avram het na Sarai geluister. 3Sarai, die vrou van Avram, vat vir Hagar, haar slavin van Mitzrayim en gee haar aan haar man Avram as vrou nadat Avram tien jaar in die land Kena’an gewoon het. 4Hy was intiem met Hagar en sy het swanger geword. Toe sy sien dat sy swanger is, was haar meesteres veragtelik in haar oë. 5Sarai sê vir Avram: “Dié onreg aan my gedoen, is op jou! Ek self het my slavin aan jou bors gegee en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat יהוה oordeel tussen my en jou.” 6Avram antwoord Sarai: “Let op, jou slavin is in jou hand; doen met haar soos dit goed is in jou oë.” Toe het Sarai haar sleg behandel en sy het van haar af weggevlug.

7Die boodskapper van יהוה het haar by ’n fontein in die woestyn gekry, by die fontein op pad na Shur, 8en gevra: “Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen?” Sy antwoord: “Ek vlug van die teenwoordigheid van my meesteres, Sarai, af weg.” 9Die boodskapper van יהוה sê vir haar: “Gaan terug na jou meesteres en onderwerp jou onder haar hande.” 10Verder sê die boodskapper van יהוה vir haar: “Ek sal jou nageslag uitermate vermeerder sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie.”

11Ook sê die boodskapper van יהוה vir haar: “Let op, jy is swanger en sal geboorte gee aan ’n seun en jy moet hom Yishma’el noem, want יהוה het jou in jou ellende gehoor

12en hy sal ’n wilde-donkie van ’n mens wees: sy hand teen almal en almal se hand teen hom en hy sal téénoor al sy broers bly.”

13Toe noem sy die Naam (Karakter en Outoriteit) van יהוה wat met haar gepraat het: “El-Ro’i,” want sy het gesê: “Het ek selfs hier bly lewe nadat ek Hom gesien het?” 14Hulle noem daarom die put: Be’er Lagai-Ro’i. Dit lê daar tussen Kadesh en Bered.

15Hagar het vir Avram ’n seun gebaar en Avram het sy seun, wat Hagar gebaar het, Yishma’el genoem 16en Avram was ses en tagtig jaar oud toe Hagar aan Yishma’el geboorte gegee het vir Avram.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Genesis 15
Top of Page
Top of Page