Genesis 15
Afrikaans PWL
1Ná hierdie dinge het die boodskap van יהוה tot Avram gekom in ’n visioen en gesê: “Moenie bang wees nie, Avram, Ek is vir jou ’n Skild en jou beloning sal uitermate groot wees.”

2Avram vra: “יהוה-God wat sal U my gee aangesien ek sonder kinders doodgaan en die seun van die erfgenaam van my huis is hierdie Eli’ezer van Dammesek?” 3Verder het Avram gesê: “U het nie vir my ’n nageslag gegee nie en let op, ’n seun wat in my huis gebore is, is my erfgenaam.” 4“Let op,” sê יהוה vir hom, “hierdie man sal nie jou erfgenaam wees nie, maar een wat uit jou eie liggaam sal kom, hy sal jou erfgenaam wees.” 5Hy het hom na buite gebring en gesê: “Kyk nou goed na die hemel en tel die sterre as jy ’n getal daaraan kan gee.” Hy sê ook vir hom: “Net so sal jou nageslag wees.” 6Avram het in יהוה vertrou en Hy het hom dít tot onpartydige opregtheid gereken. 7Hy het ook vir hom gesê: “Ek is יהוה wat jou uitgebring het uit Ur van die Kasdeërs om vir jou hierdie land te gee om te besit.”

8Hy sê: “O, יהוה-God, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem?” 9Hy antwoord hom: “Vat vir My ’n driejaaroud vers, ’n driejaaroud bokooi, ’n driejaaroud ram, ’n tortelduif en ’n jong duif.” 10Hy het dit alles vir Hom gebring en dit middeldeur gesny en die helftes teenoor mekaar gelê, maar die voëls het hy nie in twee gesny nie. 11Toe die roofvoëls op die karkasse afkom, het Avram hulle weggejaag

12en toe die son besig was om onder te gaan, val daar ’n diepe slaap oor Avram en let op, verskrikking en groot duisternis het oor hom gekom. 13יהוה sê vir Avram: “Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in ’n land wat nie aan hulle behoort nie. Hulle sal slawe wees en onderdruk word vir vier honderd jaar lank, 14maar Ek sal ook die nasie onder wie hulle slawe moet wees oordeel en daarna sal hulle uitgaan met baie besittings. 15Wat jou betref: jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in ’n goeie ouderdom begrawe word, 16maar na vier eeue sal hulle hierheen terugkom, want die boosheid van die Emoriete is tot nou toe nie volledig nie.”

17Dit het so gebeur dat ná sononder, toe dit heeltemal donker was, let op, ’n rokende oond en brandende fakkel tussen die stukke vleis deur gegaan het.

18Op daardie dag het יהוה met Avram ’n verbond gesluit en gesê: “Aan jou nageslag het Ek hierdie land gegee, van die rivier van Mitzrayim af tot by die groot rivier, die Feratrivier (Eufraat):

19die Keiniete, K’niziete, Kadmoniete, 20Hittiete, P’riziete, Refa’iete (Reuse), 21Emoriete, Kena’niete, Girgashiete en Y’vusiete.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Genesis 14
Top of Page
Top of Page