Esegiël 21
Afrikaans PWL
1Die woord van יהוה het tot my gekom en gesê: 2“Seun van ’n mens, draai jou gesig na Yerushalayim en praat teen die afgesonderde plekke en profeteer teen die land van Yisra’el 3en sê vir die land van Yisra’el: ‘So sê יהוה: “Let op, Ek is teen jou en Ek sal My swaard uit sy skede trek en die regverdige en die bose oortreder van jou af afsny. 4Omdat Ek die regverdige en die bose oortreder van jou sal afsny, daarom sal My swaard uit sy skede uitgaan teen alle vlees, vanaf die suide tot by die noorde. 5So sal alle vlees weet dat Ek, יהוה, My swaard uit sy skede getrek het. Dit sal nie weer daarheen terugkeer nie.’” 6“Wat jou betref, o seun van ’n mens, kreun van ’n gebroke binneste en bitter droefheid, kreun voor hulle oë. 7Wanneer hulle vir jou sê: ‘Waarom kreun jy?’ moet jy antwoord: ‘As gevolg van die nuus wat kom en elke binneste sal smelt, alle hande sal slap word en elke gees sal flou word en al die knieë sal swak wees soos water.’ Let op, dit kom en dit sal gebeur, verklaar יהוה-God.”

8Die woord van יהוה het weer tot my gekom en gesê:

9“Seun van ’n mens, profeteer en sê: ‘So sê יהוה.’ Sê: ‘’n Swaard, ’n swaard is skerp gemaak en gepoleer!

10Skerp gemaak vir ’n groot slagting, gepoleer om te flits soos weerlig!’ Skerp gemaak om die familie van My Seun af te sny en elke ander tak te verwerp.

11Ek het dit gegee om gepoleer te word sodat dit hanteer kan word; die swaard is skerp gemaak en gepoleer om dit in die hand van hom wat doodslaan te gee. 12Skree uit en huil, seun van ’n mens, want dit is teen My volk, dit is teen al die amptenare van Yisra’el. Klap jou hande, want die katastrofe is geregverdig, 13as die koninklike familie verwerp word, sal dit nie meer wees nie.” verklaar יהוה-God.

14“Jy daarom, seun van ’n mens, profeteer en klap jou hande saam en laat die swaard drie maal verdubbel word, die swaard wat doodmaak. Dit is die swaard vir die groot doodmaak wat rondom hulle is, 15dat hulle binneste kan smelt en baie val by al hulle poorte. Ek het die blinkende swaard gegee. Ag, dit is gemaak om soos weerlig te slaan, dit is toegedraai in gereedheid vir ’n slagting. 16Hou styf vas met die regterhand; hou styf vas met die linkerhand, waarheen jou gesig ook al gerig is. 17Ek sal ook My hande saam klap en My toorn bevredig; Ek, יהוה, het gepraat.”

18Die woord van יהוה het tot my gekom en gesê: 19“Wat jou betref, seun van ’n mens, maak twee paaie vir die swaard van die koning van Bavel om te kom; beide van hulle moet uit een land uitgaan en maak ’n wegwyser; maak dit aan die begin van die pad na die stad. 20Jy moet ’n pad uitmerk vir die swaard om na Rabbah, van die seuns van `Ammon, en na Y’hudah, in die versterkte stad Yerushalayim, te kom, 21want die koning van Bavel staan waar die paaie uitmekaarloop, by die begin van die twee paaie, om waarsêery te gebruik; hy skud die pyle, raadpleeg die huisgode, bestudeer die lewer. 22Die voorspelling kom in sy regterhand: ‘Yerushalayim;’ om stormramme op te stel, om die mond oop te maak vir ’n slagting, om die stem op te lig met krygsgeroep, om stormramme op te stel teen die poorte, om walle op te gooi, om ’n beleëringsmuur te bou. 23Dit sal vir hulle soos ’n valse waarsêery wees in hul oë; hulle het plegtige ede gesweer, maar hy bring die oortredinge in herinnering dat hulle gegryp kan word;

24daarom, so sê יהוה-God: ‘Omdat julle jul oortredinge in herinnering geroep het deurdat julle oortredinge openbaar word sodat julle sondes in al julle dade sigbaar kan word omdat julle onthou het, sal julle met die hand gegryp word. 25Jy, neergeslaande, bose oortreder, prins van Yisra’el, wie se dag gekom het in die tyd van die straf aan die einde,’ 26so sê יהוה-God: ‘Verwyder die tulband en haal die kroon af; hierdie sal nie langer dieselfde wees nie. Verhoog die wat laag is en verlaag die trotses! 27’n Puinhoop, ’n puinhoop, ’n puinhoop sal Ek dit maak. Hierdie sal ook nie meer wees nie totdat Hy kom Wie se reg dit is en Ek sal dit aan Hom gee.’

28Jy, seun van ’n mens, profeteer en sê: ‘So sê יהוה-God aangaande die seuns van `Ammon en hulle spottery: ‘’n Swaard, ’n swaard is getrek, gepoleer vir die slagting om dit te laat verteer sodat dit soos weerlig kan wees; 29terwyl hulle vir jou valse visioene sien, terwyl hulle vir jou leuens voorspel, om jou op die nekke van die bose oortreder te sit wat neergeslaan is, wie se dag gekom het in die tyd van die straf van die einde! 30Steek dit terug in die skede. In die plek waar jy geskape is, in die land van jou oorsprong, sal Ek jou oordeel. 31Ek sal oor jou My verontwaardiging uitgiet; Ek sal op jou blaas met die vuur van My toorn en jou oorgee in die hand van brutale manne, bekwaam in vernietiging. 32Jy sal brandstof wees vir die vuur; jou bloed sal in die land wees; jy sal nie onthou word nie, want Ek, יהוה, het gepraat.’”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ezekiel 20
Top of Page
Top of Page