Rut 4
Afrikaans PWL
1Toe het Bo’az opgegaan na die stadspoort en daar gaan sit. Let op, die naby familielid waarvan Bo’az gepraat het, het daar verbygekom en Bo’az sê vir hom: “Kom nader en sit hier!” Die man sê vir hom: “Wat is jou begeerte?” Hy het nader gekom en gaan sit. 2Bo’az het tien man uit die oudstes van die stad gekies en hulle by hom laat sit 3en hy sê vir die naby familie: “Na’omi verkoop aan my die stuk grond wat aan ons broer Elimelekh behoort het, 4ek het gedink om jou te laat weet en vir jou te sê: “Koop dit in die teenwoordigheid van hulle wat hier sit, want ek is gereed om te praat en dit te koop in die teenwoordigheid van die oudstes van my volk wat hier sit. Nou, as jy dit wil oorneem, neem dit oor, maar as jy dit nie wil oorneem nie, sê my sodat ek kan weet dat jy dit nie gaan oorneem nie, dan sal ek dit oorneem.” Hy antwoord: “Ek sal dit oorneem.” 5Toe sê Bo’az: “Die dag as jy die grond koop uit die hand van Na’omi en van Rut, die Mo’aviet, die vrou van hom wat dood is, moet jy dit koop met die voorneme om die naam van die dooie op te lig oor sy erfenis.” 6Die naby familielid sê: “Ek kan dit nie vir myself oorneem nie, anders doen ek my eie erfenis skade; jy kan dit self oorneem. As gevolg van my gebrek aan oortuiging oor die transaksie, kan ek dit nie oorneem nie.”

7Nou, hierdie was die tradisie in die vroeër tyd in Yisra’el, aangaande die oorneem en omruil van regte, om die saak te bevestig: die man trek sy sandaal uit en gee dit aan die ander; dit was die seremonie vir bekragtiging in Yisra’el; 8daarom het die naby familie vir Bo’az gesê: “Koop dit vir jouself” en hy het sy sandaal uitgetrek. 9Bo’az het vir die oudstes en al die mense gesê: “Julle is getuies op hierdie dag dat ek alles wat aan Elimelekh en alles wat aan Kilyon en Maglon behoort het, uit die hand van Na’omi gekoop het. 10Ek het verder ook vir Rut, die Mo’aviet, die vrou van Maglon, gevat om my vrou te wees, om die naam van die dooie oor sy erfenis op te rig sodat die naam van die dooie nie afgesny sal wees en sy herinnering nie vergeet word tussen sy broers en sy familie nie; julle is getuies op hierdie dag. 11Al die mense en die oudstes wat by die stadspoort was, het geantwoord: “Ons is getuies.” Hulle het hom geseën en vir hom gesê: “Mag יהוה hierdie vrou wat in jou teenwoordigheid kom, maak soos Ragel en soos Le’ah, want hulle het saam die huis van Yisra’el opgebou; mag jy waardiglik doen in Efrat en naam maak in Beit-Legem! 12Laat jou huis wees soos die huis van Peretz, wat uit Tamar vir Y’hudah gebore is en mag יהוה vir jou ’n nageslag gee uit hierdie vrou!”

13So het Bo’az vir Rut gevat en sy het sy vrou geword en toe hy by haar ingegaan het, het יהוה vir haar bevrugting gegee en sy het geboorte gegee aan ’n seun. 14Die vroue het vir Na’omi gesê: “Geseënd is יהוה wat jou nie op hierdie dag sonder ’n naby familielid gelos het nie sodat sy naam in Yisra’el verkondig kan word. 15Hy sal vir jou ’n vertrooster van jou lewe en ’n verfrisser vir jou stad wees, want jou skoondogter, wat jou liefhet en vir jou beter is as sewe seuns, het geboorte aan hom gegee.”

16Na’omi het die seun gevat en aan haar bors gehou en hom versorg. 17Die vroue wat haar bure was het gesê: “’n Seun is vir Na’omi gebore.” Hulle het sy naam `Oved genoem; hy is die vader van Yishai, die vader van Dawid.

18Nou, hierdie is die geslagte van Peretz: Peretz is die vader van Hetzron, 19Hetzron is die vader van Aram, Aram van `Amminadav, 20Ammínadav van Nagshon en Nagshon van Salmon, 21Salmon van Bo’az, Bo’az van `Oved, 22`Oved van Yishai en Yishai van Dawid.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ruth 3
Top of Page
Top of Page