Rut 3
Afrikaans PWL
1Toe sê Na’omi vir haar: “My dogter, sal ek nie vir jou rus soek sodat dit met jou goed kan gaan nie? 2Let op, Bo’az, by wie se diensmeisies jy was, is ons familie. Let op, hy wan vannag gars uit op die dorsvloer. 3Was jou daarom, salf jou, trek jou beste klere aan en gaan af na die dorsvloer toe; moet jouself nie aan hom wys totdat hy klaar geëet en gedrink het nie. 4Laat dit wees wanneer hy gaan dat jy oplet waar hy gaan lê en nader gaan en naby sy voete gaan lê en hy sal vir jou vertel wat jy moet doen.” 5Sy antwoord haar: “Alles wat u sê, sal ek doen.”

6Sy het afgegaan na die dorsvloer en gedoen volgens alles wat haar skoonmoeder haar beveel het. 7Nadat Bo’az geëet en gedrink het en sy binneste vrolik was, het hy gaan lê langs die dorsvloer. Terwyl hy in diep slaap was by die dorsvloer, het sy stilletjies gekom en die onderpunt van sy bo-kleed opgelig en naby sy voete gaan lê.

8Dit het om middernag gebeur dat die man wakker geword het en geskrik het toe hy sien daar lê ’n vrou by sy voete. 9Hy vra vir haar: “Wie is jy?” Sy antwoord: “Ek is Rut, u dienares; bedek dan u dienares met die onderkant van u bo-kleed, want u is naby familie.” 10Bo’az sê vir haar: “Geseënd is jy deur יהוה, my dogter, want jy het meer goedheid gewys in die later deel van jou lewe as in die eerste omdat jy nie agter jongmanne, ryk of arm, aangegaan het nie. 11Wees nou nie bang nie, my dogter, want alles wat jy van my vra, sal ek vir jou doen, want die hele familie van ons volk weet dat jy ’n deugsame vrou is. 12Nou, dit is waar dat ek naby familie is, maar daar is egter ’n ander familielid, nader as ek. 13Nou, bly vannag hier tot die sonsopkoms en in die oggend sal dit wees dat, as hy sy familieplig teenoor jou wil nakom, laat hy dit doen, maar as hy onwillig is om dit na te kom, dan, so waar as יהוה leef, as hy dit nie doen nie, dan sal ek dit doen!” Toe sê hy vir haar: “Bly lê tot die oggend toe.”

14Sy het by sy voete gelê tot die oggend toe en het vroeg die oggend terwyl dit nog donker was, voordat een die ander kon herken, opgestaan en vir hom gesê: “Laat dit nie bekend wees dat ek afgekom het na u toe, by die dorsvloer nie.” 15Bo’az sê vir haar: “Sprei jou mantel oop” en sy het dit oopgesprei. Hy het ses mate gars afgemeet en dit opgelig en op haar rug gesit en sy het die stad ingegaan. 16Toe sy by haar skoonmoeder gekom het, vra sy vir haar: “Wie is jy, my dogter? Sy antwoord: “Ek is Rut.” Sy het aan haar alles vertel wat Bo’az vir haar gedoen het 17en hoe hy ses mate gars vir haar gegee en gesê het: “Moenie met leë hande na jou skoonmoeder toe gaan nie.” 18Toe sê haar skoonmoeder vir haar: “Sit stil, my dogter totdat jy die uitslag ken, want die man sal nie rus totdat hy vandag nog die saak tot ’n besluit gebring het nie.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ruth 2
Top of Page
Top of Page