Openbaring 6
Afrikaans PWL
1Ek het gesien toe die Lam die eerste van die seëls oopmaak en ek het een van die vier wesens, met ’n stem soos die van ’n donderslag, hoor sê: “Kom en kyk!” 2Ek het gehoor en gesien, let op, daar was ’n wit perd en hy wat daarop sit, het ’n boog en aan hom is ’n kroon gegee en hy het uitgegaan om te oorwin en het oorwin en oorwinning gegee.

3Toe Hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede wese sê: “Kom!” 4’n Perd, ’n rooie, het uitgegaan en aan hom wat daarop sit, is gegee om die vrede van die aarde af weg te vat sodat elkeen sou doodmaak en ’n groot swaard is aan hom gegee.

5Toe Hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde wese sê: “Kom!” Let op, ’n swart perd en hy wat daarop sit, het ’n weegskaal in sy hand 6en ek het ’n stem tussen die vier wesens hoor sê: “’n Kilogram graan vir ’n denarion en drie kilogram gars vir ’n denarion en moenie die olyfolie en die wyn beskadig nie.”

7Toe Hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde wese sê: “Kom!” 8Ek het gesien en let op, daar was ’n bleek perd en hy wat daarop sit se karakter en outoriteit is ‘Dood’ en Sh’ol het by hom aangesluit. Aan hom is outoriteit gegee om ’n kwart van die wêreld dood te maak met die swaard, hongersnood, dodelike siektes en deur die wilde diere van die aarde.

9Toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die geeste van dié wat vermoor is ter wille van die boodskap van God en ter wille van die getuienis wat hulle van Yeshua gehad het 10en hulle het met ’n harde stem uitgeroep en gesê: “יהוה, Afgesonderd en Waar, hoe lank nog voordat U die inwoners van die aarde gaan oordeel en terugbetaal vir ons bloed?” 11Aan elkeen van hulle is lang wit klere gegee en gesê dat hulle nog ’n klein rukkie moes rus totdat die volle getal van hulle deelgenote en broers, wat ook nog doodgemaak sou word, net soos hulle, bereik sou word.

12Ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het en daar het ’n groot aardbewing gekom, die son het swart geword soos ’n harige sak, die maan het volkome soos bloed geword, 13die sterre van die hemel het bo die aarde geval, soos ’n vyeboom wat deur ’n groot wind geskud word, sy na-vye laat afval; 14die hemele is verdeel en soos boekrolle opgerol, al die berge en eilande is van hulle plekke af beweeg 15en die konings van die aarde, die prinse, die kapteins oor duisend, die rykes, die magtiges, al die slawe en al die vrymense het weggekruip in die grotte en tussen die rotse van die berge 16en vir die berge en die rotse gesê: “Val op ons en steek ons weg van die Teenwoordigheid van die 17want die groot dag van Sy wraak het gekom en wie is in staat om te staan?”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Revelation 5
Top of Page
Top of Page