Spreuke 21
Afrikaans PWL
1Soos strome water is die verstand, wil en emosie van die koning in die hand van יהוה: Hy draai dit waarheen Hy wil.

2Elke lewenswyse van ’n mens is reg in sy eie oë, maar יהוה korrigeer die verstand, wil en emosie.

3Hy wat onpartydige opregtheid doen, is meer aanvaarbaar vir יהוה as hy wat ’n offer bring.

4Hoogmoedige oë, ’n trotse verstand, wil en emosie en die vrug van die bose is sonde.

5Die planne van die vlytige neig na oorvloed, maar dié van bose manne bring gebrek.

6Die verkryging van skatte deur ’n leuenagtige tong sal vernietiging bring en die dood vir hulle wat dit soek.

7Die vernietiging van die bose sal oor hulle kom, want hulle het geweier om regverdig te oordeel.

8Hy wat sy eie pad verdraai tree snaaks op, maar die werke van hom wat rein is, is reg.

9Dit is beter om alleen op die hoek van ’n dak te bly as by ’n twisgierige vrou in ’n groot huis.

10Die lewe van ’n bose man is weggesteek vir sy naaste se oë.

11Wanneer die bose skade kry, word selfs die eenvoudige wys, maar ’n wyse ontvang kennis deur sy eie raad.

12Die regverdige man verstaan wyslik die verstand, wil en emosie van die bose en hy gooi die bose in hulle booshede.

13Hy wat sy oor toemaak vir die uitroep van die arme, sal self ook uitroep tot God, maar Hy sal hom nie antwoord nie.

14’n Geskenk in die geheim bring die woede tot bedaring, maar hy wat spaarsamig is met sy geskenke wek woede op.

15Dit is ’n vreugde vir die regverdige om regverdig te oordeel, maar vernietiging vir die werkers van onregverdigheid.

16’n Mens wat afdwaal van die pad van insig, sal in die vergadering van die dooies rus.

17Hy wat rykdom kortkom en steeds van onthale, wyn en plesiere hou, sal nie ryk word nie.

18Die bose sal as losprys vir die regverdige gegee word en die bedrieglike in die plek van die opregtes.

19Dit is beter om in die wildernis te bly as by ’n twisgierige en woedende vrou.

20’n Begeerlike skat en salfolie is in die huis van die wyse, maar ’n dwaas bring dit deur.

21Hy wat soek na onpartydige opregtheid en liefdevolle goedheid, sal lewe, onpartydige opregtheid en eer vind.

22Die wyse breek deur die verdediging van die stad van die magtiges en oorwin die vesting waarop hulle vertrou.

23Hy wat sy mond en sy tong inhou, hou homself uit die moeilikheid.

24In sy woede pleeg ’n oorhaastige en trotse man onregverdigheid.

25Die begeertes van die luiaard maak hom dood, want sy hande weier om te werk;

26die hele dag deur begeer hy gretiglik, maar die regverdige gee en hou nie terug nie.

27Die offer van die bose is verwerplik, want hulle bring dit op ’n onregverdige wyse.

28’n Valse getuie sal omkom, maar ’n gehoorsame man praat die waarheid.

29Die gesig van die bose is onbeskaamd, maar hy wat opreg is, verander sy lewenswyse.

30Daar is geen wysheid, insig of raad, soos dié van יהוה nie.

31Die perd kan voorberei word vir die dag van die geveg, maar die verlossing is van יהוה.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Proverbs 20
Top of Page
Top of Page