Obadja 1
Afrikaans PWL
1Die visioen van `Ovadyah: so sê יהוה-God aangaande Edom: Ons het ’n verslag vanaf die Teenwoordigheid van יהוה gehoor en ’n boodskapper is uitgestuur na die nasies om te sê: “Staan op teen haar in die geveg!”

2“Let op, Ek sal jou klein maak onder die nasies; jy word baie verag.

3Die arrogansie van jou verstand, wil en emosie het jou bedrieg, jy wat in die rotsklowe bly, in die hoogtes en wat in jou gedagtes sê: ‘Wie sal my afbring aarde toe?’

4Al bou jy so hoog soos die arend, al maak jy jou nes tussen die sterre, Ek sal jou van daar af afbring,” verklaar יהוה.

5“As diewe na jou toe kom, as rowers in die nag kom; o, hoe sal jy vernietig word; sou hulle nie steel totdat hulle genoeg het nie? As druiwesnyers na jou toe kom, sou hulle nie die na-oes laat oorbly het nie?

6O, hoe is `Esav gestroop, sy verborge skatte uitgesoek!

7Al jou bondgenote sal jou wegstuur na die grens en die manne in vrede met jou, sal jou mislei en jou oorweldig. Hulle wat jou brood eet sal vir jou ’n hinderlaag stel, want `Esav het geen insig in hom nie!

8Sal Ek nie op daardie dag,” verklaar יהוה, “wyse manne uit Edom en die insig vanaf die berg van `Esav, vernietig nie?

9Dan sal jou magtige manne moedeloos wees, o Teman sodat elkeen deur slagting uitgeroei sal word op die berg van `Esav.

10As gevolg van geweld teen jou broer Ya’akov, sal jy bedek wees met skande en jy sal vir ewig afgesny word.

11Op die dag toe jy op ’n afstand gestaan het, op die dag toe vreemdelinge sy rykdom weggedra en buitelanders deur sy poorte ingegaan het en die lot oor Yerushalayim gewerp het, was jy ook soos een van hulle!

12Moenie lekker kry oor die dag van jou broer, die dag van sy teëspoed en moenie jou verheug oor die seuns van Y’hudah op die dag van hulle vernietiging nie; ja, moenie spog op die dag van hulle benoudheid nie!

13Moenie die poort van My volk ingaan op die dag van hulle ramp nie. Ja, jy, moenie lekkerkry oor hulle katastrofe op die dag van hulle ramp nie. Moenie hulle rykdom buit op die dag van hulle ramp nie!

14Moenie op die kruispad staan om sy vlugtelinge neer te slaan nie en moenie sy oorlewendes in die tronk gooi op die dag van hulle benoudheid nie,

15want die dag van יהוה kom nader oor al die nasies; soos jy gedoen het, sal dit aan jou gedoen word. Jou handelinge sal op jou eie kop afkom,

16want net soos julle gedrink het op My afgesonderde berg, sal al die nasies aanhoudend drink. Hulle sal drink en sluk en word asof hulle nooit bestaan het nie,

17maar op die berg Tziyon sal dié wees wat ontsnap en dit sal afgesonderd wees en die huis van Ya’akov sal diegene besit wat hulle besit het,

18dan sal die huis van Ya’akov ’n vuur wees en die huis van Yosef ’n vlam, maar die huis van `Esav soos stoppels en hulle sal hul aan die brand steek en hulle verteer sodat daar geen oorlewende van die huis van `Esav sal wees nie,” want יהוה het gepraat,

19dan sal dié van die Suidland (Negev) die berg van `Esav besit en dié van die Laeveld (Sh’felah) die land van die F’lishtyne; asook die gebied van Efrayim en die gebied van Shomron en Binyamin sal Gil’ad besit.

20Die ballinge van hierdie leërmag van die seuns van Yisra’el, wat tussen die Kena’aniete is, so ver as tot by Tzarfat en die ballinge van Yerushalayim wat in S’farad (Spanje) is, sal die stede van die Suidland besit.

21Die wat bevry is sal opgaan met die berg Tziyon om die berg van `Esav te oordeel en die Koninkryk sal aan יהוה behoort.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Amos 9
Top of Page
Top of Page