Numeri 36
Afrikaans PWL
1Die hoof vaders van die families van die seuns van Gil’ad, die seun van Magir, die seun van M’nasheh, uit die families van die seuns van Yosef, het nader gekom en voor Moshe en die leiers, die hoof vaders van die seuns van Yisra’el, gepraat 2en gesê: “יהוה het aan my meester, Moshe, bevel gegee om die land deur die lot as erfenis aan die seuns van Yisra’el te gee en my meester is deur יהוה beveel om die erfenis van ons broer Tz’lof ’gad aan sy dogters te gee. 3As hulle nou trou met enige van die seuns uit die ander stamme van die seuns van Yisra’el, dan word hulle erfenis van ons vaders se erfenis af weggevat en bygesit by die erfenis van die stam waarin hulle trou; so sal dit weggevat word uit die erfdeel wat vir ons deur die lot aangewys is. 4As die jubeljaar vir die seuns van Yisra’el aanbreek, dan word hulle erfenis bygevoeg by die erfenis van die stam waarin hulle getrou het; so sal hulle erfenis dan weggevat word van die erfenis van ons vaders se stam.”

5Moshe het die seuns van Yisra’el volgens die opdrag van יהוה beveel en gesê: “Wat die stam van die seuns van Yosef sê is reg. 6Hierdie is wat יהוה aangaande die dogters van Tz’lof’gad beveel het deur te sê: ‘Laat hulle trou met wie ook al goed is in hulle oë, maar hulle moet trou net binne die families van die stam van hulle vader. 7So sal die erfenis van die seuns van Yisra’el nie van stam tot stam oorgaan nie, want die seuns van Yisra’el moet elkeen die erfenis van die stam van sy vaders behou. 8Elke dogter wat ’n erfenis kry, uit al die stamme van die seuns van Yisra’el, moet trou met een uit die families van die stam van haar vader sodat die seuns van Yisra’el elkeen die erfenis van sy vaders kan besit. 9So sal dan ’n erfenis nie van een stam na ’n ander stam oorgaan nie, want die stamme van die seuns van Yisra’el moet elkeen sy erfenis vashou.’ “

10Soos יהוה Moshe beveel het, so het die dogters van Tz’lof ’gad gedoen, 11want Maglah, Tirtza, Hoglah, Milkah en No’ah, die dogters van Tz’lof ’gad, het getrou met die seuns van hulle vader se broers. 12Hulle het getrou in die families van die seuns van M’nasheh, die seun van Yosef en hulle erfenis het gebly in die stam van die familie van hulle vader.

13Hierdie is die opdragte en die wette wat יהוה die seuns van Yisra’el beveel het deur die hand van Moshe, in die vlaktes van Mo’av by die Yarden oorkant Yerigo.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Numbers 35
Top of Page
Top of Page