Nehemia 6
Afrikaans PWL
1Toe Sanvallat, Toviyah en Geshem, die Arabier en ons ander vyande die nuus hoor dat ek die muur gebou het en dat daar geen opening in oorgebly het nie, alhoewel ons in dié tyd nog nie die deure in die poorte gesit het nie, 2het Sanvallat en Geshem na my gestuur en gesê: “Kom laat ons bymekaarkom as ’n groep in die vlakte van Ono,” maar hulle het gedink om my kwaad aan te doen. 3Ek het ’n boodskapper na hulle gestuur om te sê: “Ek doen ’n groot werk sodat ek nie kan afkom nie, anders gaan die werk staan as ek dit verlaat om na julle toe te kom.” 4Hulle het egter vier keer op dié manier na my toe gestuur en ek het hulle op dieselfde manier geantwoord. 5Toe stuur Sanvallat sy dienskneg op dieselfde manier na my toe vir die vyfde keer met ’n brief in sy hand. 6Waarin geskryf was: “Dit word rapporteer onder die nasies en Geshem sê dit, dat jy en die Y’hudahiete daaraan dink om te rebelleer; dit is waarom jy die muur bou sodat jy hulle koning kan wees, volgens hierdie woorde. 7Jy het ook profete aangestel om oor jou in Yerushalayim te profeteer en te sê: ‘Let op, daar is ’n koning in Y’hudah!’ Nou sal dit aan die koning rapporteer word volgens hierdie woorde. Kom nou en laat ons saam beraadslaag!” 8Toe het ek vir hom gestuur en gesê: “Daar is geen waarheid in die woorde wat jy praat nie; jy praat hulle uit jou eie verstand, wil en emosie,” 9want hulle almal wou ons bang maak en het gesê: “Hulle hande sal swak word van die werk.” Hulle sê ook vir ons: “Moenie die werk doen nie.” O God, versterk daarom nou my hande!

10Toe het ek in die huis van Sh’ma’yah, die seun van D’layah, die seun van M’heitav’el gegaan, wat my van werk verhinder het en hy sê vir my: “Laat ons ontmoet in die huis van God, binne-in die tempel en laat ons die deure van die tempel toesluit, want hulle kom om u dood te maak, ja, hulle kom in die nag om u dood te maak.” 11Ek het gesê: “Sal ek, na mense soos jy, vlug? Dit is verwerplik dat ek sou vlug en in die tempel ingaan.” 12Let op, ek het gesien dat God hom nie teen my gestuur het nie en dit is ook nie aan my deur ’n profeet gesê dat hy my sal doodmaak nie, want Toviyah, Sanvallat en hulle vriende het hom gehuur en gestuur om my dood te maak. 13Daarvoor is hy gehuur, dat ek bang sou word, só doen en sondig sodat ek vir hulle ’n bose verslag kon word sodat hulle my kan spot. 14Onthou, o my God, vir Toviyah, Sanvallat en hulle vriende volgens hierdie, hulle bose werke en ook vir No’adyah, die profeet en die ander profete wat my probeer bang maak as gevolg van hulle.

15Die muur is voltooi op die vyf en twintigste dag van Elul (die 6de maand), in twee en vyftig dae. 16Toe al ons vyande dit hoor, was hulle bang en al die nasies wat rondom ons was, het uitermate gebewe oor ons teenwoordigheid, want hulle het gesien dat hierdie werk deur ons God gedoen is. 17In daardie dae het die edeles van Y’hudah ook baie briewe aan Toviyah gestuur en Toviyah se briewe het na hulle toe gekom, 18want daar is baie in Y’hudah wat aan hom gesweer het om hom nie kwaad aan te doen nie omdat hy die skoonseun was van Sh’khanyah, die seun van Arag; sy seun Y’hoganan het die dogter van Meshullam, die seun van Berekhyah, gevat. 19Hulle het ook sy goeie woorde voor my rapporteer en aan hom alles vertel wat ek gesê het. Toviyah het briewe gestuur om my bang te maak.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Nehemiah 5
Top of Page
Top of Page