Markus 7
Afrikaans PWL
1Die Fariseërs en leraars van die wet, wat van Yerushalayim af gekom het, het by Hom bymekaargekom 2en gesien dat sommige van Sy studentevolgelinge met seremonieel ongewaste hande brood eet en daarmee fout gevind, 3want die Fariseërs en almal van Y’hudah eet nie as hulle nie hulle hande seremonieel gewas het nie omdat hulle vashou aan die tradisie van die oudstes. 4Wanneer hulle van die markplein af kom, eet hulle nie as hulle nie seremonieel gewas het nie en daar is baie ander dinge wat hulle vir hulleself aangeneem het om te onderhou: die seremoniële was van bekers, potte, koperware en beddens. 5Die Fariseërs en die leraars van die wet vra vir Hom: “Waarom leef U studentevolgelinge nie volgens die tradisies van die oudstes nie, maar eet brood met ongewaste hande?”

6Hy antwoord en sê vir hulle: “Yesha’yahu het reg geprofeteer oor julle, toneelspelers van ’n vals karakter, soos geskrywe is: ‘Hierdie volk eer My met die lippe, maar hulle gedagtes en wil is ver van My af

7en verniet vereer hulle My deur leringe te leer wat opdragte van mense is,’

8want julle verwerp die opdragte van God, maar behou die tradisies van mense: die seremoniële was van potte en bekers en baie ander dinge, dit doen julle.”

9Hy sê vir hulle: “Julle verwerp wel die opdragte van God om sodoende julle tradisies te bevestig, 10want Moshe het gesê: ‘Eer jou vader en jou moeder’ en: ‘Hy wat sleg praat van vader of moeder, moet die dood sterf,’ 11maar julle sê: ‘As ’n mens aan vader of moeder sê: Wat ek vir u tot voordeel kon gee is my offergawe,’ 12dan laat julle hom niks meer doen vir sy vader of sy moeder nie. 13Julle onteer die boodskap van God ter wille van die tradisies wat julle begin het en julle doen baie soortgelyke dinge.”

14Yeshua het na die hele menigte mense geroep en vir hulle gesê: “Luister almal na My en verstaan: 15daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat die vermoë het om hom onrein te maak nie, maar dit wat uit hom uitgaan, dít is wat die mens onrein maak. 16Wie ook al ’n oor het wat kan hoor, laat hom hoor!”

17Toe Hy in die huis ingegaan het, weg van die skare af, vra Sy studentevolgelinge Hom oor daardie vergelykende storie 18en Hy sê vir hulle: “Is julle net so sonder begrip. Weet julle nie dat niks, wat van buite af in die mens ingaan, hom onrein kan maak nie 19omdat dit nie ingaan in sy verstand nie, maar in die maag, wat alle kos reinig, en uitgewerp word? 20Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein, 21want uit die binneste, uit die verstand, wil en emosie van die mens, kom die bose gedagtes: egbreuk, seksuele immoraliteit, diefstal, moord, 22gierigheid, boosheid, misleiding, onbeheerbaarheid, ’n bose oog (suinigheid), lastering, trots en doellose dinge. 23Al hierdie booshede kom uit die binneste en maak die mens onrein.”

24Yeshua het van daar af opgestaan en gekom by die gebied van Tzor en Tzidon en Hy het in ’n huis ingegaan sodat niemand dit sou weet nie, maar dit was onmoontlik om ongesiens te bly, 25want ’n sekere vrou, wie se dogter ’n onrein gees gehad het, het dadelik van Hom gehoor en gekom en voor sy voete neergeval. 26Sy was egter ’n nie-Joodse vrou, gebore in Siro-Fenisië en sy het Hom gesmeek om die demoon uit haar dogter uit te dryf. 27Yeshua sê vir haar: “Laat eers die kinders versadig word, want dit is nie reg om die kinders se brood weg te vat en dit vir die honde te gooi nie.” 28Sy antwoord en sê vir Hom: “Ja, my Meester, selfs die honde eet onder die tafel van die kinders se krummels.” 29Yeshua sê vir haar: “Gaan, as gevolg van hierdie woord het die demoon uit jou dogter uitgegaan.” 30Sy het huis toe gegaan, haar dogter het op die bed gelê en die demoon was uit haar uitgedryf.

31Yeshua het weer uit die gebied van Tzor en Tzidon vertrek en by die see van Galila gekom, by die gebied van die tien stede. 32Hulle bring ’n sekere doofstomme na Hom toe en smeek Hom om hom die hande op te lê 33en Hy vat hom alleen eenkant toe, weg van die menigte mense af en steek Sy vingers in sy ore en spoeg en raak sy tong aan 34en Hy kyk op na die hemel, sug en sê vir hom: “Wees oop!” 35Dadelik het sy gehoor oopgegaan en die band van sy tong af losgebreek en hy het duidelik gepraat. 36Hy het hulle gewaarsku om dit aan niemand te sê nie, maar hoe meer Hy hulle waarsku, hoe meer het hulle dit verkondig. 37Hulle was uitermate verbaas en het gesê: “Alles wat Hy doen is goed: Hy laat die dowes hoor en die stommes praat.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Mark 6
Top of Page
Top of Page