Y'hoshua 11
Afrikaans PWL
1Dit het gebeur dat toe Yavin, die koning van Hatzor, daarvan hoor, hy na Yovav, die koning van Madon, die koning van Shimron en na die koning van Akshaf gestuur het 2en na die konings in die Noorde, in die Bergland en op die vlakte suid van Kinn’rot en in die Laagland en op die hoogtes van Dor in die weste; 3na die Kena’aniete in die ooste en in die weste en die Emoriete, Hittiete, P’riziete en Y’vusiete op die Bergland en die Hiviete aan die voet van Hermon, in die land van Mitzpah. 4Hulle het uitgetrek, hulle en al hulle leërs saam met hulle, soveel mense soos die sand wat op die seestrand is, met baie perde en strydwaens. 5Al hierdie konings, wat ooreengekom het om te ontmoet, het gekom en saam laer opgeslaan by die waters van Merom, om teen Yisra’el te veg.

6Toe sê יהוה vir Y’hoshua: “Moenie bang wees as gevolg van hulle nie, want hierdie tyd môre sal Ek almal van hulle neergeslaan aan Yisra’el oorgee. Jy moet hulle perde se hakskeensenings afsny en hulle waens met vuur verbrand.” 7Y’hoshua, saam met al die manskappe by hom het skielik op hulle afgekom by die waters van Merom en hulle aangeval. 8יהוה het hulle in die hand van Yisra’el oorgegee sodat dié hulle verslaan en hulle agtervolg het tot by Groot-Tzidon en Misrefot-Mayim en tot by die Vallei van Mitzpah aan die ooste en hulle het hul verslaan totdat daar geen oorlewende vir hulle oor was nie. 9Y’hoshua het met hulle gedoen soos יהוה aan hom gesê het: hy het hulle perde se hakskeensenings afgesny en hulle strydwaens met vuur verbrand.

10In daardie tyd het Y’hoshua omgedraai en Hatzor ingeneem en sy koning met die swaard doodgemaak, want Hatzor was vroeër die hoof van al hierdie koninkryke. 11Hulle het almal wat daarin was, met die skerpte van die swaard verslaan en hulle volkome vernietig; niks wat asemhaal het oorgebly nie. Hatzor het hy met vuur verbrand. 12Y’hoshua het al die stede van hierdie konings en al hulle konings met die skerpte van die swaard verslaan en hulle volkome vernietig, soos Moshe, die dienskneg van יהוה, beveel het. 13Yisra’el het egter nie enige stad, wat op hulle hoogtes lê, verbrand nie, behalwe Hatzor alleen, wat Y’hoshua verbrand het. 14Al die buit van hierdie stede en die vee het die seuns van Yisra’el vir hulleself gevat as plunder, maar al die mense het hulle met die skerpte van die swaard doodgemaak totdat hulle hul vernietig het. Hulle het niemand wat asemhaal, laat oorbly nie. 15Net soos יהוה Moshe, Sy dienskneg, beveel het, so het Moshe Y’hoshua beveel en so het Y’hoshua gedoen; hy het niks nagelaat van alles wat יהוה vir Moshe beveel het nie.

16So het Y’hoshua dan daardie hele land ingeneem: die Bergland, die hele Suidland, die hele land Goshen, die Laagland, die Vlakte en die Bergland van Yisra’el met sy laaglande; 17vanaf die berg Halak, wat oploop in die rigting van Se’ir, so ver as tot by Ba’al-Gad in die L’vanonvallei aan die voet van die berg Hermon. Hy het al hulle konings gevang, hulle neergeslaan en hulle doodgemaak. 18Y’hoshua het vir ’n baie lang tyd met al hierdie konings oorlog gemaak. 19Daar was nie ’n stad wat met die seuns van Yisra’el vrede gesluit het nie, behalwe die Giviete, wat in Giv’on gebly het; hulle het hul almal deur gevegte oorgeneem, 20want dit was van יהוה om hulle harte onveranderlik te maak om Yisra’el in geveg te ontmoet sodat hy hulle volkome kan vernietig dat hulle geen guns sou ontvang nie, maar dat hy hulle sou vernietig, net soos יהוה vir Moshe beveel het.

21Toe het Y’hoshua in dié tyd gekom en die `Anakiete uitgewis uit die Bergland; uit Hevron, D’vir, `Anav en uit al die bergdele van Y’hudah en al die bergdele van Yisra’el. Y’hoshua het hulle volkome uitgewis saam met hulle stede. 22Daar was geen `Anakiete oor in die land van die seuns van Yisra’el nie; slegs in `Azah, in Gat en in Ashdod het sommige oorgebly. 23So het Y’hoshua die hele land oorgeneem volgens alles wat יהוה met Moshe gepraat het en Y’hoshua het dit as ’n erfenis aan Yisra’el gegee volgens die indelings van hulle stamme. So het die land gerus van oorlog.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Joshua 10
Top of Page
Top of Page