Jona 3
Afrikaans PWL
1Die woord van יהוה het vir die tweede maal tot Yonah gekom en gesê: 2“Staan op, gaan na die groot stad Ninveh en verkondig daaraan die verklaring wat Ek gaan gee.” 3Yonah het opgestaan en na Ninveh gegaan volgens die woord van יהוה. Ninveh was ’n uitermate groot stad, drie dae se loop. 4Toe het Yonah begin om deur die stad te gaan, een dag se loop en hy het uitgeroep en gesê: “Nog veertig dae, dan word Ninveh omvergewerp.”

5Toe het die manne van Ninveh God vertrou, ’n vas uitgeroep en sakklere aangetrek, van groot tot klein. 6Toe die boodskap die koning van Ninveh bereik, het hy opgestaan van sy troon af, sy bokleed eenkant neergesit en homself met sakklere bedek en in die as gaan sit. 7Hy het ’n proklamasie uitgevaardig wat gesê het: “In Ninveh, in opdrag van die koning en sy edelmanne: geen mens of dier, bees of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie eet of water drink nie, 8maar beide mens en dier moet met sak klere bedek wees en laat die mense ernstig tot God roep sodat elkeen kan wegdraai van sy bose lewenswyse en van die geweld wat in sy hande is. 9Wie weet of God mag terugdraai en onverdiende guns oor ons mag hê en Sy brandende woede van ons af verwyder sodat ons nie sal vergaan nie.”

10God het hulle werke gesien dat hulle omgedraai het van hulle verkeerde lewenswyse en God het Sy woede van hulle af weggedraai en hulle nie vernietig nie.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Jonah 2
Top of Page
Top of Page