Johannes 13
Afrikaans PWL
1Voor die Pesagfees het Yeshua geweet dat die tyd aangebreek het dat Hy uit hierdie wêreld na die Vader toe sou weggaan. Hy het Sy eie wat in die wêreld is liefgehad, hulle liefgehad tot die einde toe. 2By die maaltyd is hy, die teëstander, in die gedagtes van Y’hudah, die seun van Shim’on, van K’riot gelê sodat hy Hom sou uitlewer. 3Yeshua, wetende dat die Vader alles in Sy hande gegee het en dat Hy van God uitgegaan het en na God toe teruggaan, 4het van die ete af opgestaan, Sy bo-klere uitgetrek en ’n handdoek om Hom vasgemaak.

5Hy vat water in ’n wasskottel en begin om die voete van die studentevolgelinge te was en af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het. 6Toe Hy by Shim’on Kefa kom, vra Shim’on vir Hom: “Gaan my Meester my voete vir my was?” 7Yeshua antwoord en sê vir hom: “Wat Ek doen, verstaan jy nie nou nie, maar jy sal dit later verstaan.” 8Shim’on Kefa sê vir Hom: “U sal my voete in der ewigheid nie was nie!” Yeshua antwoord hom: “As Ek jou nie was nie, is daar geen deel vir jou by My nie.” 9Shim’on Kefa sê vir Hom: “My Meester, daarom nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop.” 10Yeshua sê vir hom: “Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om sy voete te was nie, want hy is reeds volkome skoon en julle is heeltemal skoon, maar nie almal nie,” 11want Yeshua het geweet wie Hom sou oorgee; daarom het Hy gesê: ‘Julle is nie almal skoon nie.’

12Nadat Hy hulle voete gewas en Sy bo-klere aangetrek het, het Hy weer aan tafel gaan skuinslê en vir hulle gesê: “Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het? 13Julle noem My ‘Leermeester’ en ‘My Meester,’ en dit is reg so, want Ek is dit. 14As Ek dan, julle Leermeester en julle Meester, julle voete gewas het, hoeveel te meer moet julle nie mekaar se voete was nie, 15want hierdie voorbeeld het Ek vir julle gegee sodat net soos Ek aan julle gedoen het, net so moet julle ook doen. 16Dit is ’n tydlose waarheid wat Ek vir julle sê: daar is nie ’n slaaf groter as sy meester nie en ook nie ’n afgevaardigde groter as die een wat hom gestuur het nie. 17As julle hierdie dinge verstaan, is julle geseënd as julle dit doen.

18Ek praat nie van julle almal nie, want Ek weet wie Ek gekies het, maar dat die Skrif vervul kan word: ‘Hy wat saam met My brood eet, het sy hakskeen teen My opgelig.’ 19Van nou af sê Ek dit aan julle voordat dit gebeur sodat wanneer dit gebeur, julle kan vertrou: אנא אנא - Ek is, was, sal wees Wie Ek is, was, sal wees. 20Dit is ’n tydlose waarheid wat Ek vir julle sê: wie iemand ontvang wat Ek stuur, ontvang My en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.”

21Nadat Yeshua dit gesê het, het Hy in Sy Gees kragtig ontsteld geword en getuig en gesê: “Dit is ’n tydlose waarheid wat Ek vir julle sê: een van julle sal My uitlewer.” 22Hierop het die studentevolgelinge na mekaar gekyk omdat hulle nie geweet het van wie Hy dit gesê het nie. 23Een van Sy studentevolgelinge, hy vir wie Yeshua liefgehad het, het aan die tafel teen die bors van Yeshua aangelê. 24Shim’on Kefa beduie vir hom dat hy moet uitvind wie dit is van wie Hy praat 25en hy het teen die bors van Yeshua geval en vir Hom gesê: “My Meester, wie is dit?” 26Yeshua antwoord en sê: “Dit is die een aan wie Ek die stukkie brood sal gee as Ek dit ingedoop het.” Hy doop die stukkie brood in en gee dit aan Y’hudah, die seun van Shim’on, van K’riot. 27Na die brood het die teëstander in hom ingegaan en Yeshua sê vir hom: “Wat jy doen, doen dit gou.” 28Niemand, van die wat aan tafel was, het verstaan waarom Hy dit vir hom gesê het nie, 29want die manne het gedink omdat Y’hudah die beurs gehou het dat Yeshua vir hom sê: ‘Koop wat ons nodig het vir die fees;’ of dat hy iets aan die armes moes gee. 30Y’hudah het net nadat hy die stukkie brood geneem het, dadelik uitgegaan en dit was nag toe hy uitgegaan het.

31Toe hy uit was, sê Yeshua: “Nou is die Seun van die mens vereer en geprys en God is in Hom vereer en geprys. 32As God in Hom vereer en geprys is, sal God Hom ook in Homself vereer en prys en Hom onmiddellik vereer en prys. 33My kinders, nog ’n klein tydjie is Ek by julle. Julle sal My soek en soos Ek vir die Jode gesê het: ‘Waar Ek heengaan, kan julle nie kom nie;’ so sê Ek nou ook vir julle. 34’n Nuwe opdrag gee Ek vir julle: dat julle mekaar moet liefhê; net soos Ek julle liefgehad het, so moet julle ook mekaar liefhê. 35Hieraan sal almal weet dat julle My studentevolgelinge is, as julle liefde vir mekaar het.”

36Shim’on Kefa vra vir Hom: “Ons Meester, waar gaan U heen?” Yeshua antwoord en sê vir hom: “Waar Ek heengaan, kan jy nie nou saam met My gaan nie, maar later sal jy saam met My gaan.” 37Shim’on Kefa sê vir Hom: “My Meester, waarom kan ek nie nou saam met U gaan nie? Ek sal my lewe vir U neerlê.” 38Yeshua antwoord hom: “Sal jy jou lewe vir My neerlê? Dit is ’n tydlose waarheid wat Ek vir jou sê: ’n haan sal nie kraai voordat jy drie maal ontken het dat jy My ken nie.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
John 12
Top of Page
Top of Page