Johannes 12
Afrikaans PWL
1Ses dae voor die Pesag het Yeshua na Beit-Anyah gegaan waar El’azar, wat dood was en wat Yeshua uit die dood uit laat opstaan het, was. 2Hulle het daar vir Hom ’n ete gegee en Marta het bedien terwyl El’azar een van dié was wat saam met Hom aan tafel was. 3Miryam vat ’n albaste fles welriekende olie, die beste, baie kosbare, egte nardusolie, salf die voete van Yeshua en droog Sy voete met haar hare af. Die hele huis is gevul met die reuk van die geurige olie. 4Y’hudah van K’riot, wat op die punt was om Hom oor te gee, een van Sy studentevolgelinge, vra: 5“Waarom is hierdie welriekende olie nie vir drie honderd denarii verkoop en die geld aan die armes gegee nie?” 6Dit het hy gesê, nie omdat hy vir die armes omgegee het nie, maar omdat hy ’n dief was en die beursie gehou het en dit wat ingegooi is, gedra het. 7Yeshua sê: “Los haar, sy het dit bewaar vir die dag van My begrafnis, 8want die armes het julle altyd tussen julle, maar vir My het julle nie altyd nie.”

9Baie mense uit Y’hudah het gehoor dat Hy daar is en het gekom, nie alleen om vir Yeshua te sien nie, maar ook vir El’azar, wat Hy uit die dood uit opgewek het. 10Die leierpriesters het besluit om El’azar ook dood te maak 11omdat baie van die Jode as gevolg van hom meer en meer in Yeshua vertrou het.

12Die volgende dag het baie feesgangers, toe hulle hoor dat Yeshua na Yerushalayim kom, 13palmtakke gevat en uitgegaan om Hom te ontmoet en uitgeroep: “Red ons nou! Geseënd is Hy wat kom in die Outoriteit en Karakter van יהוה, die Koning van Yisra’el.” 14Yeshua het ’n donkie gekry en daarop gaan sit, soos geskrywe is: 15“Moenie bang wees nie, dogter van Tziyon! Let op, jou Koning kom na jou toe en Hy ry op die vul van ’n donkie.” 16Sy studentevolgelinge het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat Yeshua vereer is, het hulle onthou dat hierdie dinge van Hom geskrywe is en dat hulle dit aan Hom sou doen. 17Toe het die mense, wat by Hom was toe Hy El’azar uit die graf geroep en hom uit die dood uit opgewek het, daarvan getuig. 18Die rede hoekom die groot skare mense voor Hom uitgegaan het, is omdat hulle gehoor het dat Hy hierdie wonderteken gedoen het. 19Die Fariseërs het vir mekaar gesê: “Sien julle dat julle geen vordering maak nie? Kyk, die hele wêreld loop agter Hom aan.”

20Daar was ook nie-Jode onder díe wat opgekom het om op die fees te aanbid. 21Hulle het na Filippos gegaan wat van Beit-Tzaidah, in die Galil, was en hom gevra en gesê: “Meneer, ons wil graag vir Yeshua sien.” 22Filippos kom en sê dit vir Andreas en Andreas en Filippos vertel dit weer vir Yeshua. 23Yeshua antwoord hulle en sê: “Die tyd het gekom dat die Seun van die mens vereer en geloof moet word. 24Dit is ’n tydlose waarheid wat Ek vir julle sê: as die graankorrel nie in die grond val en doodgaan nie, bly dit alleen, maar as dit doodgaan, dra dit baie vrug. 25Wie sy lewe liefhet, sal dit vernietig, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. 26As iemand My dien, laat hom My volg en waar Ek is, daar sal hy wat My dien, ook wees en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.

27Let op, My Gees is nou ontsteld en wat sal Ek sê? Vader, red My uit hierdie tyd? Dit is egter juis as gevolg hiervan dat Ek in hierdie tyd gekom het. 28Vader, bring eer en lof aan U Naam (Karakter en Outoriteit)!” Daar is toe ’n Stem uit die hemel gehoor: “Ek hét dit vereer en geloof en Ek vereer en loof dit.” 29Die mense wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê dat daar ’n donderslag was. Ander het gesê: “’n Boodskapperengel het met Hom gepraat.” 30Yeshua antwoord en sê vir hulle: “Hierdie Stem het nie gekom vir My nie, maar om julle ontwil. 31Nóu is dit die oordeel oor hierdie wêreld, nóu sal die heerser van hierdie wêreld uitgegooi word. 32Wanneer Ek van die grond af opgelig word, sal Ek almal na My toe trek.” 33Dit het Hy gesê om aan te dui watter dood Hy sal sterf. 34Die skare mense antwoord Hom: “Ons het uit die wet gehoor dat Die Gesalfde Een tot in ewigheid bly en hoe sê U dat die Seun van die mens opgelig moet word? Wie is hierdie Seun van die mens?” 35Yeshua sê vir hulle: “Die Lig sal nog net vir ’n klein rukkie by julle wees. Loop terwyl julle nog die Lig het sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis loop, weet nie waarheen hy gaan nie. 36So lank as julle die Lig by julle het, vertrou in die Lig sodat julle kinders van die Lig kan wees.” Hierdie dinge het Yeshua gesê, weggegaan en Homself vir hulle weggesteek.

37Terwyl Hy al hierdie wondertekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in Hom vertrou nie 38sodat die boodskap van die profeet Yesha’yahu vervul sou word wat gesê het: “My Meester, wie het ons verkondiging vertrou en aan wie is die arm van יהוה geopenbaar?” 39Hulle kon daarom ook nie vertrou nie, want Yesha’yahu het óók gesê: 40“Hy het hulle oë blind gemaak en hulle verstand, wil en emosie verhard sodat hulle nie met die oë sou sien en met die verstand verstaan en hulle omdraai en Ek hulle gesond maak nie.” 41Dit het Yesha’yahu gesê toe hy Sy Gemanifesteerde Teenwoordigheid gesien en van Hom gepraat het.

42Baie van die leiers het ook in Hom vertrou, maar ter wille van die Fariseërs het hulle dit nie bekendgemaak nie sodat hulle nie uit die bymekaarkompleke geban sou word nie, 43want hulle het die lofprysing van mense meer liefgehad as die lofprysing van God.

44Yeshua het uitgeroep en gesê: “Wie in My vertrou, vertrou nie in My nie, maar in Hom wat My gestuur het 45en wie My sien, sien Hom wat My gestuur het. 46Ek, die Lig, het in die wêreld gekom sodat elkeen wat in My vertrou, nie in die duisternis sou bly nie. 47Wie ook al My boodskap hoor en dit nie doen nie, Ek veroordeel hom nie, want Ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat Ek lewe aan die wêreld kan gee. 48Wie My ook al verwerp en My boodskap nie ontvang nie, het een wat hom veroordeel: die boodskap wat Ek gebring het, dit sal hom veroordeel in die laaste dag, 49want Ek het nie uit Myself gepraat nie, maar die Vader wat My gestuur het, Hy het vir My opdragte gegee oor wat Ek moet sê en hoe Ek dit moet sê. 50Ek weet dat Sy opdragte tot die ewige lewe lei; daarom sê Ek net dít soos wat die Vader vir My gesê het om te sê.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
John 11
Top of Page
Top of Page