Iyov 31
Afrikaans PWL
1Ek het ’n verbond gesluit met my oë sodat ek nooit wellustig sal wees na ’n maagd nie.

2(Watter deel sou ek dan van God hê, wat daarbo is en watter erfenis van die Almagtige wat daarbo is?)

3Dit is vernietiging vir die bose en straf vir die werkers van boosheid.

4Hy sien my lewenswyse en tel al my treë.

5As ek met valse toneelspelers sou saamloop of my voet hardloop na bedrog,

6laat my op ’n akkurate weegskaal geweeg word sodat God my integriteit sou ken!

7Ek het nie met my voete van die pad afgewyk nie en my verstand, wil en emosie het nie agter my oë aangegaan nie en ek het niks onregverdig verkry nie,

8maar wanneer ek gesaai het, dan het ek geëet en wanneer ek geplant het, dan het ek geoes en die opbrengs bymekaargemaak

9en as my verstand, wil en emosie verlei is deur ’n vreemde vrou of as ek gelê en wag het by my naaste se deur,

10laat dan my vrou vir iemand anders maal en by ’n ander se plek brood maak,

11want dit is ’n skandelike oortreding, ja, so ’n oog werk ’n skelm plan uit,

12want begeerte is ’n vuur wat verteer tot vernietiging toe en sal al my opbrengs ontwortel.

13As ek die saak van my slaaf of van my slavin verwerp het toe hulle ’n geskil met my gehad het,

14sonder om te verduidelik, wat sou ek dan doen as God opstaan in oordeel en wanneer Hy navraag doen, wat sal ek Hom antwoord?

15Let op, Hy wat my in die baarmoeder gemaak het, het hom gemaak en ons in dieselfde baarmoeder voorberei.

16As ek die armes se begeerte weerhou het of die weduwee bedrieg het,

17of my brood alleen geëet het sonder dat die wese daarvan geëet het,

18(want van my jeug af is ek in smart grootgemaak en van my moeder se bors af met swaarkry,)

19as ek enige iemand sien omkom het sonder klere, of enige arme sonder bedekking;

20hulle, inteendeel, is grootgemaak op my knieë en is warm gemaak met die velle van my skape;

21as ek my hand opgelig het teen die vaderloses, (wanneer ek hom by die deur gesien het, het ek hom gehelp),

22laat my arm dan afval van my skouerblad af en op die been gebreek wees,

23want die respekvolle vrees van God laat my bewe en ellende van Hom af het op my gekom en as gevolg van angs was ek nie in staat om op te staan nie.

24As ek goud my vertroue gemaak het, of aan die kosbare stene gesê het: ‘Julle is my versekering,’ of vir die fyn goud gesê het: ‘Julle is my vertroue,’

25as ek my verbly het omdat my rykdom groot was en my hand baie verkry het,

26as ek die son vereer het wanneer dit skyn of die maan wanneer in volle helderheid,

27as my verstand, wil en emosie in die geheim verlei is, as ek toegegee het tot kwaaddoen,

28dan het God my skelm lewenswyse gesien en ek het voor Hom gelieg.

29As ek my verheug het by die vernietiging van my hater of uitgejubel het toe onheil hom getref het;

30(maar ek het nie my mond toegelaat om te sondig nie en ook het my lewe nie gewens vir enige hiervan nie;

31my vriende het gesê: ‘O, hierdie man sal vir ons selfs sy eie vlees gee,’ maar ons is nie tevrede nie;’

32die vreemdeling het ek nie in die straat laat oornag nie en ek het my deure vir die gas oopgemaak;)

33as ek, soos sommige mense, my oortredinge bedek het of ek my skuld in geheime plekke weggesteek het,

34as ek op ander se regte getrap het; inteendeel, dit is die menigte families wat my geruïneer het; ek het ook niemand by die deur weggestuur of in skinder betrokke geraak nie; laat die uittarting van God my verneder.

35Ag, as iemand my maar wou hoor en luister! As God teenwoordig is, laat Hy my antwoord en die sin in ’n boekrol skryf!

36Ek sal dit sekerlik op my skouer dra en dit vir my ’n kroon maak.

37Ek sal aan Hom die getal van my voetstappe verklaar; as ’n prins sou ek na Hom toe gaan.

38Laat die aarde oor my treur, laat sy vore saam huil,

39as ek sy opbrengs geëet het sonder betaling of as ek een hartseer gemaak het wie se lewe bitter is,

40laat dan distels in plaas van koring uitspruit en onkruid in plaas van gars.” Die woorde van Iyov is klaar.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Job 30
Top of Page
Top of Page