Job 11
Afrikaans PWL
1Toe antwoord Tzofar, die Na’amahiet en sê:

2יהוה antwoord nie as gevolg van die oorvloed van woorde nie, net so kan ’n vaardige spreker nie regverdig word deur sy redevoering nie.

3Let op, ná jou woorde kan net dié wat dood is, stilbly, want wanneer jy praat, is daar niemand om jou te stop nie en wanneer jy spot, is daar niemand om jou tereg te wys nie,

4want jy sê: ‘Ek is regverdig gelei en is rein in my oë.’

5Ag, as God egter net wou praat en Sy lippe teen jou oopmaak

6en aan jou die geheime van wysheid sou wys, want wysheid het binneste kamers; dan sal jy weet dat God jou sondes sal vergewe.

7Kan jy die diep dinge van God verstaan, of kan jy staan by die buitenste grense van die Almagtige?

8Ken jy die hoogtes van die hemel, of die dieptes van Sh’ol? Hoe kan jy weet?

9Die mate daarvan is langer as die aarde en wyer as die see.

10As Hy sou verbygaan en beleër, of ’n mens laat sterf, wie kan Hom keer?

11Want dit is Hy wat die begin van tyd ken en boosheid sien en dit ondersoek,

12want ’n rein man inspireer dapperheid en ’n magtige man help ander.

13As jy jou verstand, wil en emosie regmaak en jou hande uitsteek na Hom;

14as daar boosheid aan jou hande is, sal Hy dit ver weg verwyder en boosheid nie in jou tent laat bly nie,

15want dan sal jy dapper wees, ja, jy sal nie bang wees vir spanning nie,

16want jy sal jou lyding vergeet en jy sal gelei word soos lopende water

17en die put sal helderder wees as die middag en die dik duisternis sal wees soos die oggend!

18Dan sal jy selfvertroue hê, want daar is versekerde verwagting; ja, jy lê en vat jou rus in veiligheid.

19Jy sal ook lê en niemand sal jou bang maak nie, ja, baie sal begeer om jou te sien,

20maar die oë van die bose sal faal en hulle krag sal verdwyn saam met die verwagting van hulle lewe.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Job 10
Top of Page
Top of Page