Jeremia 6
Afrikaans PWL
1“Vlug na veiligheid, seuns van Binyamin, uit Yerushalayim uit! Blaas nou die ramshoring in T’koa en lig ’n teken op oor Beit-Hakkerem, want boosheid en ’n groot verwoesting kyk af vanuit die Noorde.

2Die aantreklike en fyn een, die dogter van Tziyon, sal ek afsny.

3Herders met hulle troppe sal na haar toe kom; hulle sal tente rondom haar opslaan, hulle sal elkeen op hulle plek wei.

4Berei die oorlog voor teen haar; staan op en laat ons aanval teen die middag! Wee ons, want die dag gaan verby, want die aandskaduwees word langer!

5Staan op en laat ons aanval in die nag en haar paleise verwoes,”

6want so sê יהוה-Tzva’ot: “Kap haar bome af en gooi ’n verskansing op teen Yerushalayim. Hierdie is die stad wat gestraf moet word, waar binne net onderdrukking is.

7Soos ’n put sy water vars hou, so hou sy haar boosheid vars. Geweld en verwoesting word in haar gehoor, siekte en wonde is altyd voor My.

8Wees gewaarsku, o Yerushalayim, of Ek sal van jou vervreemd word en jou ’n verlatenheid maak, ’n onbewoonde land.”

9So sê יהוה-Tzva’ot: “Hulle sal die wat oorbly van Yisra’el skoon afoes soos ’n wingerdstok; gaan weer met jou hand oor die takke soos ’n druiwesnyer!”

10Met wie sal ek praat en hulle waarsku dat hulle kan hoor? Let op, hulle ore is toe en hulle kan nie luister nie. Luister, die woord van יהוה het vir hulle ’n berisping geword; hulle het geen behae daarin nie,

11maar ek is vol van die toorn van יהוה; ek is moeg daarvan om dit in te hou. “Giet dit uit oor die seuns op die straat en oor die vergadering van jongmanne, want beide man en vrou sal gevat word, die grysaard en die baie oues.

12Hulle huise sal na ander toe oorgedra word, hulle landerye en vroue saam, want Ek sal My hand uitsteek teen die inwoners van die land,” verklaar יהוה,

13“want vanaf die minste van hulle tot die grootste is hulle almal gulsig na wins en vanaf die profeet tot die priester handel hulle almal vals.

14Hulle het die gebrokenheid van My volk kunsmatig genees en gesê: ‘Vrede, vrede,’ maar daar is geen vrede nie.

15Was hulle skaam vir die gruwel wat hulle gedoen het? Hulle was geensins skaam nie. Hulle het nie eens geweet hoe om te bloos nie; daarom sal hulle val onder die wat val; in die tyd dat Ek hulle straf, sal hulle neergegooi word,” sê יהוה.

16So sê יהוה: “Staan langs die pad en kyk en vra na die ou paaie, waar die goeie pad is en loop daarin en julle sal rus vind vir julle lewe, maar hulle het gesê: ‘Ons sal nie daarin loop nie.’

17Ek het ook wagte oor julle aangestel en gesê: ‘Luister na die geluid van die ramshoring!’ Hulle het egter geantwoord: ‘Ons sal nie luister nie.’

18Luister en hoor daarom, o nasies en weet, o vergadering, wat onder hulle is,

19luister en hoor, aarde: ‘Let op, Ek bring ’n ramp oor hierdie volk, die vrug van hulle planne, want hulle het nie na My woorde geluister nie en My wet, dié het hulle ook verwerp.

20Met watter doel kom wierook na My toe uit Sh’va en die soet rottang uit ’n ver land? Julle brandoffers is nie aanvaarbaar nie en julle offers stel My nie tevrede nie’.”

21יהוהsê daarom: “Let op, Ek lê struikelblokke voor hierdie volk en hulle sal daaroor struikel, vaders en seuns saam; die buurman en sy vriend sal doodgaan.”

22So sê יהוה: “Let op, daar kom ’n volk uit die noordelike land en ’n groot nasie sal opgewek word uit die verste dele van die aarde.

23Hulle gryp boog en lans; hulle is wreed en het geen omgee nie; hulle stem dreun soos die see en hulle ry op perde, gewapend soos ’n man vir die oorlog teen jou, o dogter van Tziyon!”

24Ons het die verslag daarvan gehoor; ons hande is slap. Angs het ons aangegryp, pyn soos van ’n vrou wat geboorte gee.

25Moenie in die veld uitgaan nie en moenie op die pad loop nie, want die vyand het ’n swaard; verskrikking is aan elke kant!

26“Dogter van my volk, trek rouklere aan en rol in die as; rou soos oor ’n absoluut enigste kind, ’n bitter rouklag, want skielik sal die verwoester oor ons kom.

27“Ek het jou as keurder en toetser onder My volk gemaak sodat jy hulle pad kan ken en toets.

28Hulle is almal hardkoppiglik rebels, gaan rond as storievertellers. Hulle is koper en yster; almal van hulle is korrup.

29Die blaasbalk blaas hard; die lood word verteer deur die vuur; tevergeefs hou hulle aan met die suiwering, maar die bose word nie afgeskei nie.

30Hulle noem hul: ‘Verworpe silwer,’ want יהוה het hulle verwerp.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Jeremiah 5
Top of Page
Top of Page