Jakobus 1
Afrikaans PWL
1Ya’akov, ’n dienskneg van God en van ons Meester, Yeshua, Die Gesalfde Een, aan die twaalf stamme wat verstrooi is onder die nasies: vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid!

2Laat daar alle vreugde onder julle wees, my broers, wanneer julle deur allerhande en baie versoekinge gaan 3omdat julle weet dat die toetsing van vertroue vir julle volharding bereik, 4maar die volharding moet self aanhou werk tot volmaaktheid sodat julle volmaak en volledig kan wees en in niks kortkom nie,

5maar as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal vrylik gee sonder om te verwyt en dit sal aan hom gegee word. 6Hy moet egter in vertroue vra, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos die golwe van die see wat deur die wind gedryf word, 7want só ’n mens moenie dink dat hy enige iets van יהוה sal ontvang nie. 8Wie ook al twyfel in sy gedagtes, het probleme in al sy doen en late.

9Laat die arm broer roem dat hy opgelig word 10en die ryke, in sy vernedering, want soos ’n blom van die veld sal hy verbygaan, 11want die son kom op met sy hitte en laat die plant wegdroog en sy blom afval en die grasie van sy voorkoms word so vernietig; so sal die ryke ook in sy lewe wegkwyn.

12Geseënd is die man wat volhard as hy getoets word, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat God beloof, aan die wat Hom liefhet.

13Laat niemand, as hy versoek word, sê: “Ek word deur God versoek nie,” want God is nie bekend met boosheid nie en Hy versoek nie die mens nie, 14maar elkeen word getoets deur sy eie begeertes; hy begeer en word mislei. 15Hierdie begeerte word verwagtend en gee geboorte aan sonde en as die sonde ontwikkel het, gee dit geboorte aan die dood. 16Moenie op ’n dwaalspoor gelei word nie, my broers vir wie ek lief is. 17Alle geskenke wat goed en volmaak is, kom van bo af, vanaf die Vader van Lig. By Hom is daar geen verandering of skaduwee van wysiging nie. 18Omdat Hy wou, het Hy geboorte gegee aan ons deur die boodskap van die waarheid sodat ons die eerstelingoes van Sy skepping kan wees.

19Elkeen van julle, my broers wat ek liefhet, moet gou wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word, 20want die woede van ’n man voer nie die onpartydige opregtheid van God uit nie. 21As gevolg hiervan, raak ontslae van alle verwerplikheid en die oorvloed van booshede en ontvang met nederigheid die boodskap wat ingeplant is in ons natuur, wat in staat is om julle gees te red. 22Wees ’n doener van die boodskap en nie net ’n hoorder wat jouself mislei nie, 23want as iemand ’n hoorder van die boodskap is en nie ’n doener nie, is hy soos ’n man wat sy gesig in ’n spieël sien, 24want hy sien homself en gaan weg en vergeet hoe hy gelyk het, 25maar elkeen wat diep insien in die volmaakte wet van vryheid en daarin volhard omdat hy nie ’n vergeetagtige hoorder is nie, maar ’n doener van die dade, sal geseënd wees in wat hy doen.

26As iemand dink dat hy God dien en nie sy tong in toom hou nie, mislei hy sy eie denke, wil en emosie en die diens van hierdie man is leeg en doelloos. 27Rein en afgesonderde bediening voor God-die-Vader is dít: om wese en weduwees in hulle moeilikhede te besoek en jou eie lewe sonder besmetting van die wêreld te hou.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Hebrews 13
Top of Page
Top of Page