Jesaja 49
Afrikaans PWL
1Luister na My, eilande en gee aandag, volke wat ver is! יהוה het My geroep van die baarmoeder af; vanaf die liggaam van My moeder het Hy My Naam (Karakter en Outoriteit) gegee.

2Hy het My mond gemaak soos ’n skerp swaard, in die skaduwee van Sy hand het Hy My verberg en Hy het My ook ’n gekose pyl gemaak, Hy het My in Sy pylkoker weggesteek.

3Hy het vir My gesê: “Jy is My dienskneg, Yisra’el, in Wie Ek My eer, lof en aanbidding sal wys.”

4Ék het nie vir die nageslag van Ya’akov gesê: “Ek het tevergeefs hard gewerk, my krag vir niks en vrugteloos spandeer! Sekerlik is My oordeel voor יהוה en My werk voor My God,” nie.

5Nou sê יהוה, wat My van die baarmoeder af gevorm het om Sy Dienskneg te wees, om Ya’akov na Hom toe terug te bring sodat Yisra’el by Hom versamel mag word; want Ek word geëer in die oë van יהוה en My God is My sterkte.

6Hy sê: “Dit is te gering dat U My Dienskneg sou wees om die stamme van Ya’akov op te tel en die wat bewaar is in Yisra’el te herstel. Ek sal U ook maak tot ’n Lig van die nasies sodat My verlossing tot aan die einde van die aarde kan reik.”

7So sê יהוה, die Loskoper van Yisra’el, Sy Afgesonderde Een, aan die veragte Een, aan die Een wat verafsku is deur die volk, aan die Dienskneg van heersers: “Konings sal sien en opstaan, prinse sal ook neerbuig, as gevolg van יהוה wat getrou is, die Afgesonderde Een van Yisra’el wat U gekies het.”

8So sê יהוה: “In ’n voordelige tyd het Ek U geantwoord en in ’n dag van verlossing het Ek U gehelp en Ek sal U beskerm en U gee as ’n Verbond vir die volk, om die land te herstel, om hulle die verlate erfenis te laat erf;

9om te sê aan die wat gebind is: “Gaan uit,” aan die wat in duisternis is: “Wys jouself!” Langs die paaie sal hulle wei en hulle weiveld sal op al die kaal heuwels wees.

10Hulle sal nie honger of dors nie en ook sal die skroeiende son hulle nie neergooi nie, want Hy wat vir hulle omgee sal hulle lei en hulle begelei na die fonteine van water.

11Ek sal al My berge verander in grootpaaie en My grootpaaie sal opgelig wees.

12Let op, hierdie kom van ver en let op, hulle sal van die noorde en van die weste af kom en hierdie vanaf die kus van die land van die Siniete.

13Roep uit van vreugde, o hemele en swaai in die rondte van vreugde, o aarde! Berge breek uit in vreugdevolle krete, want יהוה het Sy volk getroos en sal omgee vir Sy geteisterdes.

14Tziyon het egter gesê: “יהוה het my in die steek gelaat en יהוה het my vergeet!”

15“Kan ’n vrou haar suigeling vergeet en nie omgee vir die seun van haar baarmoeder nie? Selfs hulle kan vergeet, maar Ék sal jou nie vergeet nie!

16Let op, Ek het jou op My handpalms graveer; jou mure is gedurig voor My.

17Jou bouers maak gou; jou vernietigers en verwoesters sal van jou af weggaan.

18Lig jou oë op en kyk rondom; hulle almal vergader bymekaar, hulle kom na jou toe! So waar as Ek leef,” verklaar יהוה, “jy sal hulle sekerlik almal aansit soos juwele en hulle ombind soos ’n bruid,

19want jou puinhope en verlate plekke en jou verwoeste land sal sekerlik nou te klein wees vir die inwoners en die wat jou verslind het, is ver weg!

20Die kinders waarvan jy beroof is, sal nog in jou ore sê: ‘Die plek is te klein vir my; maak vir my plek sodat ek hier kan bly!’

21Dan sal jy in jou binneste sê: ‘Wie het aan hierdie kinders geboorte gegee vir my, aangesien ek van my kinders ontneem is en ek onvrugbaar is, ’n banneling wat ronddwaal? Wie het hulle grootgemaak? Let op, ek is alleen agtergelaat; waar het hulle vandaan gekom?’”

22So sê יהוה-God: “Let op, Ek sal My hand oplig na die nasies en My banier oprig na die volke en hulle sal julle seuns in die arms bring en jou dogters sal op die skouer gedra word.

23Konings sal jou oppassers wees, hulle prinse jou versorgers. Hulle sal voor jou neerbuig met die gesig na die aarde toe en die stof van jou voete aflek en jy sal weet dat Ek יהוה is. Hulle wat vol versekerde verwagting op My wag sal nie beskaam word nie.

24Kan die buit afgeneem word van die magtige man? Of die gevangenes van ’n wreedaard gered word?”

25Waarlik, so sê יהוה: “Selfs die prooi van die magtige man sal weggevat en die gevangenes van die wreedaard bevry word, want Ek sal die een teëstaan wat jou teëstaan en Ek sal jou kinders red.

26Ek sal jou onderdrukkers hulle eie vlees voer en hulle sal dronk word van hulle eie bloed soos van soetwyn. Alle vlees sal weet dat Ek, יהוה, jou Verlosser is en jou Loskoper, die Magtige Een van Ya’akov.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Isaiah 48
Top of Page
Top of Page