Jesaja 26
Afrikaans PWL
1In dié dag sal hierdie lied gesing word in die land van Y’hudah: “O stad, wie se Verlossing staande gebly het; Hy rig mure en skanse op vir sekuriteit.

2Maak oop die hekke sodat die waarheid en die onpartydige en opregte nasie, wat getrou bly, kan ingaan!

3U sal ons in volmaakte vrede bewaar omdat ons op U vertrou het.

4Vertrou in יהוה vir ewig, want die Meester יהוה is ’n ewige sterkte.”

5Hy het die wat op die hoogte bly, die onoorkombare vesting, laag neergewerp; Hy het dit neergegooi, laag tot op die grond, dit in die stof gegooi.

6Die voet sal dit vertrap, die voete van die geteisterdes, die voetstappe van die hulpeloses.

7Die pad van die nederige is gelyk; die pad van die onpartydig opregte is reguit en gelyk.

8Inderdaad, in die pad van U oordele, o יהוה, het ons U gretiglik verwag; U Naam (Karakter en Outoriteit), U gedagtenis, is die begeerte van ons lewe.

9In die nag begeer my lewe na U; ja, ook my gees binne my soek U gretiglik, want as die aarde U oordele ervaar, leer die inwoners van die wêreld onpartydige opregtheid.

10Die bose oortreder het ver afgedwaal sodat hy nie onpartydige opregtheid leer nie; dissipline in die land bring opregtheid; die bose sal nie die majesteit van יהוה sien nie.

11יהוה, U hand is opgelig, tog sien hulle dit nie. Hulle sien U ywer vir die mense en word beskaamd; vuur sal inderdaad U vyande verteer.

12יהוה, U sal vir ons vrede bewerk, aangesien U ook al ons werke vir ons uitgevoer het.

13יהוה, ons God, ander meesters buiten U het oor ons geheers, maar deur U alleen verklaar ons U Naam (Karakter en Outoriteit).

14Die dooies sal nie lewe nie, verlate geeste sal nie opstaan nie; daarom het U hulle gestraf en vernietig en alle gedagtenis aan hulle weggevee.

15U het, die nasie vermeerder o יהוה, U het die nasie vermeerder, U is geloof en vereer; U het al die grense van die land uitgebrei.

16יהוה, in benoudheid het hulle U gesoek; hulle kon net ’n gebed fluister, U tugtiging was op hulle.

17Soos ’n verwagtende vrou, wat naby die tyd kom dat sy geboorte moet gee, inmekaar krimp en skree in haar geboortepyne, so was ons voor U, o יהוה!

18Ons was verwagtend en het inmekaargekrimp soos hulle wat aan wind geboorte gegee het; red ons sodat ons nie op die aarde vergaan nie en die inwoners van die aarde nie tot ’n einde kom nie.

19U dooie manne sal lewe, hulle lyke sal opstaan. Word wakker en roep uit van vreugde, julle wat in die stof lê, want U dou is soos die dou van die sonsopkoms en die aarde sal geboorte gee aan die verlate geeste.

20Kom, my volk, gaan in julle kamers in en sluit jul deure agter jul toe; kruip vir ’n kort rukkie weg totdat die verontwaardiging verbygaan,

21want let op, יהוה is op die punt om uit Sy plek uit te kom om die onregverdigheid van die inwoners van die aarde te straf en die aarde sal sy bloedvergieting openbaar en nie langer die wat gedood is, toedek nie.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Isaiah 25
Top of Page
Top of Page