Genesis 39
Afrikaans PWL
1Yosef is afgebring na Mitzrayim en Potifar, ’n offisier van Farao, die bevelvoerder van die lyfwag, ’n man van Mitzrayim, het hom gekoop uit die hand van die Arabiere wat hom daarheen afgevat het. 2יהוה was by Yosef sodat hy ’n voorspoedige man was en hy het in die huis van sy meester, die Mitzrayiet, gebly. 3Toe sy meester sien dat יהוה met hom was en dat יהוה alles wat hy doen, in sy hand voorspoedig maak,Hand 7:9 4het Yosef guns in sy oë gevind en hom gedien. Hy het hom aangestel oor sy hele huis en alles wat in sy besit was, aan sy hand toevertrou. 5Vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het dit gebeur dat יהוה die huis van die Mitzrayiet geseën het ter wille van Yosef; die seën van יהוה was op alles wat syne was, in die huis en op die veld. 6Hy het alles wat syne was, in Yosef se hand gelos en hy was nie bewus van wat hy besit het nie behalwe net van die brood wat hy geëet het. Yosef het ’n mooi figuur gehad en was aantreklik om na te kyk. 7Dit het gebeur dat ná hierdie dinge die vrou van sy meester haar oë na Yosef opgeslaan en gesê het: “Kom lê by my.” 8Hy het egter geweier en aan die vrou van sy meester gesê: “Let op, my meester neem geen kennis van wat in die huis is nie en alles wat syne is, het hy in my hand oorgegee. 9Daar is niemand in hierdie huis groter as ek nie en hy het van my niks teruggehou nie, behalwe u omdat u sy vrou is; hoe kan ek hierdie groot boosheid doen en sondig teen God?” 10Dit het gebeur nadat sy dag ná dag met Yosef gepraat het en hy nie na haar wou luister om by haar te lê of om by haar te wees nie, 11hy eendag in die huis gekom het om sy werk te doen terwyl niemand van die mans van die huis binne was nie 12en sy hom aan sy kleed gegryp en gesê het: “Kom lê by my.” Hy het egter sy kleed in haar hand laat agterbly en weggevlug en na buite gegaan.

13Toe dit gebeur dat sy sien dat hy sy kleed in haar hand laat bly en buitentoe gevlug het, 14roep sy na die mans van die huis en sê vir hulle: “Let op, hy het vir ons ’n Hebreër hier gebring om met ons te spot; hy het na my toe gekom om by my te lê en ek het hard geskree 15en dit het gebeur dat toe hy hoor dat ek my stem verhef en skree, hy sy kleed by my laat agterbly en weggevlug en na buite gegaan het.” 16So het sy sy kleed by haar gehou totdat sy meester huis toe gekom het. 17Sy het dieselfde woorde met hom gepraat en gesê: “Die Hebreeuse kneg wat jy vir ons gebring het, het na my toe gekom om met my te spot 18en dit het gebeur dat toe ek my stem verhef en skree, hy sy kleed by my laat agterbly en na buite gevlug het.”

19Toe sy meester die woorde hoor waarmee sy vrou met hom praat: ‘So en so het jou slaaf aan my gedoen’, het hy baie kwaad geword 20en Yosef se meester het hom gevat en hom in die tronk gesit op die plek waar die die koning se gevangenes opgesluit is en hy was daar in die tronk. 21יהוה was egter by Yosef en Hy het met omgee na hom toe afgebuk en hom guns gegee in die oë van die bevelvoerder van die tronk. 22Die bevelvoerder van die tronk het almal wat in die gevangenis opgesluit was, in Yosef se hand oorgegee en alles wat hulle daar gedoen het, was sy werk. 23Die bevelvoerder van die tronk het glad nie toesig gehou oor iets wat aan hom toevertrou is nie omdat יהוה met hom was en wat hy ook al doen, het יהוה voorspoedig gemaak.Ps 1:3

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Genesis 38
Top of Page
Top of Page