Yegezk'el 45
Afrikaans PWL
1Wanneer julle die land deur die lot vir erfenisse verdeel, moet julle ’n deel aan יהוה offer, ’n afgesonderde deel van die land; die lengte moet vyf en twintig duisend el wees en die breedte twintig duisend. Dit sal afgesonderd wees binne sy grense reg rondom. 2Hieruit moet daar vir die Afgesonderde Plek ’n vierkant wees van vyf honderd by vyf honderd el en vyftig el vir sy oop spasie reg rondom. 3Vanaf hierdie stuk moet jy ’n lengte van vyf en twintig duisend el en ’n breedte van tien duisend el uitmeet en daarin moet die Afgesonderde Plek en die Mees Afgesonderde Plek wees. 4Dit moet die afgesonderde deel wees van die land; dit moet vir die priesters wat die Afgesonderde Plek bedien, wat naderkom om יהוה te bedien, wees en dit moet vir hulle ’n plek wees vir hulle huise en ’n afgesonderde plek vir die Afgesonderde Plek. 5Vyf en twintig duisend el in lengte en tien duisend el in breedte sal vir die Leviete wees, die bedienaars van die huis, as besitting vir hulle; stede om in te bly.

6Julle moet aan die stad besit gee van vyf duisend el breed en vyf en twintig duisend el lank, langs die toegedeelde afgesonderde deel; dit sal vir die hele huis van Yisra’el wees.

7Die prins sal aan weerskante van die afgesonderde deel en van die stadsbesit besit hê, langs die afgesonderde deel en langs die stadsbesit, aan die westekant na die weste en aan die oostekant na die ooste; in lengte ooreenkomstig een van die gedeeltes, vanaf die westelike grens tot by die oostelike grens. 8Dit sal sy land wees as ’n besitting in Yisra’el; so sal My prinse nie langer My volk onderdruk nie, maar die res van die land aan die huis van Yisra’el gee volgens hulle stamme.”

9So sê יהוה-God: “Dit is nou genoeg, prinse van Yisra’el; verwyder geweld en vernietiging en beoefen regverdige oordeel, onpartydige opregtheid. Stop jou onteiening van My mense,” verklaar יהוה-God.

10Julle moet regverdige weegskale hê, ’n regverdige efa en ’n regverdige bat. 11Die efa en die bat moet ’n vaste hoeveelheid wees sodat ’n bat ’n tiende van ’n homer bevat en die efa ’n tiende van ’n homer; hulle standaard sal wees volgens die homer. 12Die sikkel moet twintig gerah wees; twintig sikkels, vyf en twintig sikkels en vyftien sikkels sal vir julle ’n maneh wees.

13Dit is die offer wat julle moet offer: ’n sesde van ’n efa van ’n homer koring; ook ’n sesde van ’n efa van ’n homer gars 14en die voorgeskrewe deel van olie: van ’n bat olie, ’n tiende van ’n bat uit ’n kor, dit is tien bat of ’n homer, want tien bat is ’n homer. 15Een skaap uit ’n trop van twee honderd vanaf die waterdrinkplekke van Yisra’el; as graanoffer, brandoffer en vredesoffers om toedekking te doen vir hulle,” verklaar יהוה-God. 16“Al die mense van die land moet aan die prins in Yisra’el vir hierdie offer gee. 17Dit sal die prins se deel wees om die brandoffers, die graanoffers en die drankoffers op die feeste en op die Nuwemane en op die Shabbatte, op al die aangestelde feeste van die huis van Yisra’el, te voorsien; hy moet die sondoffer, die graanoffer, die brandoffer en die vredesoffers voorsien, om toedekking te doen vir die huis van Yisra’el.”

18So sê יהוה-God: “In die eerste maand, op die eerste van die maand, moet jy ’n jong bul sonder gebrek vat en die Afgesonderde Plek reinig. 19Die priester moet van die bloed van die sondoffer vat en dit aan die deurposte van die huis sit, aan die vier hoeke van die rand van die altaar en aan die deurposte van die poort van die binneste hof. 20Jy moet so maak op die sewende van die maand vir die wat verkeerd doen of afdwaal; so moet julle dan toedekking doen vir die huis.

21In die eerste maand, op die veertiende dag van die maand, moet julle die Pesag hê; ’n fees van sewe dae; ongesuurde brood moet geëet word. 22Op daardie dag moet die prins vir homself en vir die hele volk ’n bul voorsien as ’n sondoffer. 23Tydens die sewe dae van die fees moet hy daagliks ’n brandoffer aan יהוה voorsien: sewe bulle en sewe ramme sonder gebrek en daagliks ’n bokram as sondoffer. 24Hy moet as graanoffer ’n efa vir ’n bul en ’n efa vir ’n ram en ’n hin olie vir ’n efa voorsien. 25In die sewende maand, op die vyftiende dag van die maand, by die fees, moet hy so voorsien: sewe dae vir die sondoffer, die brandoffer en die graanoffer en die olie.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ezekiel 44
Top of Page
Top of Page