Esegiël 32
Afrikaans PWL
1En in die twaalfde jaar, in die twaalfde maand, op die eerste van die maand, het die woord van יהוה tot my gekom en gesê:

2“Seun van ’n mens, hef ’n klaaglied aan oor Farao, koning van Mitzrayim en sê vir hom: ‘Jy is soos ’n leeu onder die nasies en soos ’n see-monster; jy het uitgebreek in jou riviere en die waters vol modder gemaak met jou voete en hulle riviere troebel gemaak.’”

3So sê יהוה-God: “Nou sal Ek My net oor jou uitsprei deur ’n vergadering van baie volke en hulle sal jou oplig in My net.

4Ek sal jou op die land los; Ek sal jou op die oop veld gooi en Ek sal al die voëls van die hemel op jou laat sit en Ek sal die wilde diere van die hele aarde versadig met jou.

5Ek sal jou vlees uitlê op die berge en die valleie vol maak met jou vullis.

6Ek sal die land maak drink van jou bloed wat uitvloei so ver as tot by die berge en die klowe sal vol wees van jou.

7Wanneer Ek jou uitblus, sal Ek die hemel toemaak en sy sterre verdonker; Ek sal die son met ’n wolk toemaak en die maan sal nie sy lig gee nie.

8Al die skynende ligte aan die hemel sal Ek oor jou verduister en Ek sal duisternis in jou land gee,” verklaar יהוה-God.

9Ek sal die verstand, wil en emosie van baie volke bekommerd maak wanneer Ek jou vernietiging tussen die nasies bring, in lande wat jy nie geken het nie. 10Ek sal maak dat baie volke oor jou verstom staan en hulle konings sal verskriklik bang wees vir jou wanneer Ek My swaard voor hulle swaai en hulle sal elke oomblik bewe, elkeen vir sy lewe, op die dag van jou val,”

11want so sê יהוה-God: “die swaard van die koning van Bavel sal oor jou kom.

12Ek sal jou menigtes laat val deur swaarde van magtige manne; hulle is almal tiranne van die nasies en hulle sal die trots van Mitzrayim vernietig en al sy menigtes sal vernietig word.

13Ek sal ook al sy vee vernietig langs die baie waters en geen mense voet sal dit weer modder maak nie en geen dier se kloue dit troebel maak nie.

14Dan sal Ek hulle waters laat stabiliseer en hulle riviere laat vloei soos olie,” verklaar יהוה-God.

15Wanneer Ek die land van Mitzrayim ’n verlatenheid maak en die land is woes gelê van wat sy volheid was, wanneer Ek almal wat daarin woon, neergeslaan het, dan sal hulle weet dat Ek יהוה is.

16Hierdie is ’n klaaglied en hulle moet dit sing; die dogters van die nasies sal dit sing; hulle sal dit sing oor Mitzrayim en oor al haar menigtes,” verklaar יהוה-God.

17In die twaalfde jaar, op die vyftiende van die maand, het die woord van יהוה tot my gekom en gesê: 18“Seun van ’n mens, huil oor die menigtes van Mitzrayim en gooi haar mense neer tussen die sterk nasies, in die diepste dele van die aarde, saam met die wat afgaan na die put:

19‘Wie gaan jy verby in skoonheid? Gaan af en maak jou bed by die onbesnedenes.’

20Hulle sal val tussen die wat deur die swaard neergeslaan word. Sy is oorgegee aan die swaard; hulle het haar en al haar menigtes weggelei. 21Die sterkes onder die magtiges sal van hom en sy helpers praat vanuit Sh’ol: ‘Hulle het afgegaan, hulle lê stil, die onbesnedenes, neergeslaan deur die swaard.’

22Ashur en al haar menigtes is daar; haar grafte is reg rondom haar. Hulle is almal neergeslaan, geval deur die swaard, 23wie se grafte gemaak is in die verste dele van die put en haar menigtes is reg rondom haar graf. Hulle is almal neergeslaan, geval deur die swaard, wat verskrikking versprei het in die land van die lewendes.

24`Eilam en al haar menigtes is daar rondom haar graf; hulle is almal neergeslaan, geval deur die swaard, hulle wat onbesnede afgegaan het na die laagste dele van die aarde, wat hulle verskrikking oorgedra het in die land van die lewendes en hulle skande dra saam met die wat afgegaan het in die put. 25Hulle het vir haar ’n bed gemaak tussen die neergeslaandes saam met al haar menigtes. Haar grafte is rondom dit, hulle is almal onbesnede, neergeslaan deur die swaard, alhoewel hulle verskrikking oorgedra is in die land van die lewendes en hulle het hul skande gedra saam met die wat in die put afgaan; hulle is tussen die neergeslaandes gesit.

26Meshekh en Tuval met al hulle menigtes is daar; hulle grafte is rondom hulle. Almal van hulle is neergeslaan deur die swaard, onbesnede, alhoewel hulle hul verskrikking oorgedra het in die land van die lewendes, 27lê hulle nie langs die gevalle helde van die onbesnedenes, wat afgegaan het na Sh’ol met hulle oorlogswapens en wie se swaarde onder hulle koppe gesit is nie, maar die straf vir hulle oortredinge het op hulle gebeente gerus omdat hulle vernietiging veroorsaak het met hulle mag in die land van die lewendes. 28Jy sal egter ook tussen die onbesnedenes slaap en tussen hulle lê wat deur die swaard neergeslaan is.

29Edom is ook daar, sy konings en al sy prinse, wat ondanks al hulle mag neergelê is by die wat neergeslaan is met die swaard; hulle sal by die onbesnedenes en by die wat in die put afgegaan het, lê.

30Die leiers van die noorde is daar, almal van hulle en al die Tzidoniërs, wat ten spyte van die verskrikking wat op hulle mag gevolg het, in skande saam met die neergeslaandes afgegaan het. So lê hulle onbesnede by die wat neergeslaan is deur die swaard en dra hulle skande saam met die wat in die put afgaan.

31Farao sal hulle sien en hy sal getroos wees oor al sy menigtes wat deur die swaard neergeslaan is, Farao en sy hele leër,” verklaar יהוה-God. 32“Ek het sy vernietiging in die land van die lewendes veroorsaak en gemaak dat hy tussen die onbesnedenes neergelê word, saam met die wat neergeslaan is deur die swaard, selfs Farao en al sy menigtes,” verklaar יהוה-God.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ezekiel 31
Top of Page
Top of Page