Esegiël 14
Afrikaans PWL
1Toe het sommige van die oudstes van Yisra’el na my toe gekom en voor my gaan sit. 2Die woord van יהוה het tot my gekom en gesê: 3“Seun van ’n mens, hierdie manne het hulle afgode in hulle verstand, wil en emosie opgestel en het die struikelblok van hulle onregverdigheid reg voor hulle gesigte neergesit. Sal Ek enigsins deur hulle geraadpleeg word? 4Praat daarom met hulle en sê vir hulle: ‘So sê יהוה-God: “Enige man uit die huis van Yisra’el wat sy afgode in sy verstand, wil en emosie opstel, die struikelblok van sy onregverdigheid reg voor sy gesig neersit en dan na die profeet toe kom, sal Ek, יהוה, teen hom ’n Getuie wees, as gevolg van die menigte van sy afgode 5sodat Ek die huis van Yisra’el, wat van My vervreemd is deur al hulle afgode, in hulle verstand, wil en emosie kan aangryp.”’

6Sê daarom vir die huis van Yisra’el: ‘So sê יהוה-God: “Erken en draai weg van julle afgode af en draai julle gesigte weg van al julle verwerplikhede, 7want enige een uit die huis van Yisra’el of uit die vreemdelinge wat in Yisra’el bly, wat homself van My af afsonder, sy afgode in sy verstand, wil en emosie opstel en die struikelblok tot sy onregverdigheid reg voor sy gesig neersit en dan na die profeet toe kom om My vir homself te raadpleeg, sal Ek, יהוה, teen hom ’n Getuie wees. 8Ek sal My gesig draai teen daardie man en van hom ’n teken en ’n spreekwoord maak en Ek sal hom afsny uit die midde van My volk. So sal julle weet dat Ek יהוה is.

9As die profeet egter oortuig word om ’n boodskap vir hom te bring, is dit Ek, יהוה, wat dié profeet oortuig het en Ek sal My hand teen hom uitstrek en hom vanuit die midde van My volk Yisra’el uit vernietig. 10Hulle sal die straf van hulle oortredinge dra: soos die oortreding van die navraer is, so sal die oortreding van die profeet wees 11sodat die huis van Yisra’el nie langer van My af wegdwaal en hulle nie langer onrein is deur al hulle oortredinge nie. Dan sal hulle My volk wees en Ek sal hulle God wees,’” verklaar יהוה-God.”

12Toe het die woord van יהוה tot my gekom en gesê: 13“Seun van ’n mens, as ’n land teen My sondig deur ontrouheid te pleeg en Ek My hand daarteen uitstrek en die voorsiening van brood vernietig, hongersnood teen dit stuur en daaruit afsny beide mens en dier, 14selfs al was hierdie drie manne, Noag, Dani’el en Iyov, tussen hulle, sou hulle net hulleself deur hulle onpartydige opregtheid kon red,” verklaar יהוה-God. 15As Ek wilde diere deur die land sou laat trek en hulle ontvolk dit en dit ’n verlatenheid word sodat niemand daar deurgaan as gevolg van die wilde diere nie, 16al was hierdie drie manne in sy midde, so waar as Ek leef,” verklaar יהוה-God, “sou hulle nie seuns of dogters kon red nie. Hulle alleen sou gered word, maar die land sou verlate wees. 17Of as Ek ’n swaard sou bring oor daardie land en sê: ‘Laat die swaard deur die land gaan en mens en dier daarvan afsny,’ 18al was hierdie drie manne in sy midde, so waar as Ek leef,” verklaar יהוה-God, “hulle sou geen seuns of dogters red nie, maar hulle alleen sou bevry word. 19Of as Ek ’n plaag sou stuur teen daardie land en My toorn daaroor uitgiet in bloed, om mens en dier daarvan af te sny, 20al was Noag, Dani’el en Iyov in hulle midde, so waar as Ek leef,” verklaar יהוהGod, sou hulle geen seun of dogter bevry nie; hulle sou net hulleself bevry deur hul onpartydige opregtheid,”

21want so sê יהוה-God: “Hoeveel te meer as Ek My vier oordele teen Yerushalayim stuur: die swaard, hongersnood, wilde diere en die plaag, om mens en dier daarvan af te sny! 22Tog, let op, oorlewendes sal daarin oorbly wat uitgebring sal word, seuns en dogters. Let op, hulle sal uitkom na julle toe en julle sal hulle optrede en aksies kan sien; dan sal julle getroos word oor die katastrofe wat Ek teen Yerushalayim gebring het, oor alles wat Ek daaroor gebring het. 23Dan sal hulle julle troos wanneer julle hulle optrede en hulle aksies sien, want julle sal weet dat Ek nie tevergeefs gedoen het wat Ek ook al daaraan gedoen het nie,” verklaar יהוה-God.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ezekiel 13
Top of Page
Top of Page