Esegiël 13
Afrikaans PWL
1Toe het die woord van יהוה tot my gekom en gesê: 2“Seun van ’n mens, profeteer teen die profete van Yisra’el wat profeteer en sê vir dié wat vanuit hulle eie inspirasie profeteer: ‘Hoor en luister na die woord van יהוה!’ 3So sê יהוה-God: “Wee die dwase profete wat hulle eie gees volg en niks gesien het nie. 4O Yisra’el, jou profete was soos jakkalse tussen puinhope. 5Julle het nie in die bresse getree of die muur rondom die huis van Yisra’el gebou, om in die geveg te staan op die dag van יהוה nie. 6Hulle sien valsheid en leuenagtige waarsêery, wat sê: ‘יהוה het verklaar,’ wanneer יהוה hulle nie gestuur het nie; tog verwag hulle die vervulling van die woord! 7Het julle nie ’n vals visioen gesien en leuenagtige waarsêery gepraat toe julle gesê het: ‘יהוה verklaar,’ maar dit nie Ék is wat gepraat het nie?”’”

8יהוה-God sê daarom: “Omdat julle valsheid gepraat en ’n leuen gesien het, daarom let op, Ek is teen julle,” verklaar יהוה-God. 9So sal My hand wees teen die profete wat valse visioene sien en leuenagtige waarsêery uitspreek: hulle sal geen plek hê in die raadgewing van My volk en ook nie neergeskryf word in die register van die huis van Yisra’el en ook nie in die land van Yisra’el ingaan nie sodat julle kan weet dat Ek יהוה-God is. 10Dit is beslis omdat hulle My volk mislei het deur te sê: “Vrede! wanneer daar geen vrede was nie en as enige een ’n muur bou, let op, dan pleister hulle dit oor met kalk. 11Vertel vir hulle wat op so manier met kalk oorpleister dat dit afval, let op, Ek sal ’n geweldige reën bring wat alles sal wegvee; haelstene sal val en ’n gewelddadige wind sal waai. 12Let op, wanneer die muur geval het, sal daar nie vir julle gevra word: ‘Waar is die pleister waarmee julle dit gepleister het?’ nie.” 13יהוה-God sê daarom: “Ek sal ’n gewelddadige wind in My toorn laat uitbreek. Daar sal ook ’n oorstromende reën kom in My woede en haelstene om dit in toorn te verteer. 14So sal Ek die muur afbreek wat julle met kalk oorgepleister het en dit afbreek tot op die grond sodat sy fondament blootgelê word en wanneer dit val, sal julle te midde daarvan verteer word en julle sal weet dat Ek יהוה is. 15So sal Ek My toorn laat uitwoed op die muur en op hulle wat dit met kalk oorgepleister het en Ek sal vir julle sê: ‘Die muur is weg en sy pleisteraars, 16die profete van Yisra’el wat profeteer vir Yerushalayim en wat visioene sien van vrede, wanneer daar geen vrede is nie, is weg,’ verklaar יהוה-God.

17Nou jy, seun van ’n mens, draai jou gesig teen die dogters van jou volk wat profeteer vanuit hulle eie inspirasie. Profeteer teen hulle 18en sê: ‘So sê יהוה-God: “Wee die vroue wat armbande borduur en bedekkings maak oor die kop van alle mense, groot en klein, om lewens te vang. Sal julle die lewens van My volk jag en julle eie lewens red? 19Julle het My onteer by My volk vir hande vol gars en stukkies brood om sommiges wat nie moes sterf nie dood te maak en om ander in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie, deur julle leuens aan My volk wat luister na leuens.”’”

20יהוה-God sê daarom: “Let op, Ek is teen julle borduurde klere waarmee julle lewens jag en Ek sal hulle van julle arms afskeur en Ek sal hulle laat gaan, selfs daardie lewens wat julle jag en hulle laat vlieg. 21Ek sal ook julle sluiers afskeur en My volk uit julle hand bevry en hulle sal nie langer in julle hand wees om gejag te word nie en julle sal weet dat Ek יהוהis. 22Omdat julle die onpartydige opregte mismoedig gemaak het met valsheid wanneer Ek hom geen droefheid aangedoen het nie, maar die bose oortreder aangemoedig het om nie van sy bose pad weg te draai en sy lewe te behou nie; 23daarom sal julle vrouens geen vals visioene meer sien en geen waarsêery bedryf nie en Ek sal My volk uit julle hand bevry. So sal julle weet dat Ek יהוה is.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ezekiel 12
Top of Page
Top of Page