Ester 2
Afrikaans PWL
1Na hierdie dinge, toe die woede van koning Agashverosh bedaar het, het hy Vashti, die koningin, onthou en wat sy gedoen het en wat teen haar beveel is. 2Toe sê die koning se diensknegte en ministers vir hom: “Laat daar mooi maagde gesoek word vir die koning 3en laat die koning amptenare aanstel in al die provinsies sodat hulle al die maagde wat mooi is, bymekaar laat kom in die huis van die vroue, onder toesig van Hegai, die lyfkneg, bewaker van vroue en laat hulle middele tot reiniging vir hulle gegee word. 4Laat die maagd wat die koning tevrede stel, koningin wees in die plek van Vashti.” Dit het die koning tevrede gestel en hy het so gedoen.

5Daar was ’n sekere man van Y’hudah in die paleis van Shushan met die naam van Mordekhai, die seun van Ya’ir, die seun van Shim’i, die seun van Kish, ’n Binyaminiet, 6wat uit Yerushalayim weggevoer is saam met die ballinge wat in ballingskap weg is saam met Y’hoyakhin, koning van Y’hudah, wat deur N’vukhadnetzar, koning van Bavel, weggevoer is 7en hy het Hadassah, dit is Ester, die dogter van sy oom, grootgemaak, want sy het nie vader of moeder gehad nie en die meisie was fraai en mooi en by die dood van haar vader en moeder het Mordekhai haar as sy eie dogter geneem.

8Nadat die bevel en die wet van die koning gehoor is en baie maagde in die paleis van Shushan onder toesig van Hegai, die lyfkneg, bymekaar gebring is, is daardie Ester ook na die koning se paleis gebring, onder toesig van Hegai, die bewaker van vroue. 9Die meisie het hom tevrede gestel en guns by hom gevind en hy het gou vir haar die nodige reinigingsmiddele, wat haar deel was, gegee en vir haar sewe meisies wat haar waardig was, vanuit die koning se huishouding gegee en hy het haar en haar meisies voorkeur gegee, meer as al die ander vroue. 10Ester het nie haar volk of haar familie bekend gemaak nie omdat Mordekhai haar beveel het om dit nie bekend te maak nie. 11Mordekhai het elke dag voor die hof van die huis van die vroue geloop om te hoor hoe dit met Ester gaan en wat van haar sou word.

12Wanneer die beurt van elke meisie aanbreek om voor koning Agashverosh in te gaan nadat sy twaalf maande daar was volgens die wet vir die vroue, want so is die dae van hulle reiniging bereik: afwisselend elke ses dae met mirre-olie en ses dae lank met speserye en met ander middele vir die reiniging van vroue, 13het elke meisie dan voor die koning gekom; wat sy ook al begeer is vir haar gegee vanuit die huis van die vroue om saam te vat na die koning se huis. 14In die aand het sy ingegaan en in die oggend teruggekom na die huis van die vroue onder toesig van Sha’ashgaz, die koning se lyfkneg, bewaker van die byvroue; sy het nie weer by die koning ingegaan, behalwe as die koning vreugde in haar gevind het en haar by die naam roep nie.

15Toe die beurt van Ester, die dogter van Avigayil, die oom van Mordekhai, wat haar as sy dogter geneem het, kom om in te gaan by die koning, het sy vir niks gevra nie, behalwe wat Hegai, die lyfkneg van die koning, bewaker van vroue, voorgestel het. Ester het guns gevind in die oë van almal wat haar gesien het. 16Ester het voor koning Agashverosh in sy koninklike paleis ingegaan in die tiende maand, dit is die maand Tevet, in die sewende jaar van sy regering.

17Die koning het Ester meer liefgekry as al die vroue en sy het guns en aanvaarding in sy oë gevind, meer as al die ander maagde sodat hy die koninklike kroon op haar kop gesit en haar koningin gemaak het in die plek van Vashti. 18Toe het die koning ’n groot feesmaal vir al sy prinse en sy diensknegte gegee, Ester se fees en hy het verligting vir die provinsies aangekondig en geskenke gegee, volgens die vrygewigheid van die koning!

19Toe die maagde vir die tweede keer bymekaargemaak is, het Mordekhai in die poort van die koning gesit. 20Ester het nog nie haar familie of haar volk bekend gemaak nie, soos Mordekhai haar beveel het, want Ester het die opdrag van Mordekhai nagekom soos toe sy getrou deur hom opgevoed is.

21Terwyl Mordekhai in daardie dae in die poort van die koning sit, het Bigtan en Teresh, twee van die koning se lyfknegte, van hulle wat die deur oppas, kwaad geword en gesoek om die hand aan koning Agashverosh te slaan 22en dit het aan Mordekhai bekend geword, wat dit aan Ester, die koningin vertel het en Ester het dit in die naam van Mordekhai aan die koning vertel. 23Toe die saak ondersoek en so bevind is, is hulle twee aan ’n galg opgehang en dit is in die boekrol van die kronieke voor die koning opgeskryf.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Esther 1
Top of Page
Top of Page