2 Konings 2
Afrikaans PWL
1Dit het gebeur toe יהוה op die punt was om Eliyahu in ’n warrelwind na die hemel op te vat dat Eliyahu saam met Elisha vanaf Gilgal gegaan het. 2Eliyahu het vir Elisha gesê: “Bly asseblief hier, want יהוה het my sover as Beit-El gestuur.” Elisha het egter gesê: “So waar as יהוה leef en uself leef, ek sal u nie verlaat nie!” Hulle het afgegaan na Beit-El. 3Toe kom die profete-seuns wat in Beit-El was na Elisha toe uit en vra vir hom: “Weet u dat יהוה vandag u meester, wat oor u is, sal wegvat?” Hy antwoord: “Ja, ek weet; bly stil.”

4Eliyahu sê vir hom: “Elisha, bly asseblief hier, want יהוה het my na Yerigo gestuur.” Hy het egter gesê: “Sowaar as יהוה leef en uself leef, ek sal u nie verlaat nie!” Hulle het in Yerigo aangekom. 5Die profete-seuns wat in Yerigo was, het na Elisha toe gekom en vir hom gevra: “Weet u dat יהוה vandag u meester, wat oor u is, sal wegvat?” Hy antwoord: “Ja ek weet; bly stil.” 6Toe sê Eliyahu vir hom: “Bly asseblief hier, want יהוה het my na die Yarden toe gestuur.” Hy sê: “Sowaar as יהוה leef en uself leef, ek sal u nie verlaat nie!” Die twee van hulle het voortgegaan.

7Vyftig man van die profete-seuns het gegaan en op ’n afstand oorkant hulle gaan staan terwyl hulle twee by die Yarden staan. 8Eliyahu vat sy mantel en vou dit bymekaar en slaan op die water en dit is na weerskante verdeel sodat hulle twee op droë grond oorgegaan het.

9Nadat hulle oorgegaan het, sê Eliyahu vir Elisha: “Vra wat ek vir jou moet doen voordat ek van jou af weggevat word.” Elisha antwoord: “Laat asseblief ’n dubbele deel van u gees op my wees.” 10Hy het gesê: “Jy het ’n harde ding gevra. Nogtans, as jy my sien wanneer ek van jou af weggevat word, sal dit so vir jou wees, maar indien nie, dan sal dit nie wees nie.” 11Terwyl hulle loop en praat, let op: ’n strydwa van vuur, met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle twee maak en Eliyahu het in ’n warrelwind na die hemel opgegaan. 12Elisha het dit gesien en uitgeroep: “My vader, my vader, die strydwa van Yisra’el en sy ruiters!” Hy het Eliyahu nie meer gesien nie. Toe het hy sy klere gegryp en dit in twee stukke geskeur. 13Hy het ook die mantel van Eliyahu, wat van hom afgeval het, opgetel en teruggegaan en op die wal van die Yarden gestaan. 14Hy het die mantel van Eliyahu gevat wat van hom afgeval het en die water geslaan en gesê: “Waar is יהוה, die God van Eliyahu?” Ook toe hy die water geslaan het, is dit na weerskante verdeel en Elisha het oorgegaan.

15Toe die profete-seuns wat by Yerigo, oorkant hom was, hom sien, het hulle gesê: “Die gees van Eliyahu rus op Elisha!” Hulle het gekom om hom te ontmoet en voor hom na die grond toe gebuig. 16Hulle het vir hom gesê: “Let op, daar is by u diensknegte vyftig sterk manne; laat hulle asseblief u meester gaan soek; miskien het die Gees van יהוה hom opgevat en hom op een of ander berg of in ’n sekere vallei gesit.” Hy het gesê: “Julle sal nie stuur nie!” 17Toe hulle egter aanhou tot hy verleë was, sê hy: “Stuur.” Hulle het daarom vyftig man gestuur en hulle het drie dae lank gesoek, maar hom nie gekry nie. 18Hulle het na hom toe teruggekom terwyl hy nog in Yerigo bly en hy vra vir hulle: “Het ek nie vir julle gesê nie: ‘Moenie gaan nie?’”

19Toe het die manne van die stad vir Elisha gesê: “Let op, die ligging van die stad is gunstig, soos my meester sien, maar die water is sleg en die grond onvrugbaar.” 20Hy het gesê: “Bring vir my ’n nuwe houer en gooi sout daarin.” Hulle het dit na hom toe gebring. 21Hy gaan uit na die fontein van die water, gooi sout daarin en sê: “So sê יהוה: “Ek het dié water gereinig; daar sal nie langer dood of onvrugbaarheid van kom nie.” 22Die water is gereinig tot vandag toe volgens die woord van Elisha wat hy gepraat het.

23Toe het hy daarvandaan opgegaan na Beit-El en terwyl hy met die pad opgaan, kom daar jong seuns uit die stad uit en spot hom en sê: “Gaan op, jou kaalkop! Gaan op, jou kaalkop!” 24Toe hy agter hom kyk en hulle sien, vervloek hy hulle in die Naam (Karakter en Outoriteit) van יהוה. Toe kom twee wyfie bere uit die woud uit en verskeur twee en veertig van die seuns. 25Hy het daarvandaan na die berg Karmel gegaan en van daar af na Shomron teruggegaan.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Kings 1
Top of Page
Top of Page