2 Kronieke 19
Afrikaans PWL
1In die aand het Y’hoshafat, koning van Y’hudah, in vrede na sy huis in Yerushalayim teruggegaan. 2Yehu, die seun van Hanani, die profeet, het uitgegaan om hom te ontmoet en vir koning Y’hoshafat gesê: “Moet u gaan om die bose oortreder te help en húlle liefhê wat יהוה haat? יהוה is daarom vir u kwaad, 3maar goeie verslae is oor u gehoor, deurdat u nie onskuldige bloed in die land vergiet het nie en u verstand, wil en emosie voorberei het om in waarheid tot יהוה te bid.”

4Y’hoshafat het in Yerushalayim gebly en hy het weer uitgegaan tussen die volk in vanaf die stad van Be’er-Sh’va tot by die gebergte van Efrayim en hulle teruggebring om יהוה, die God van hulle vaders, te aanbid.

5Hy het regters in die land aangestel, in al die versterkte stede van Y’hudah en in die groot stede. 6Hy het vir die regters gesê: “Let op wat julle doen, want julle oordeel nie namens die mens nie, maar namens יהוה, ons God. 7Wees dus dapper en oordeel regverdig sodat יהוה vir altyd by julle sal wees; wees versigtig en doen dit, want by יהוה, ons God, is geen onregverdigheid of inagneming van die persoon of aanvaarding van omkoopgeld nie.”

8Verder het Y’hoshafat ook in Yerushalayim manne uit die Leviete, die priesters en van die hoofde van die huise van die vaders uit Yisra’el aangestel vir die regverdige oordele van יהוה. Toe het hy teruggegaan na Yerushalayim. 9Hy het hulle beveel en gesê: “So moet julle optree in die respekvolle vrees van יהוה, met getrouheid en met ’n volmaakte verstand, wil en emosie. 10Watter saak ook voor julle sal kom uit julle broers in die stede, tussen bloedvergieting en bloedvergieting, wette en opdragte en tussen instellings en gebruike, moet julle hulle waarsku sodat hulle nie skuldig staan voor יהוה en Hy kwaad word vir hulle en hulle broers nie; doen so en julle sal nie skuldig wees nie. 11Let op, ek het priesters oor julle aangestel sodat hulle regverdig en getrou mag oordeel volgens die opdragte van יהוה. Z’vadyahu, die seun van Yishma’el, het aan al die mense van Y’hudah al die koning se opdragte aangekondig en dit ook voor die Leviete en skrywers herhaal en vir hulle gesê: “Tree standvastig dapper op en יהוה sal julle vir altyd help!”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Chronicles 18
Top of Page
Top of Page