2 Kronieke 17
Afrikaans PWL
1Y’hoshafat, sy seun, het in sy plek geheers en homself versterk teen Yisra’el. 2Hy het magtige manne in al die versterkte stede van Y’hudah gesit en goewerneurs aangestel in die land van Y’hudah en in die stede van Efrayim wat sy vader, Asa, ingeneem het.

3יהוה was by Y’hoshafat, want hy het in die aanvanklike lewenswyses van sy vader, Dawid, geleef en nie tot beelde gebid nie, 4maar tot יהוה, God van sy vader, gebid en volgens Sy wette geleef en Sy instellings gehoorsaam en nie gedoen soos Yisra’el nie. 5יהוה het daarom die koninkryk in sy hand bevestig en die hele Y’hudah het aan Y’hoshafat geskenke gebring en hy het rykdom en eer in oorvloed gehad. 6Sy verstand, wil en emosie is versterk in die lewenswyses van יהוה en hy het verder die altare en die hoogtes uit Y’hudah se grondgebied uitgeruk.

7In die derde jaar van sy regering het hy sy prinse en die bevelvoerders van die weermag: `Ovadyah, Z’kharyah, N’tan’el en Mikhayahu gestuur om in die stede van Y’hudah onderrig te gee. 8Saam met hulle was die Leviete: Sh’ma’yahu, N’tanyahu, Z’vadyahu, `Asah’el, Sh’miramot, Y’honatan, Adoniyahu, Tuviyahu en Tov-Adoniyah en saam met hulle Elishama en Y’horam, die priesters. 9Hulle het in die hele land van Y’hudah onderrig gegee met die boek van die wet van יהוה by hulle en in al die stede van Y’hudah rondgegaan en die volk onderrig.

10Die respekvolle vrees vir יהוה het gekom oor al die koninkryke van die lande wat rondom Y’hudah was sodat hulle nie teen Y’hoshafat oorlog gevoer het nie. 11Van die stede van die F’lishtyne het vir Y’hoshafat geskenke, silwer en belasting gebring; die Arabiere het vir hom kleinvee gebring: sewe duisend sewe honderd ramme en sewe duisend sewe honderd bokramme, jaarliks. 12Y’hoshafat het uitermate ryk geword en in Y’hudah kastele en voorraadstede gebou. 13Hy het baie besighede gehad in die stede van Y’hudah en krygsmanne, dapper magtige manne, was in Yerushalayim. 14Dit is hulle getalle, volgens die vaders van hulle huise: van Y’hudah, die bevelvoerders oor ’n duisend: die bevelvoerder, `Adnah en saam met hom drie honderd duisend dapper, magtige manne; 15volgende was die bevelvoerder, Y’hoganan en saam met hom twee honderd en tagtig duisend dapper manne; 16volgende was `Amasyah, die seun van Zikhri, waarmee יהוה tevrede was en saam met hom twee honderd duisend dapper manne; 17uit Binyamin was Elyada, ’n dapper magtige man en saam met hom twee honderd duisend, gewapen met boog en skild; 18volgende was Y’hozavad en saam met hom honderd en tagtig duisend, gereed vir oorlog. 19Hulle is almal wat koning Y’hoshafat gedien het, behalwe vir hulle wat die koning in die versterkte stede regdeur die hele Y’hudah gesit het.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Chronicles 16
Top of Page
Top of Page