1 Samuel 12
Afrikaans PWL
1Toe sê Sh’mu’el vir die hele Yisra’el: “Let op, ek het na julle stem geluister in alles wat julle vir my gesê het en ’n koning oor julle aangestel. 2Nou, hier is die koning wat voor julle loop, maar ek is oud en grys en let op, my seuns is hier by julle en ek het voor julle geloop van my jeug af tot vandag toe. 3Hier is ek; bring getuienis teen my voor יהוה en Sy gesalfde. Wie se bees het ek gevat, of wie se donkie het ek gevat, of vir wie het ek bedrieg? Wie het ek onderdruk of van wie se hand het ek omkoopgeld gevat om my oë daarmee toe te maak? Ek sal dit vir julle teruggee.” 4Hulle antwoord: “U het ons nie bedrieg of ons onderdruk, of enige iets uit iemand se hand gevat nie.” 5Hy sê vir hulle: “יהוה is getuie teen julle en Sy gesalfde is vandag getuie dat julle niks in my hand gekry het nie.” Hulle antwoord: “Hy is getuie.”

6Toe het Sh’mu’el aan die mense gesê: “Dit is יהוה wat Moshe en Aharon aangestel en julle vaders uit die land van Mitzrayim gebring het. 7Nou, staan jou man dat ek saam met julle voor die Teenwoordigheid van יהוה pleit aangaande al die regverdige dade van יהוה wat Hy vir julle en julle vaders gedoen het. 8Toe Ya’akov in Mitzrayim ingegaan het en julle vaders uitgeroep het tot יהוה, het יהוה vir Moshe en Aharon gestuur, wat julle vaders uit Mitzrayim uitgebring en hulle op hierdie plek gevestig het. 9Hulle het יהוה, hul God, egter vergeet. Hy het hulle verkoop in die hand van Sisra, bevelvoerder van die leër van Hatzor en in die hand van die F’lishtyne en in die hand van die koning van Mo’av en hulle het teen hul geveg. 10Hulle het uitgeroep tot יהוה en gesê: ‘Ons het gesondig, want ons het יהוה verlaat en die Ba’als en `Ashtarot gedien, maar bevry ons nou uit die hand van ons vyande en ons sal U dien.’ 11Toe het יהוה vir Yeruba’al, B’dan, Yiftag en Shimshon gestuur en julle uit die hand van jul vyande reg rondom bevry sodat julle veilig gebly het.

12Toe julle sien dat Nagash, die koning van die seuns van `Ammon, teen julle aankom, het julle vir my gesê: ‘Nee, maar ’n koning moet oor ons regeer’ terwyl יהוה, julle God, jul Koning was; 13daarom, hier is nou die koning wat julle gekies het, waarvoor julle gevra het en let op, יהוה het ’n koning oor julle aangestel. 14As julle יהוה respekvol sal vrees, Hom dien, na Sy stem luister en nie rebelleer teen die bevel van יהוה nie, dan sal beide julle, sowel as die koning wat oor julle regeer, יהוה, julle God, aanhou volg! 15As julle nie na die stem van יהוה sal luister nie, maar rebelleer teen die bevel van יהוה, dan sal die hand van יהוה teen julle wees, soos teen julle vaders. 16Selfs nou, staan en kyk na hierdie groot ding wat יהוה voor julle oë sal doen. 17Is dit nie vandag koring oestyd nie? Ek sal יהוה aanroep dat Hy donderslae en reën gee, dan sal julle weet en sien dat julle boosheid groot is wat julle in die oë van יהוה gedoen het deur ’n koning vir julleself te vra.” 18Sh’mu’el het uitgeroep na יהוה en יהוה het donderslae en reën op dié dag gegee en al die mense was baie bang vir יהוה en vir Sh’mu’el.

19Toe het al die mense vir Sh’mu’el gesê: “Bid tot יהוה, u God, vir u diensknegte sodat ons nie sterf nie omdat ons by al ons sondes nog boosheid bygevoeg het deur ’n koning vir onsself te vra.” 20Sh’mu’el het vir die mense gesê: “Moenie bang wees nie. Julle het al hierdie boosheid gedoen, maar tog moet julle nie van יהוה af wegdraai nie, maar dien יהוה met al julle verstand, wil en emosie. 21Julle mag nie afdraai nie, want dan gaan julle agter waardelose dinge aan wat nie voordelig is of bevry nie omdat hulle nutteloos is, 22want יהוה sal Sy mense, ter wille van Sy groot Naam, nie in die steek laat nie omdat dit יהוה behaag het om van julle vir Hom ’n volk te maak. 23Meer nog, wat my betref, dit is ver van my dat ek teen יהוה sal sondig deur op te hou om vir julle te bid, maar ek sal julle in die goeie en regte pad leer. 24Vrees יהוה alleen en dien Hom in waarheid met julle hele verstand, wil en emosie, want dink aan watter groot dinge Hy vir julle gedoen het, 25maar as julle steeds boosheid doen, sal beide julle en julle koning weggevee word.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
1 Samuel 11
Top of Page
Top of Page