1 Samuel 10
Afrikaans PWL
1Toe het Sh’mu’el die kruik met olie gevat, dit op sy kop uitgegooi, hom gesoen en gesê: “Het יהוה jou nie gesalf as heerser oor Sy erfenis nie? 2Wanneer jy vandag van my af weggaan, sal jy twee manne naby die graf van Ragel, in die gebied van Binyamin by Tzeltzah, vind, wat vir jou sal sê: ‘Die donkies wat jy gaan soek het, is gevind. Nou, let op, jou vader het opgehou bekommer oor die donkies en is besorg oor jou en vra: “Wat sal ek doen aangaande my seun?”’ 3Dan sal jy van daar af verder gaan en kom by die Eikeboom van Tavor en daar sal drie manne jou kry wat na God, by Beit-El, opgaan: een dra drie bokkies, die ander een dra drie brode en die ander dra ’n sak wyn. 4Hulle sal jou groet en vir jou twee brode gee, wat jy uit hulle hand sal aanvaar. 5Daarna sal jy kom by Giv’ah van God, waar die garnisoen van die F’lishtyne is en dit sal wees sodra jy daar by die stad kom dat jy ’n groep profete sal ontmoet wat van die hoë plek af kom met harp, tamboeryn, fluit en lier voor hulle uit terwyl hulle profeteer. 6Dan sal die Gees van יהוה kragtig op jou kom en jy sal saam met hulle profeteer en in ’n ander mens verander word. 7Dit sal wees dat, as hierdie tekens na jou toe kom, doen dan wat die geleentheid vereis, want God is met jou. 8Jy moet voor my uit afgaan na Gilgal en let op, ek sal na jou toe afkom om brandoffers te offer en om vredesoffers te slag; sewe dae lank moet jy wag totdat ek by jou kom en jou wys wat jy moet doen.”

9Dit het gebeur dat, toe hy sy rug draai om van Sh’mu’el af weg te gaan, God sy verstand, wil en emosie verander het en al daardie tekens het op daardie dag gebeur. 10Toe hulle by Giv’ah gekom het, let op, ontmoet ’n groep profete hom en die Gees van God het kragtig op hom gekom sodat hy tussen hulle geprofeteer het. 11Dit het gebeur toe almal wat hom vroeër geken het, sien dat hy nou saam met die profete profeteer, die mense vir mekaar gesê het: “Wat het gebeur met die seun van Kish? Is Sha’ul ook onder die profete?” 12’n Man vanaf dieselfde plek het gesê: “Maar wie is sy vader?” Daarom het dit ’n spreekwoord geword: “Is Sha’ul ook onder die profete?” 13Toe hy klaar geprofeteer het, het hy by die hoë plek aangekom.

14Sha’ul se oom het vir hom en sy dienskneg gevra: “Waarheen het julle gegaan?” Hy sê: “Om na die donkies te soek en toe ons sien dat hulle nie te vinde was nie, het ons na Sh’mu’el gegaan.” 15Sha’ul se oom sê: “Vertel my asseblief wat Sh’mu’el vir julle gesê het.” 16Sha’ul sê toe vir sy oom: “Hy het ons reguit vertel dat die donkies gevind is.” Hy het hom egter nie van die saak van die koningskap, wat Sh’mu’el genoem het, vertel nie.

17Daarna het Sh’mu’el die volk by יהוה in Mitzpah saamgeroep 18en vir die seuns van Yisra’el gesê: “So sê יהוה, die God van Yisra’el: ‘Ek het Yisra’el uit Mitzrayim gebring en Ek het julle bevry uit die hand van die Mitzrayiete en uit die krag van al die koninkryke wat julle onderdruk het,’ 19maar julle het julle God vandag verwerp, wat julle uit al jul onheile en benoudhede bevry het; tog het julle gesê: ‘Nee, maar stel ’n koning oor ons aan. Nou, daarom, bied julleself aan voor die Teenwoordigheid van יהוה volgens julle stamme en volgens julle families.”

20So het Sh’mu’el al die stamme van Yisra’el nader laat kom en die stam van Binyamin is deur die lot gekies. 21Toe het hy die stam van Binyamin laat naderkom volgens sy families en die familie van Matri is gekies. Sha’ul, die seun van Kish, is gekies, maar toe hulle hom soek, kon hy nie gekry word nie; 22daarom het hulle יהוה verder geraadpleeg: “Het die man al hierheen gekom?” יהוה sê: “Let op, hy het homself tussen die pakgoed weggesteek.” 23Hulle hardloop toe en het hom daarvandaan gebring en toe hy tussen die mense gaan staan het, was hy van sy skouers af boontoe langer as enige van die mense. 24Sh’mu’el het aan al die mense gesê: “Sien julle hom wat יהוה gekies het? Daar is sekerlik nie een soos hy tussen al die mense nie.” Al die mense het uitgeroep van vreugde en gesê: “Die koning lewe!”

25Toe het Sh’mu’el die verordeninge van die koningskap Deut 17:14-20 vir die mense aangekondig en dit in ’n boek geskryf en voor die Teenwoordigheid van יהוה neergesit. Sh’mu’el het al die mense, elkeen na sy huis, weggestuur. 26Sha’ul het ook na sy huis toe gegaan in Giv’ah en die dapperes wie se verstand, wil en emosie deur God aangeraak is, het saam met hom gegaan. 27Sekere waardelose manne het gesê: “Hoe kan hierdie een ons bevry?” Hulle het hom verag en vir hom geen geskenk gebring nie, maar hy het stilgebly.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
1 Samuel 9
Top of Page
Top of Page