Nehemia 4
Afrikaans PWL
1Toe Sanvallat hoor dat ons die muur bou, het hy bedroef en kwaad geword en hy het met die Y’hudahiete gespot 2en hy het voor sy broers en die leër van Shomron gepraat en gesê: “Wat maak hierdie Y’hudahiete? Hulle praat groot. Laat hulle offer en eet op die dag dat hulle hierdie klippe oplig uit die puinhope wat verbrand is.” 3Toviyah, die `Ammoniet, het by hom gestaan en gesê: “Maak nie saak hoeveel hulle bou nie, ek weet, as ’n jakkals daarteen opklim, sal hy hulle klipmuur afbreek!”

4Luister, ons God, want ons het ’n bespotting geword en draai hulle veragting op hulle eie kop terug en gee hulle as ’n prooi in die land van hulle gevangeskap. 5Vergewe nie hulle oortredinge nie en vee nie hulle sonde voor U uit nie, want hulle het U geterg tot woede en het ons bouery teëgestaan,

6maar wat ons betref, ons sal voortgaan om die muur te bou en die mense is besig om dit te bou en die muur is halfpad voltooi, want die mense is gewillig om te werk.

7Toe Sanvallat, Toviyah, die Arabiere, die `Ammoniete en die Asdodiete hoor dat ’n tyd vir die voltooiing van die mure van Yerushalayim vasgestel is en dat die skeure begin om toegemaak te word, was hulle baie omgekrap. 8Hulle het almal saamgesweer om teen Yerushalayim te kom veg en die mense te verhinder om te werk.

9Nogtans het ons ons gebede tot ons God gebid, dat Hy wagters oor ons sou plaas, dag en nag, as gevolg van hulle.

10Die Y’hudahiete het gesê: “Die krag van die lasdraers neem af en daar is baie gemors sodat ons nie die muur kan bou nie.”

11Ons teëstanders het gesê: “Hulle sal niks weet of sien nie totdat ons kom en hulle aanval en doodslaan en hulle werk laat stop.” 12Toe die Y’hudahiete, wat by hulle bly, kom, het hulle vir ons gesê: “Let op, hulle sal tien maal, uit al die plekke waar hulle bly, kom en teen julle veg 13en hulle het reeds gekom en staan agter die muur om teen julle te veg met hulle pyle.” Ek het die mag verdeel volgens hulle families met hul swaarde, hul spiese en hul boë. 14Ek was bang en het opgestaan en aan die edeles, die leiers en die ander mense gesê: “Moenie bang wees vir hulle nie; onthou יהוה, wat groot is en respekvol gevrees word en veg vir julle broers, julle seuns, julle dogters, julle vroue en julle huise.”

15Dit het gebeur dat toe ons vyande hoor dat dit aan ons bekend geword het en God hulle plan verydel het, het ons almal teruggegaan na die muur, elkeen na sy werk. 16Van dié dag af aan was die helfte van my diensknegte en die helfte van die mense besig met die werk en die ander helfte van hulle het die spiese, die skilde, die boë en die pantsers vasgehou en die owerstes het agter die Y’hudahiete gestaan. 17Hulle wat laste gedra en gelaai het, het elkeen met een hand aan die werk en met die ander hand ’n wapen vasgehou 18en die bouers het elkeen sy swaard aan sy heupe vasgegord en gebou terwyl die ramshoringblaser agter hom gestaan het. 19Ek het aan die edeles, die leiers en die ander mense gesê: “Die werk is groot en uitgestrek en ons is verspreid op die muur, ’n afstand van mekaar af. 20Op watter plek julle die geluid van die ramshoring hoor, daar moet julle na ons toe kom; ons God sal vir ons veg,

21maar wat ons betref, laat ons voortgaan in ons werk en laat die helfte van ons die spiese vashou vanaf die opkoms van die son totdat die sterre verskyn.” 22Ek het ook in daardie tyd aan die volk gesê: “Elkeen moet met sy dienskneg in Yerushalayim se strate oornag en laat hulle dit in die nag en in die dag bewaak sodat die bouers hulle werk kan doen. 23Nie ek, of my broers, of my diensknegte, of die manne van die wag wat my gevolg het, niemand van ons het ons klere uitgetrek nie vir baie volle maande en elkeen het sy plig gedoen.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Nehemiah 3
Top of Page
Top of Page