Mattheus 22
Afrikaans PWL
1Yeshua het weer gepraat deur ’n vergelykende storie en gesê: 2“Die Koninkryk van die hemel is soos ’n koning wat ’n huweliksfees vir sy seun voorberei 3en sy slawe uitgestuur het om die genooides na die huweliksfees te roep en hulle het gekies om nie te kom nie. 4Weer het hy ander slawe uitgestuur met die boodskap: ‘Sê vir die genooides: “Let op, my feesmaal is voorberei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed! Kom na die huweliksfees”.’ 5Hulle het egter minagting gewys en weggegaan, een na sy lande en ’n ander na sy besigheid 6en ander het sy slawe gegryp, mishandel en doodgemaak. 7Toe die koning dit hoor, het hy woedend geword en sy soldate gestuur en daardie moordenaars uitgewis en hulle stad aan die brand gesteek. 8Toe sê hy vir sy diensknegte: ‘Die huweliksfees is gereed, maar die genooides was dit nie waardig nie, 9gaan daarom na die einde van die paaie en nooi almal wat julle vind na die huweliksfees.’ 10Daardie slawe het uitgegaan op die paaie en almal bymekaar gemaak wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies en hulle het die plek van die huweliksfees vol gemaak.

11Toe die koning ingaan om die gaste te sien, sien hy daar iemand wat nie ’n huwelikskleed aan het nie 12en hy sê vir hom: ‘My vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ’n huwelikskleed aan?’ Hy was sprakeloos. 13Toe sê die koning vir sy dienaars: ‘Bind sy hande en voete vas en gooi hom in die duisternis daar buite.’ Daar sal ’n gehuil wees en ’n gekners van die tande, 14want baie is uitgenooi, maar min is gekies.”

15Toe gaan die Fariseërs en hou vergadering oor hoe om Hom, in wat Hy sê, te vang 16en hulle stuur hul studentevolgelinge saam met die Herodiane na Hom toe en sê: “Leermeester, ons weet dat U Waarheid is en die Pad van God in regverdigheid leer en U aan niemand steur nie, want U sien geen van die mense se uiterlike aan nie; 17sê daarom vir ons, wat dink U: is dit volgens die wet om aan die keiser belasting te betaal of nie?” 18Yeshua het egter hulle boosheid geken en gesê: “Toneelspelers van ’n vals karakter, waarom toets julle My? 19Wys My die denarion waarmee die belasting betaal word” en hulle gee vir Hom ’n denarion. 20Yeshua vra vir hulle: “Wie se beeld en inskripsie is dié?” 21Hulle antwoord: “Die keiser s’n.” Hy sê vir hulle: “Gee daarom aan die keiser wat die keiser s’n is en aan God wat God s’n is.” 22Toe hulle dit hoor, was hulle verwonderd en het Hom verlaat en weggegaan.

23Op dieselfde dag kom die Sadduseërs en hulle sê vir Hom: “Daar is geen opstanding van die dooies nie.” Hulle vra vir Hom 24en sê: “Leermeester, Moshe het vir ons gesê dat as enige man sonder kinders sterf, mag sy broer sy vrou vat en saad vir sy broer verwek. 25Daar was nou by ons sewe broers. Die eerste het getrou en gesterf en geen seuns gehad nie. Hy het sy vrou vir sy broer agtergelaat 26en net so ook die tweede en die derde tot by die sewende 27en na almal het die vrou ook gesterf. 28Daarvolgens dan, in die opstanding, van watter een van die sewe sal sy die vrou wees, want almal het haar gevat?”

29Yeshua antwoord en sê vir hulle: “Julle fouteer omdat julle die Skrifte nie verstaan en ook nie die wonderwerkende krag van God nie, 30want in die opstanding van die dooies vat hulle nie vrouens en is vrouens ook nie vir mans nie, maar hulle is net soos die engele van God in die hemel. 31Wat die opstanding van die dooies egter betref; het julle nie gelees wat vanaf God vir julle gesê is nie? Hy wat gesê het: 32‘אמא אמא - Ek is, was, sal wees Wie Ek is, was, sal wees, die God van Avraham en die God van Yitz’gak en die God van Ya’akov’? God is nie ’n God van dooies nie, maar van lewendes.” 33Toe die skare dit hoor, was hulle stomgeslaan oor Sy leringe,

34maar toe die Fariseërs hoor dat Hy die Sadduseërs stilgemaak het, het hulle almal saam vergader 35en een van hulle, ’n kenner van die wet, het ’n vraag gestel om Hom te toets: 36“Leermeester, watter bevel is die grootste in die Torah (Instruksies)?” 37Yeshua antwoord hom: “Jy moet יהוה, jou God, liefhê vanuit jou hele verstand, wil en emosie, vanuit jou hele gees, vanuit al jou kragte en vanuit al jou verbeelding en begrip. 38Dit is die eerste en grootste opdrag 39en die tweede, wat net soos dit is: jy moet jou naaste liefhê net soos jouself. 40Aan hierdie twee opdragte hang die hele Wet en die Profete.”

41Yeshua vra vir die Fariseërs, wat bymekaargekom het, 42en sê: “Wat sê julle van Die Gesalfde Een? Wie se seun is Hy?” Hulle antwoord Hom: “Die Seun van Dawid.” 43Hy sê vir hulle: “Hoe is dit dan dat Dawid Hom in die Gees, ‘Meester’ noem, as hy sê:

44‘Meester-יהוה het vir my Meester gesê: sit aan My regterhand totdat Ek U vyande onder U voete plaas?’

45As Dawid Hom dan ‘die Meester’ noem, hoe is Hy dan sy seun?” 46Niemand kon Hom ’n antwoord gee nie en ook het niemand van daardie dag af dit meer gewaag om aan Hom vrae te vra nie.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Matthew 21
Top of Page
Top of Page