Mattheus 16
Afrikaans PWL
1Die Fariseërs en Sadduseërs het nadergekom om Hom te toets en het vir Hom gevra om vir hulle ’n teken uit die hemel te wys, 2maar Hy antwoord en sê vir hulle: “In die aand sê julle: ‘Dit sal mooi weer wees, want die lug is rooi’ 3en in die oggend sê julle: ‘Daar sal vandag ’n storm wees, want die lug is rooi en deinserig.’ Toneelspelers van ’n vals karakter, julle weet goed hoe om die sigbare tekens in die lug te onderskei en julle kan nie die tekens van hierdie tye onderskei nie? 4’n Slegte en owerspelige geslag vereis ’n teken en geen teken sal aan hul gegee word nie, behalwe die teken van Yonah, die profeet.” Hy het hulle verlaat en weggegaan

5en toe Sy studentevolgelinge na die oorkant gegaan het, het hulle vergeet om brood saam te vat, 6maar Hy sê vir hulle: “Let op na en wees versigtig vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.” 7Hulle het dit onder mekaar bespreek en gesê: “Dit is omdat ons geen brood gebring het nie,” 8maar Yeshua het dit geweet en vir hulle gesê: “Kleintjies in vertroue, wat bespreek julle onder mekaar dat julle geen brood gebring het nie? 9Verstaan julle tot nou toe nog nie en onthou julle ook nie die vyf brode en die vyf duisend en hoeveel groot mandjiesvol julle opgetel het nie? 10Ook nie die sewe brode van die vier duisend en hoeveel ronde mandjiesvol julle opgetel het nie? 11Hoe is dit dat julle nie verstaan dat Ek nie oor brood met julle gepraat het nie, maar om op te pas vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs?” 12Toe het hulle verstaan dat Hy nie gesê het dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van brood nie, maar vir die leringe van die Fariseërs en Sadduseërs.

13Toe Yeshua in die gebied van Kaisareia-Filippoi kom, vra Hy Sy studentevolgelinge en sê: “Wie sê die mense dat Ek is, net ’n seun van ’n mens?” 14Hulle antwoord: “Sommige sê Yoganan, die Doper, maar ander Eliyahu en ander Yirmeyahu of een van die profete.” 15Hy sê vir hulle: “Maar julle, wie sê julle is Ek?” 16Shim’on Kefa antwoord en sê: “U is die Gesalfde Een, die Seun van die Lewende God.” 17Yeshua antwoord en sê vir hom: “Jy is geseënd, Shim’on, seun van Yoganan, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar My Vader wat in die hemel is 18en Ek sê verder vir jou: ‘Jy is Kefa. Op Hierdie Rots sal Ek My vergadering van uitgeroeptes bou en die hekke van Sh’ol sal nie daarteen kan staan nie. 19Ek sal aan jou die sleutels van die Koninkryk van die hemel gee en wat jy ook op die aarde mag vasbind, sal vasgebind wees, soos dit in die hemel reeds vasgebind is en wat jy ook op die aarde mag losmaak, sal losgemaak wees soos dit in die hemel reeds losgemaak is’.” 20Toe het Hy vir Sy studentevolgelinge bevel gegee dat hulle vir niemand mag sê dat Hy die Gesalfde Een is nie.

21Van toe af aan het Yeshua begin om Sy studentevolgelinge in te lig dat Hy voorbereid is om na Yerushalayim te gaan en dat hy baie sal moet ly deur die oudstes, die leierpriesters en die leraars van die wet en vermoor sal word en op die derde dag sal opstaan. 22Kefa vat Hom eenkant en begin Hom bestraf en sê: “Mag dit ver van U wees, my Meester, dat hierdie met U sal gebeur,” 23maar Hy het weggedraai en vir Kefa gesê: “Gaan weg van agter My, teëstander! Jy is vir My ’n struikelblok omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense.”

24Toe sê Yeshua vir Sy studentevolgelinge: “As enige iemand agter My aan wil kom, moet hy homself ontken en sy kruis opneem en saam met My gaan, 25want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind, 26want watter voordeel is daarin dat ’n mens die hele wêreld wen, maar aan sy gees kortkom? Of wat sal ’n mens gee in ruil vir sy gees? 27Want die Seun van die mens is op die punt om saam met Sy engele in die Gemanifesteerde Teenwoordigheid van Sy Vader te kom en dan sal Hy man vir man beloon volgens sy dade.

28Dit is waar, Ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens sal sien kom in Sy Koninkryk nie.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Matthew 15
Top of Page
Top of Page