Markus 9
Afrikaans PWL
1Hy sê vir hulle: “Dit is waar, Ek sê vir julle, daar is sommige van dié wat hier staan, wat nie die dood sal smaak voordat hulle die Koninkryk van God met kragtige werke sien kom het nie.”

2Ná ses dae het Yeshua net vir Kefa, Ya’akov en Yoganan saamgevat, op teen ’n hoë berg, in afsondering en Hy het voor hulle van gedaante verander. 3Sy klere het stralend, wit soos sneeu, geword, witter as wat enige een op aarde dit kan bleik. 4Eliyahu en Moshe het aan hulle verskyn terwyl hulle met Yeshua gepraat het. 5Kefa sê vir Hom: “My Meester, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie tente maak: een vir U en een vir Moshe en een vir Eliyahu,” 6maar hy het nie geweet wat hy sê nie, want hulle was in vrees. 7Daar was ’n wolk wat hulle omvou het en uit die wolk kom ’n Stem wat sê: “Dit is My Seun wat Ek liefhet, luister na Hom!” 8Die studentevolgelinge kyk op van die stilte daarna en sien niemand by hulle nie, behalwe net Yeshua.

9Terwyl hulle van die berg afklim, beveel Hy hulle om aan niemand te vertel wat hulle gesien het voordat die Seun van die mens opgestaan het uit die dood uit, nie. 10Hulle het die boodskap vir hulleself gehou en onder mekaar bespreek wat die stelling ‘opstaan uit die dood uit’ is. 11Hulle vra Hom en sê: “Waarom sê die leraars van die wet dat Eliyahu eers moet kom?” 12Hy antwoord en sê vir hulle: “Eliyahu kom inderdaad eers om alles te herstel en net so staan daar van die Seun van die mens geskrywe dat Hy baie moet ly en verwerp word. 13Ek sê vir julle dat Eliyahu ook reeds gekom het en hulle het aan hom gedoen soveel as wat hulle wou, soos van hom geskrywe is.”

14Toe Hy by die studentevolgelinge kom, sien Hy baie mense om hulle en leraars van die wet wat met hulle debatteer. 15Dadelik, toe al die mense Hom sien, het hulle na Hom toe gehardloop en hulle was verwonderd en het Hom vrede toegewens. 16Hy vra vir die leraars van die wet: “Wat debatteer julle met hulle?” 17Een uit die skare mense antwoord en sê: “Meester, ek het my seun, wat ’n stom gees het, na U gebring 18en wanneer dit oor hom kom, gooi die gees hom neer en slaan hom; hy kners op sy tande en word swakker en ek het U studentevolgelinge gevra om hom uit te dryf en hulle kon nie.” 19Yeshua antwoord en sê vir hom: “O geslag sonder vertroue, hoe lank sal Ek by julle wees, hoe lank moet Ek uithou met julle? Bring hom na My toe.” 20Hulle bring hom na Hom toe en dadelik, toe hy Hom sien, gooi die gees hom dat hy op die grond val en rond wriemel met skuim in die mond. 21Yeshua vra vir sy vader: “Hoe lank is dit al dat dit met hom gebeur?” Hy antwoord: “Van sy kinderdae af 22en baie keer het hy hom in die vuur en in die water gegooi om hom te vernietig, maar enige iets wat U kán doen om ons te help, gee om vir ons!” 23Yeshua sê vir hom: “As jy kan vertrou, alles is moontlik vir die een wat vertrou.” 24Dadelik roep die vader van die kind uit terwyl hy huil en sê: “Ek vertrou, my Meester, help my tekort aan vertroue!” 25Toe Yeshua sien dat ’n menigte mense aangehardloop kom en naby hulle bymekaarkom, bestraf Hy die onrein gees en sê vir hom: “Dowe gees wat nie praat nie, Ek beveel jou, gaan uit hom uit en kom hierna nie weer in hom in nie.” 26Skreeuend en met stuiptrekkings het hy uitgegaan en die seun het soos ’n dooie geword sodat baie gesê het: “Hy is dood.” 27Yeshua het egter sy hand gevat en hom opgelig. 28Toe Hy in die huis kom, vra Sy studentevolgelinge Hom privaat: “Waarom was ons nie in staat om hom uit te dryf nie?” 29Hy sê vir hulle: “Hierdie soort kan uit niks uitgaan, behalwe deur gebed en vas nie.”

30Toe hulle daarvandaan weggegaan het, deur die Galil, wou Hy nie dat iemand Hom moes herken nie 31omdat Hy Sy studentevolgelinge geleer en vir hulle gesê het: “Die Seun van die mens word oorgegee in die hande van die mense en hulle sal Hom doodmaak en nadat Hy doodgemaak is, sal Hy op die derde dag opstaan.” 32Hulle het wat gesê is nie verstaan nie en was bang om Hom te vra.

33Hy het in K’far-Nagum gekom en nadat hulle in die huis gekom het, vra Hy vir hulle: “Wat het julle op die pad bespreek?” 34Hulle het stilgebly, want hulle het op die pad met mekaar geredeneer oor wie die grootste is. 35Yeshua het gaan sit, die twaalf geroep en vir hulle gesê: “Hy wat eerste wil wees, sal laaste wees en almal se dienskneg.” 36Hy vat ’n kind en laat hom tussen hulle staan en sit hom op Sy skouers en sê vir hulle: 37“Elkeen wat iemand soos dié seun ontvang in My Outoriteit en Karakter, ontvang My en elkeen wat My ontvang, ontvang My nie as hy nie Hom wat My gestuur het ontvang nie.”

38Yoganan sê vir Hom: “Leermeester, ons het iemand gesien wat in U Karakter en Outoriteit demone uitdryf en ons het hom verbied omdat hy nie saam met ons uitgegaan het nie.” 39Yeshua sê vir hulle: “Moet hom nie verbied nie, want daar is niemand wat ’n wonderwerk in My Karakter en Outoriteit kan doen en dan gou van My kan kwaadpraat nie; 40daarom, wie ook al nie teen jou is nie, is vir jou. 41Elkeen wat vir julle net ’n beker water gee om te drink omdat julle in die Outoriteit en Karakter van Die Gesalfde Een kom, dit is waar, Ek sê vir julle, hy sal sy beloning sekerlik nie verloor nie

42en elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My vertrou, laat struikel, dit is beter vir hom as ’n meulsteen van ’n donkie om sy nek gehang en hy in die see gegooi word. 43As jou hand jou verlei om te sondig, kap dit af (stop dit). Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en hel toe te gaan, 44waar hulle wurm nie doodgaan en hulle vuur nie geblus word nie. 45As jou voet jou verlei om te sondig, kap dit af (stop dit). Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en hel toe te gaan, 46waar hulle wurm nie doodgaan en hulle vuur nie geblus word nie. 47As jou oog jou verlei om te sondig, pluk dit uit (stop dit). Dit is beter vir jou om met een oog die Koninkryk van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die hel van vuur te val, 48waar hulle wurm nie doodgaan en hulle vuur nie geblus word nie.

49Alles sal met vuur voorberei word en elke offerande sal met sout voorberei word. 50Die sout is uitstekend, maar as die sout smaakloos geword het, waarmee sal julle dit voorberei? Julle moet sout in julle hê en in vrede wees met mekaar.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Mark 8
Top of Page
Top of Page